ไ อ เ ดี ยถังน้ำปลูกผัก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ผักงามไว

การปลูกผัก ปลูกพืชแบบแนวตั้งมีหล า ยวิ ธีมาก ๆ จะหาซื้ ออุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรแนวตั้งเลยก็มีเยอะ แต่ราคานั้นก็สูงต ามด้วยย ถ้าอย ากจะประหยัดงบลงมาหน่อยลองมาดูไ อ เ ดี ยการใช้ถังน้ำกันได้ เป็นแนวตั้งได้เหมือนกันและยังเป็นการห มั กปุ๋ ยไปพร้อมกันเลยด้วย เป็นไ อ เ ดี ยของครูชาตรี ที่ได้นำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ลองปลูกต าม มีขั้ นต อ นดังด้านล่างนี้

ในการปลูกผักในถังน้ำนี้จะมีท่อสำหรับการให้ปุ๋ ยกับใส่พวกเศษอาหารลงไปด้วย จะกล า ยเป็นปุ๋ ยห มั กอยู่ในนั้น แล้วพืชนั้นเราก็จะปลูกเอาไว้รอบ ๆ เลย ปุ๋ ยจะกล า ยเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโตและยังนำไปใช้กับพืชผักชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ต้นกล้าผัก

2 ดินปลูก

3 ถังน้ำ

4 หินกรวด/เศษอิฐ

5 ท่อ PVC / ขวดน้ำ 5 ลิตร

ขั้ นต อ นการทำ

เอาท่อ PVC มา หรือถ้าไม่อย ากซื้ อจะใช้เป็นขวดน้ำ 5 ลิตร มาเจาะรูก็ได้ ขนาดรูประมาณปล า ยนิ้วก้อย เจาะให้รอบเลย แล้วปิดปล า ยเอาไว้ เป็นท่อก็ต้องเจาะแล้วปิดปล า ยไว้ จากนั้นให้เอาถังน้ำมาเจาะรอบ ๆ ถังด้วย ประมาณ 1 คืบ แล้วก็เจาะไว้สำหรับการเ สี ยบผักปลูกลงไปนั่นเอง เจาะรูสูงขึ้นจากก้ นถังสัก 3 นิ้ว เพื่อระบายน้ำได้

ต่อด้วยการเอาหินหรือเศษอิฐใส่ลงในก้ นถังเลย เพื่อให้ระดับเสมอ กับรูระบายน้ำที่เราเจาะไว้ ซึ่งเหมือนทำเป็นแก้วลิงข้างในนั่นเอง จะช่วยกักเก็บไว้ได้เลย จากนั้นค่อยใส่ดินปลูกต ามลงไปเลยสัก ½ ของถัง แล้วเกลี่ยให้เสมอ กัน จากนั้นเอาท่อ PVC มาปักลงไปตรงกลางได้เลย ให้ปล า ยท่อโผล่ขึ้น มาจนพ้นถัง

แล้วค่อยใส่ดินปลูกจนเต็มถัง ไม่ต้องเทลงท่อ เพราะช่องในท่อ PVC เอาไว้ใส่พวกเศษอาหาร เศษผักต่าง ๆ พอเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้าที่เตรียมไว้มาปลูกลงไปรอบถังต ามรูที่ทำการเจาะเอาไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

การทำปุ๋ ยห มั ก

สำหรับการทำปุ๋ ยห มั กครั้งนี้จะใช้เศษอาหารที่เหลือจากครัวอย่ าง เศษผัก ผลไม้ น้ำล้างผัก ปลา เนื้อ น้ำซาวข้าว ต่าง ๆ แต่จะไม่ใช้น้ำที่ผ่ านการปรุงแล้ว เช่น น้ำแกงต่าง ๆ ใช้ไม่ได้ พอเรามีวัตถุดิบแล้วจะมากน้อยก็ทยอยเทลงไปในท่อ PVC ที่ทำไว้ได้เลย กาลเวลาจะค่อย ๆ ช่วยย่อยสล า ยสิ่งต่าง ๆ ในนั้นเองแล้วกล า ยเป็นปุ๋ ยชั้นดี หากมีฮ อ ร์โ ม นต่าง ๆ จะใส่ลงไปด้วยก็ได้

ไ อ เ ดี ยในการทำแปลงผักแนวตั้งในถังนี้ ทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีไม่แพ้การปลูกแบบอื่น ๆ เลย แถมยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย เคลื่อนย้ ายสะดวก ใครอย ากมีผักไว้เก็บทานเองง่าย ๆ ลองได้เลย

ที่มา kasetchaoban