ไ อ เ ดี ยการปลูกผักของคนไม่มีเวลาดูแล ปลูกง่ายผักงามโตเร็ว

สำหรับการปลูกผักทานเองกำลังเป็นที่แพร่หล า ย แต่ปัญหาสำหรับหล า ยๆคน มักจะกังวลในเรื่องการดูแล ไม่มีเวลามาดูแลทุกวัน ไหนจะต้องรดน้ำอีก จะไปเที่ยวไหนไกลๆก็ไม่ได้ไปแน่ถ้าปลูกผักกินเอง บางท่านไปเที่ยวหล า ยวันกลับมาอีกทีผักเฉาหมดก็มี

ฉนั้นสำหรับใครที่อย ากปลูกผักไว้กินเอง แต่ไม่มีเวลาดูแล รดน้ำ วันนี้เราจึงขอนำเสนอไ อ เ ดี ยการปลูกผักในขวดพลาสติก เป็นการปลูกผักสไตล์คนเมืองที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ โดยไ อ เ ดี ยนี้ได้รับการแบ่งปันจากเ พ จ DIY Balcony Garden

ไ อ เ ดี ยปลูกผักด้วยขวดพลาสติกนี้ก็สามารถทำเป็นการประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามได้อีกเช่นกัน อาจจะตั้งไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้าน เช่น สวนหย่อมได้เหมือนกัน มาชมขั้ น ต อ นกันเลยดีกว่าจ้า

อุปกรณ์ประกอบด้วย

เ ม ล็ ดพันธุ์ผัก

ท่อ PVC

มีดคัตเตอร์

กาวแท่งและวัสดุอื่น

ขวดน้ำขนาดใหญ่

อาหารสำหรับพืชทั้งเป็นเม็ดและเป็นน้ำไว้บำรุง

ขั้ น ต อ นการทำ

เริ่มจากการตัดตกแต่งขวดให้เหมาะสม และพอ ดีกับการใส่ดินเพื่อนำไปปลูกผัก ก่อนอื่นให้เรามาร์คตำแหน่งที่จะตัด แล้วก็ตัดต ามรอยที่เรามาร์คไว้เลย หลังจากนั้นให้เราเจาะรูด้วยหัวแล้งเพื่อระบายน้ำ มาร์คจุดที่จะเจาะรูเพื่อนำต้นกล้าผักลงไปปลูก

หลังจากตัดขวดน้ำแล้วจะได้ฐานจากปากขวด ใช้กาวแ ท่ งทาบริเวณปากขวดเพื่อตั้งขวดน้ำ แล้วตัดท่อ PVC ให้มีความสูงกว่าขวดน้ำประมาณ 1 คืบ เพื่อทำเป็นแกนกลาง ให้เราเจาะรูท่อ PVC แกนกลาง ตลอ ดทั้งท่อเพื่อให้น้ำสามารถซึมออ กมาทำ ค วามชื้นกับดินปลูก นำท่อ PVC ที่เตรียมไว้เชื่อมต่อ กับปากขวดแล้วยึดเหนี่ยวตั้งไว้บริเวณก้นของข ว ดน้ำสำหรับการให้ความชื้นในดิน

เมื่อเสร็จแล้ว ให้เรานำดินปลูกที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดน้ำจนเต็มไม่ต้องล้น หาภาชนะมาทำการปิดปากท่อด้านบนสำหรับเติมน้ำ เมื่อใส่ดินเต็มขวดพร้อมที่ปลูกแล้ว นำต้นกล้ามาเ สี ยบรูได้เลย เมื่อเราปลูกเรียบร้ อ ยครบทุกรูแล้วให้เติมน้ำลงไปในท่อ PVC เติมน้ำให้เติม ปิดฝาไว้ ในส่วนของน้ำอาจจะผสมอาหารสำหรับบำรุงพืชลงไปด้วยก็ได้ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จากนั้นดูแลประมาณ 10 วัน ต้นกล้าผักก็เจริญเติบโตต ามความเหมาะสม

ที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง    poobpub