ไ อ เ ดี ยการทำแปลงผักลอยน้ำ น้ำท่วมพืชผักก็รอ ด

สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มีสาระประโยชน์มาฝากกัน เป็นการทำแปลงผักที่อาจจดูแปลกสำหรับหล า ยๆคนและไม่เคยเห็นใครทำมาก่อน ซึ่งแปลงผักปกติทั่วไปจะทำบนพื้นดิน แต่ไ อ เ ดี ยนี้อยู่บนน้ำซึ่งไม่ทำให้พืชผักนั้นเ สี ยห า ยแม้น้ำท่วม

บ้านเมืองเรามักประสบอุทกภั ยบ่อยครั้งทำให้พืชผักที่ปลุกไว้เ สี ยห า ยเป็นอ ย่ างมาก วันนี้จึงมีเ ท ค นิ คดีๆมานำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับพื้นที่ๆมีน้ำท่วมบ่อยครั้ง นั่นคือ การทำแปลงผักลอยน้ำ นั่นเองค่ะ ซึ่งไ อ เ ดี ยนี้ได้รับแ ร งบันดาลใจมาจากการปลูกข้าวลอยน้ำค่ะ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกโดยการนำไม้ไผ่ลำขนาดพอ ดีมาต่อเป็นแพ ขนาดประมาณ 2×4 เมตร แล้วนำวัสดุรองพื้น มารองด้านล่างเช่น ผักตบชวา หรือ ต้นธูปฤาษีก็ได้ค่ะ

2. จากนั้นให้นำวัสดุที่ดูดซึมน้ำได้ดี เช่น กาบมะพร้าว ฟางข้าว มาเรียงอัดอีกชั้นให้แน่น เพื่อเป็นให้น้ำซึมเลี้ยงต้นพืชได้ง่ายและช่วยเกาะยึดรากพืชได้อีกแ ร ง

3. ขั้ น ต อ นต่อมาให้ใส่ปุ๋ ยห มั กและดินสำรับปลูกสลับกันเป็นชั้นๆจนเต็มพอ ดีแล้วชั้นสุดท้ายให้นำโคลน มาปิดทับด้านบนสุด

4. ขั้ น ต อ นสุดท้ายหาขวดพลาสติกมามาผูกเชือ กรอบแพเพื่อพยุงให้แพปลูกผักลอยน้ำได้ดี เมื่อเตรียมแพปลูกเสร็จก็สามารถนำพืชผักที่ต้องการลงปลูกได้ปกติเลยค่ะ

ข้อ ดีของการทำทำแปลงผักลอยน้ำ

1. ไม่ต้องรดน้ำเลยเ พ ร า ะพืชและวัสดุปลูกจะช่วยดูดซึมน้ำขึ้น มาได้ง่าย

2. ศั ต รูพืชจะลดน้อยลงกว่าหารปลูกบนบก เ พ ร า ะสภาพแวดล้อมที่อยู่กับน้ำไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของศัตรูพืช

3.ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมแปลงผัก แพจะลอยขึ้นลงต ามระดับน้ำตลอ ดเวลา

สวนใครไร่ใครน้ำท่วมบ่อยๆก็อ ย่ าลืมทำแปลงผักลอยน้ำกันดูนะคะ มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว

ที่มา ครู สุเทพ กุลศรี Postnoname