ไ อ เ ดี ยการทำบ่อเลี้ยงปลาด้วยพลาสติกใส พื้นที่สูงก็ทำได้

อย ากเลี้ยงปลาแต่ไม่มีสระน้ำ แถมพื้นที่ก็มีแต่ที่สูงๆ จะทำอ ย่ างไรวันนี้เรามี ไ อ เ ดี ยสำหรับการทำบ่อปลาโดยใช้พลาสติกใส ทุกคนสามารถทำได้และวิ ธีนี้ยังทำให้ประหยัดงบอีกด้วย วัสดุที่ใช้ในการทำก็ไม่เยอะแถมยังหาง่ายอีกด้วย

สำหรับใ ค รอ ย าก จะเลี้ยงปลาการทำบ่อแบบนี้ก็ใช้ได้ดีมากทีเดียว อายุการใช้งานของบ่อแบบนี้ก็จะประมาณ 3 – 5 ปีเลยซึ่งก็ถือว่านานเหมือนกัน มีดูขั้ น ต อ นในการทำพร้อมกันด้านล่างนี้ได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

2 เชือ ก,ไม้

3 จอบ

4 พลาสติกใสต ามขนาดที่ต้องการ ในบทความนี้บ่อ กว้าง 2 เมตร ย าว 6 เมตร

ขั้ น ต อ นในการทำบ่อปลา

มาเริ่มที่การเอาไม้ปักทำหลักทั้ง 4 มุม แล้วใช้เชือ กขึงให้แน่น ๆ เลย แล้วขุดด้วยจอบเพื่อเปิดหน้าดิน 1 หน้าจอบ ต่อไปก็ขุดดินให้ลาดเอียง (ดู ภ า พป ร ะ ก อ บ) ดินที่เหลือจากการขุดก็เอาไปถมบริเวณขอบบ่อให้เป็นลักษณะคันดินกว้างประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร

จากนั้นก็ขุดดินอีก 70 เซนติเมตรโดยประมาณ ก็จะได้ขอบบ่อสูง 30 เซนติเมตร แล้ววัดขอบบ่อออ กมาทั้ง 4 ด้าน ประมาณ 2. เซนติเมตร แล้วขุดลึกลงไปอีก 10 เซนติเมตร จากนั้นก็ลากเอาดินกองไว้ใกล้ ๆ เพื่อ กลบพลาสติก แล้วเอาท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วมาทำเป็นท่อระบายน้ำล้น

แล้วขุดจากขอบบ่อด้านบนลงไปสัก 30 เซนติเมตรถึงขอบบ่อด้านล่างแล้วก็วางท่อเลยเอาพลาสติกปูลงบ่อที่เราขุดไว้ได้เลยแล้วพับมุม จัดการดึงพลาสติกให้ตึง จากนั้นกลบดินบนพลาสติกรอบบ่อได้เลย ทำการปล่อยน้ำลงบ่อไปให้เต็มจนถึงรูระบายน้ำล้น เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากสนใจอย ากจะเลี้ยงปลาสักบ่อเล็ก ๆ วิ ธีการทำบ่อปูด้วยพลาสติกก็น่าสนใจไม่น้อยเลย

ที่มา kasetchaoban