ไ อเ ดี ยทำแปลงปลูกผักข้างบ้าน สร้างร า ยได้เพิ่ม ไม่ต้องออ กจากงานก็ทำได้

เพราะ ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การหาอาชีพเสริมนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่ดีที่สุด วันนี้เรามีเรื่องราวของสมาชิกพันทิปที่โพสเล่าเรื่องราวของตนเองในการทำสวนผักข้างบ้านไปพร้อมๆกับการเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน นับว่าเป็นไ อ เ ดี ยที่ดีมาก จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เกริ่นก่อน ผมและภรรย า ต่างก็เป็น มนุษย์เ งิ นเดือนทำงานเก็บเ งิ นได้ก้อนนึงภรรย าผมก็ลาออ กมาทำร้านอาหารช่วงแรกก็ดีครับมีเ งิ นเก็บ ผมก็กู้ซื้ อบ้านเป็นบ้านทาวเฮ้าส์ได้บ้าน มาก็ไม่ได้อยู่ครับส่วนใหญ่กินนอนที่ร้านอาหารมีห้องนอน และผมเห็นว่ากิจการกำลังไปได้ดีผมก็เลยลาออ กมาช่วยภรรย า ต่อมากิจการเริ่มไม่ค่อยดีร า ยได้ลดลงเรื่อยๆจนเริ่มไม่ค่อยไหวเพราะต้องผ่อนบ้านและจ่ายค่าเช่าร้าน มีการกู้เ งิ น มาพยุงร้านสักพักก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวเลยคุยกันตกลงว่าจะปล่อยร้านและกลับมาอยู่บ้านที่ซื้ อไว้ สรุปแล้วผมเป็นห นี้เป็นล้านแล้ว

ช่วงที่ร้านกำลังไม่ไหวผมก็ไปสมัครงานก็ได้งานเ งิ นเดือนหนึ่งหมื่นก็ทำครับและพอปล่อยร้านไปแล้วภรรย าผมก็ไปสมัครงานได้เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐบาลซึ่งเ งิ นเดือนรวมกัน มันก็พออยู่ได้แต่มันต้องประหยัดมากเพราะต้องจ่ายห นี้ด้วย จนผมคิดว่าต้องหาอาชีพเสริมทำเพื่อให้มีเ งิ นเพิ่มขึ้น มาบ้าง ซึ่งอาชีพเสริมของผมคือ การทำผักสลัดไฮโดร งานนี้ผมเริ่มจากศูนย์เลย คือไม่มีความรู้อะไรเลยก่อนหน้านี้เคยปลูกเพื่อเอาผักไปใช้ที่ร้าน แล้วก็เลิกไปเพราะผักไม่สวย บ้านที่ผมซื้ อเป็นบ้านทาวเฮ้าส์ เป็นบ้านหลังริมซึ่งมีพื้นที่นิดหน่อยก็เลยจัดการทำในพื้นที่ข้างบ้าน

อันนี้คือโต๊ะปลูกแรกที่ทำจริงจังมีก่อนหน้านี้ไม่อย ากให้ดู อายจริงๆ ทุกอ ย่ างผมลงมือทำเองทุกขั้นตอนไม่จ้างช่างนะครับโต๊ะแรกลงทุนไประมาณ3000 บ า ทได้ใช้ของเก่าจากที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วย หลังจากโต๊ะแรกประสบความสำเร็จปลูกขึ้น มาและข า ยได้ ปลูกประมาณ2-3รอบก็คืนทุนทั้งหมดที่ลงไปแล้ว รู้สึกว่ามันไปได้และความต้องการของลูกค้ายังสูงกว่าการปลูกที่ผมทำได้ ผมเลยเพิ่มโต๊ะที่2

ผมทำเองทุกอ ย่ าง ไม่จ้างช่างครับ ความรู้การทำงานช่างมีอยู่มากมายในอินเตอร์เน็ตให้เราเรียนรู้ เราต้องรู้จักเรียนรู้เอาเองครับครับ ผมจะไม่เจาะลึกร า ยละเอียดตรงนี้ วาดแบบ ทำโครงขึ้น มาเอง ออ กแบบเอง ทำเองทุกอ ย่ าง ระหว่างทำก็ค่อยๆเรียนรู้ไป เมื่อเข้าฤดูฝนถ้าฝนแ ร งลมแ ร ง อาจทำให้ผักเ สี ยห า ย เลยต้องทำหลังคา อันนี้หลังคาโรงเรือนอันแรก ใช้ท่อ PVC ทำโครงแบบง่ายๆ ครับ

คือบ้านผมพื้นที่น้อย การที่จะปลูกที่เดียวแล้วรอจน มันข า ยได้มันใช้เวลานานเกินไป ไม่ทันข า ยผมเลยต้องแบ่งช่วงอายุผัก มีช่วงเพาะและช่วงอนุบาล และแล้วหลังคาโรงเรือนที่ทำจากท่อ PVC ก็ทนลมฝนไม่ไหว พังลงมาผักก็เ สี ยห า ยเลยต้องทำโครงหลังคาจากเหล็ก ประสบการและการลองผิ ดลองถูก จะทำให้เราได้เรียนรู้ และ พัฒนาไปข้างหน้า

เดือนนึงก็มีร า ยได้เพิ่มมาประมาณ 3-4พันบ า ท แต่รู้สึกว่าอย ากให้มีผักข า ยได้ทุกสัปดาห์ก็เลยเพิ่มโต๊ะอนุบาลและโต๊ะปลูกอีก พื้นที่ข้างบ้านจึงมีโต๊ะปลูกจริง3โต๊ะและโต๊ะอนุบาล1โต๊ะ ส่วนขั้นอนุบาลก่อนต้นอ่อน ผมเอาไว้หลังบ้าน ตอนนี้ผมก็มีผักข า ยทุกสัปดาห์ ร า ยได้จากอาชีพเสริมสามารถจ่ายค่าบ้านได้เลย ปลูกมาแล้วข า ยใคร ข า ยยังไง ต้องมีคนสงสัยแน่ๆ ครั้งแรกที่ข า ยคือได้ผักมาก็เอามาแปรรูปครับ ช่วงแรกทำเป็นสลัดผักต่างๆข า ยครับ หลักๆข า ยในกลุ่มเฟส และ ไลน์ เน้นทำการตลาดในอ อ น ไ ล น์

ผักเริ่มเยอะขึ้น ก็ขย ายตลาด ลองเอาไปลงข า ยตลาดนัดดู เออมันก็ข า ยได้และกำไลดี ข า ยทั้งแบบเป็นต้นและแบบตัดใบ ตัดใบเพราะต้นไม่สวยเลยเอามาตัดใบ ต่อมาสลัดโรลมาก็เลยทำข า ย ก็มีออเดอร์ใหญ่เข้ามาบ้าง เคยทำสูงสุด 200กล่อง ปกติก็มีทำทุกวันวันนึงก็15-30กล่องแล้วแต่ออเดอร์ ข า ยไปเรื่อยๆมีช่องทางไหนข า ยได้ก็ข า ยโ ฆ ษ ณ าได้ก็โ ฆ ษ ณ า ผมเ ฟ ส บุ๊ คเป็นพื้นที่โ ฆ ษ ณ ามาตั้งแต่แรกๆที่ทำ กลุ่มไหนไม่ผิ ดกฏก็โ ฆ ษ ณ าไป หลังๆก็จะมีลูกค้าที่ซื้ อผักเป็นกิโลเข้ามาเรื่อยๆ ผักผมก็ข า ยกิโลละ100 ไม่ลดไม่เพิ่มต ามฤดู 100บ า ทผมอยู่ได้

ตอนนี้มีโต๊ะปลูกเพิ่มหน้าบ้าน และยังเหลือพื้นที่หลังบ้านอีกนิดหน่อยกำลังจะเพิ่ม เพราะมีลูกค้าเพิ่มตอนนี้คือไม่พอข า ยจริงๆ ตอนนี้มีร า ยได้จากอาชีพเสริมนี้เยอะพอสมควร และทั้งหมดทั้งมวลผมใช้เวลาประมาณ 4 ปีตั้งแต่เริ่มต้นค่อยๆทำค่อยๆเพิ่ม หาตลาดหาลูกค้าได้แล้วผมค่อยเพิ่ม ตอนนี้ห นี้ที่มีหมดมั้ย ตอบเลยยังไม่หมดครับ ก็ผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆ ห นี้ทั้งหมดที่มีเป็นห นี้ในระบบครับ ผมไม่มีความคิดที่จะกู้นอ กระบบและผมไม่ใช้บัตรเครดิตครับ บริหารจัดการเ งิ นดีๆก็ไปได้ ปลูกที่ว่าย าก ทำการตลาดย ากกว่า การบริหารจัดการย ากสุด หากคนที่อ่ า นเรื่องราวของผมกำลังรู้สึกท้อแท้ อย ากให้สู้ครับ ค่อยๆคิดค่อยๆทำ ดูผมเป็นแนวทาง ผมก็สู้และ ลองผิ ดลองถูกอยู่นาน กว่าจะได้ช่องทางที่มั่นคง

ที่มา kaijeaw , สมาชิกพันทิพ เค้าไม่ให้ใช้ Thepop22