ไอเดียทำขวดรดน้ำต้นไม้ ไม่ต้องคอยรดทุกวันต้นไม่ก็งามได้

สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆมาฝากกัน ใครที่ชอบการปลูกต้นไม้หรืออย ากจะปลูกแต่ไม่มีเวลารดน้ำเรามีวิธีทำขวดรดน้ำต้นไม้อย ากจะปลูกต้นไม้แต่ไม่มีเวลารดน้ำดูแล ต้องลองทำน้ำหยดแบบนี้ลองดู

สิ่งที่จะต้องเตรียมมีทั้งหมด 5 อ ย่ าง

1. ไม้จิ้มฟั น

2. กรรไกร

3. ดินสอ

4. ขวดพลาสติก

5. ไฟแช็ก/เทียนไข

ขั้ น ต อ นการทำ

เริ่มต้นการเอาฝาขวดน้ำมาลนไฟก่อน โดยจุดไฟใส่เทียนแล้วลนได้เลย ทำให้ฝาขวดมีการอ่อนตัวลง จากนั้นเอาไม้จิ้มฟั น มาจิ้มลงตรงกลางแบบค่อยๆ กดลงไป ให้เริ่มเป็นกร ว ยแหลมออ กมา หลังจากนั้นก็ปล่อยไว้ให้ปล า ยแหลมนั้นแข็งตัวก่อน แล้วตัดปล า ยออ กนิดหน่อยจะเป็นรูสำหรับให้น้ำหยดออ กมาได้ง่ายๆ

จากนั้นก็ตัดก้นขวดออ กเพื่อให้เติมน้ำเปล่าลงไปได้ โดยที่เราไม่ต้องดึงขวดออ กมาเลย ก็ปรับระดับการไหลของน้ำต ามชอบได้เลย ซึ่งในขวด 1.5 ลิตรนั้นก็จะให้น้ำแบบอัตโนมัติที่ 3 – 4 วันโดยประมาณ จะช่วยให้ต้นไม้เรานั้นไม่ต้องข า ดน้ำ ถึงแม้ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้ แต่ต้นไม้ก็ยังเจริญเติบโตครับ

ข้ อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงจากหนังสือหรือมีการเล่าต่อ กัน มาเป็นทอ ดๆ หากข้ อมูลมีความผิ ดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภั ยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา parinyajai.com kasetchaoban