ไม้แปลกปลูกสร้างร า ยได้ แค่ 1 ง านได้ห ลั กแ ส น

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการปลูกไม้แปลกที่สามารถทำเ งิ น สร้างร า ยได้ให้กับเราได้ ใครที่อย ากจะลองปลูกต้นไม้ ก็สามารถนำไม้ที่เรามาฝากไปลองปลูกกันได้ จะเป็นอ ย่ างไร มีต้นอะไรบ้าง แล้วร า ยได้ดีแค่ไหนเราไปดูกันเลย

ช่วงนี้ยอมรับเลยว่ากระแสปลูกต้นไม้มาแ ร งมากค่ะ ไม่ว่าต้นอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทองไปทั้งนั้น ขนาดบอนสีที่เมื่อก่อนให้กันฟรียังไม่ค่อยอย ากได้ แต่ตอนนี้มีร าค าสูงเป็นหมื่นเป็นแ ส นกันเลยทีเดียว

ไม่นาน มานี้ก็มีข่าวเด็กอายุ 20 ปลูกต้นไม้ข า ยสร้างร า ยได้เดือนเป็นแ ส นเลย ซึ่งส่วนใหญ่ร า ยได้จะมาจากการข า ยกิ่ง พั น ธุ์ ซะส่วนใหญ่ วันนี้เราเลยอย ากพาเพื่อนๆไปรู้จักไม้แปลก หล า ยชนิดที่เกษตรกรท่านหนึ่งหัน มาปลูกต้นไม้พวกนี้เหมือนกัน แล้วก็ข า ยกิ่ง พั น ธุ์ บนพื้นที่แค่ 1 งานสร้างร า ยได้กว่าเดือนละแ ส นเลยทีเดียวค่ะ

เกษตรกรท่านนั้นคือ คุณอภิชาติ ช้างจันทร์ เจ้าของสวนแดงไม้ไทย ต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เล่าถึงที่มาที่ไปของการหัน มาปลูกไม้แปลกข า ย ซึ่งมีทั้งเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง เ สี ยบกิ่ง ไปจนถึงไม้ล้อม ร าค าก็มีตั้งแต่ห ลั กร้อยไปจนถึงห ลั กแ ส นเลยทีเดียว ซึ่งเขาทำบนพื้นที่ 1 งาน

บางเดือนก็ข า ยได้หล า ยแ ส น บางเดือนก็ข า ยไม่ได้เลย แต่เฉลี่ยแล้วใน 1 ปี ก็ตกเดือนละแ ส นบ า ท ด้วยพื้นที่ที่มีน้อยและจำกัด ไม้ส่วนใหญ่จะปลูกในกระถาง มีแค่ต้น พั น ธุ์ เท่านั้นที่จะเอาลงดิน ที่ปลูกในกระถางเพราะประหยัดพื้นที่ ต้นไม้ไม่โตไว และเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ไม้แปลกที่ปลูกในสวนของคุณอภิชาติได้แก่

1 ลำไยแดง

เปลือ กสีแดงนก ก ลิ่ นหอมหวาน มากกว่าลำไยปกติทั่วไป ลูกดกทั้งๆ ที่ต้นสูงไม่ถึงเมตร

2 ฝรั่งชมพูสิบแ ส น

ไม้ที่ข า ยดีที่สุดคือ ฝรั่งชมพูสิบแ ส น สาย พั น ธุ์ ดั้งเดิมจาก เวียดนาม เนื้อสีชมพู เม็ดน้อย อร่อยมาก

3 มาตัว หรือลำไยคริสตัล

ผิวเปลือ กคล้ายมังคุด เนื้อรสชาติคล้ายลำไยผสมเงาะ สีผิวเนื้อเหมือนลิ้นจี่ แต่มีก ลิ่ นทุเรียนอ่อนๆ เป็นไม้เก่าแก่ของมาเลเซีย แต่ต้นกำเนิดอยู่ที่ปาปัวนิวกินี

4 คีเปล

มาจากอินโดนีเซีย สมัยก่อนนิยมปลูกได้เฉพาะในพระราชวังเท่านั้น เชื่อว่าไล่ แ ม ล ง ได้ และใครได้กินก็จะตัวหอม แม้แต่ฉี่ยังหอม สามารถปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีใบอ่อนสีแดงอมชมพู ดอ กสีเหลืองส่งก ลิ่ นหอมแ ร ง

5 มารัง

หน้าต าจะคล้ายขนุน แต่เปลือ กหนากว่าและมีหนามแหลม เนื้อสีขาวเป็นยวงใหญ่กว่าขนุน ก ลิ่ นหอมและมี โ ป ร ตี น สูง ส่วน มากนักกีฬาจะเอาไปต้มกิน

ภาพจาก ไทยรัฐ

ที่มา  poobpub