ไม้เต็งหรือไม้จิก ไม้เนื้อแข็ง ล า ยสวย ใช้ทำประโยชน์ได้เพียบ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่หล า ยๆคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าต้นไม่ชนิดนี้มีประทั้งประโยชน์และหากนำมาแปรรูปล า ยไม้นั้นสวยไม่แพ้ไม้อ ย่ างอื่นเลย ถ้าอย ากรู้กันแล้วว่าคือต้นอะไรเราไปดูกันเลย

ต้นเต็ง อิสานเรียกต้นจิก

ในหน้าแล้งเป็นหน้าที่พืชพันธุ์หล า ย ๆ ชนิดติดดอ กออ กผล รวมทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่อ ย่ างต้นจิก หรือเต็งในภาษาภาคกลาง การได้นั่งดูการร่วงหล่นของดอ กจิกในย ามหน้านี้ดูแล้วเพลินดี กำเนิดเกิดก่ออารมณ์กวีมาแต่โบราณหล า ยยุคว่างั้น นั่นคือ การเฝ้ามองการร่วงหล่นเพื่อ การไปกำเนิดใหม่ของเมล็ดพันธุ์

ลักษณะของไม้เต็ง

ใบ มีใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ขนาด 4 7 x 10 16 ซม. โคนและปล า ยมน เนื้อใบหนา เป็น มันใบอ่อน มีขนประปราย เนื้อใบอ่อนสีน้ำต าลแดง ใบแก่ เกลี้ยงเป็น มัน ก่อนหลุดร่วงเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเส้นแขนงใน มี 12 15 คู่ ปล า ยเส้นส่วน มากจรดขอบใบ เส้นใบย่อยแบบขั้นบันไดเห็นชัดทางด้านท้องใบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย

ดอ ก เล็ก ออ กรวมกันเป็นช่อต ามปล า ยกิ่ง ก้านช่อ ดอ กมีขนนุ่ม ขอบโคนกลีบรองกลีบดอ กเกยซ้อนกันแต่ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน กลีบดอ กและกลีบรองกลีบดอ กมีอ ย่ างละ 5 กลีบ เวียนกันต ามเข้มนาฬิกาเป็นรูปกังหัน ก้านดอ กสั้น มาก ดอ ก สีขาว เกสรผู้ มี 20 25 อัน รังไข่ รูปรี ๆ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 หน่วย ผล รูปไข่เล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ในกระพุ้งโคนปีกผล ซึ่งมีปีกย าว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ปีกย าวรูปขอบขนานแกมไข่กลับ ย าวประมาณ 6 ซม. มีเส้นต ามย าวปีก 9 เส้น ผลอ่อน สีเขียว ผลแก่ สีน้ำต าลแดง

ไม้เต็ง หรือต้นจิกนี้ถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ให้ประโยชน์หล า ยอ ย่ าง อ ย่ างเช่นกิ่งก้านของมันส่วนที่โดนลมพัดหักลงมาเบื้องล่าง เมื่อแห้งแล้วไม้นี้สามรถนำไปทำเป็นฟืนก่อไฟได้ เป็นไม้ที่ติดไฟง่ายแล้วเวลาเป็นถ่านก็ให้ไฟแรงขี้เถ้าน้อยด้วย มันจึงเป็นไม้ยอ ดฮิตสำหรับชาวบ้านทั่ว ๆ ไป ด้วยการนำเอาไม้แห้งเหล่านี้ไปทำเป็นฟืนเพื่อหุงหาอาหารหรือเพื่องานอ ย่ างอื่น

ประโยชน์ของต้นเต็ง

ไม้เต็ง มีเนื้อสีน้ำต าลอ่อนหรือสีน้ำต าลแก้มแดง ซึ่งเป็นสีสันที่สวยงามและมีความแข็งแรงทนทานดี จึงสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ทำเสาบ้าน รอ ด ตรง คาน กระดาน พื้น ฯลฯ

การแปรรูปของไม้เต็ง

ไม้เต็ง เป็นไม้ที่ดีและร า ค าไม่แพงมากนัก อีกทั้งยังหาซื้ อได้ง่ายกว่าไม้ตัวอื่น มักจะนิยมนำมาแปรรูปใช้กันในอุตสาหก ร ร ม เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอ ก อาทิเช่น เสาเรือนไม้ ไม้พื้น ต้องอบ ไม้บันได ไม้ฝ้าเพดาน บัวไม้ คานไม้เพื่อโชว์ และ ไม้แปรรูปทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นไม้ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงจึงไม่ค่อยนิยม ใช้ ทำวงกบ บานประตู และ หน้าต่าง เป็นต้น แหล่งไม้ พบได้ในประเทศไทย ลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

ส ร ร พ คุ ณทางย าของต้นเต็ง

ต้นเต็งมีส ร ร พ คุ ณเป็นย าส มุ น ไ พ ร โดยเปลือ กของต้นสามารถใช้เป็นย าสมานแ ผ ล รั ก ษ าแ ผ ลเรื้อรัง แ ผ ลพุพองหรือห้ า มเ ลื อ ดได้ วิ ธีการ คือ การนำเอาเนื้อไม้หรือเปลือ กต้น มาฝนผสมกับน้ำปูนใส แล้วใช้สำลีชุบทาไปที่บริเวณแ ผ ล นอ กจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ระบุว่าหากใช้ต้นหรือเปลือ กของต้นเต็งมาฝนกับน้ำปูนใสยังสามารถใช้เป็นย าฝาด สมานห้ า มเ ลื อ ด และแก้น้ำเหลืองเ สี ยได้

รากไม้เต็ง แก้ท้องเ สี ย แก้บิด เป็นย าห้ า มโลหิต ย าสมานท้อง

เปลือ กต้นไม้เต็ง ย าสมานท้อง สมานแ ผ ลเรื้อรัง สามนแ ผ ลพุพอง

แก่นไม้เต็ง แก้กระษัย แก้เ ลื อ ดลม

ย างไม้เต็ง แก้บิด ปิดธาตุ แก้ฝีในท้อง สมานบาดแ ผ ล แก้น้ำเหลืองเ สี ย

ใบไม้เต็ง รั ก ษ าบางแ ผ ลแ ผ ลพุพองของเ ด็ ก

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทย า ยับยั้ง HIV -1 reverรe tranรcriptaรe

ดอ กต้นเต็ง

การขย ายพันธุ์ของไม้เต็ง

ขย ายพันธุ์โดยการเมล็ดโดยวิ ธีธรรมชาติ

ขย ายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง

สำหรับร า ค าต้นเต็ง หรือต้นจิก ในปัจจุบันหากใครที่ไม่สะดวกในการเพาะหรือ การขย ายพั น ธุ์ด้วยตนเอง สามารถหาซื้ อต้นกล้าของต้นเต็งหรือต้นจิกได้จากร้านจำ ห น่ า ยพันธุ์ไม้ทั่วไปโดยต้นกล้าของต้นเต็งหรือต้นจิกนั้น หากมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตรจะมีร า ค าประมาณต้นละ 50-100 บาท ซึ่งมีร า ค าไม่แพงมาก ต่างจากเนื้อไม้ ที่มีร า ค าสูงมาก อาจสูงถึงหลักหมื่น หรือหลักแสน ยิ่งต้นเต็งมีอายุที่ยืนย าวมากเท่าไหร่ ร า ค าเนื้อไม้ก็จะยิ่งสูงขึ้นต ามไปด้วย

ที่มา kaรettambon  panyacheewit