ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ

ต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อากาศรอบตัวเรานั้นสดชื่น ร่มรื่นและเชื่อ กันว่ายิ่งปลูกก็ยิ่งทำให้ลดโลกร้อนได้อีกด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าต้นไม้บางชนิดนั้นเมื่อปลูกแล้วยังช่วยเสริมความเป็น มงคลให้กับชีวิตได้อีกด้วย

การจัดสวนในบริเวณบ้านนอ กจากจะต้องปลูกไม้ดอ กไม้ประดับต ามใจผู้อยู่แล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่หล า ยคนคำนึงถึงนั่นก็คือ การปลูกไม้มงคลประจำวันเกิดเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลในด้านต่างๆ วันนี้จึงขอนำเสนอไม้มงคลประจำวันเกิดจันทร์-อาทิตย์ ใครเกิดวันไหนต้องปลูกพืชชนิดไหนลองดูกันเลยค่ะ

คนเกิดวันจันทร์

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันจันทร์ มักเป็นผู้เกิดมาพร้อมเ ส น่ ห์ ใครเห็นใครก็รักเป็นที่รักใคร่ของทุกคน พูดจาไพ้ราะอ่อนหวานแต่ย ามโกณธก็จะกล า ยเป็นคนปากร้ า ยทันที คนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่มัเกิดมากำพร้า ญาติพี่น้องก็พึ่งพาไม่ค่อยได้ และเป็นคนเจ้าน้ำต า แต่ก็มักเป็นคนเจ้าสำราญ มีน้ำใจกับคนรอบข้างเสมอ ทั้งนี้ยังชอบความหรูหราทันสมัย เป็นคนหัวดีใฝ่รู้ใฝ่เรียน สิ่งที่ต้องร ะ วั งมากๆคือ การคบคนอ ย่ าไว้ใจคนอื่นให้มากถ้ายังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริง

ไม้มงคลประจำวันจันทร์ ควรปลูกดอ กไม้สีข า วหรือสีเหลือง เพราะเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมสิริมงคล ได้แก่

แก้ว เลอค่า บริสุทธิ์ดุจแก้ว เหมือนชื่อต้นไม้ จะส่งสริมให้คนในบ้าน มีจิตใจแจ่มใส สง่างาม

วาสนา จะช่วยเสริมให้มีบุญวาสนาสูง เมื่ออธิษฐานอะไรแล้วจะส่งผลให้สมหวังดั่งใจนึก

มะลิ ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อายในบ้าน สื่อความห ม า ยถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง เสริมสเน่ห์เป็นที่รักของทุกคน

กวนอิม ส่งผลดีแก่เจ้าบ้านในทางโชคลาภเ งิ นทองไหลมาเทมา เสริมฐานะให้มั่งคั่งร่ำร ว ย

พลูด่าง เสริมให้ผู้อยู่อาศัยชีวิตที่เจริญงอ กงามเหมือนดั่งเช่นพลูด่างที่งอ กงามเติบโตเร็ว

คนเกิดวันอังคาร

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอังคาร มักจะถูกเลี้ยงดูอุปถัมภ์โดยคนอื่นหรือญาติที่ไม่ใช่พ่อแม่ ชีวิตมักจะลุ่มๆดอนๆอยู่ตลอ ด เนื่องจากมีนิสัยใช้เ งิ นสุรุ่ยสุร่าย แต่หากได้ใช้ชีวิตอยู่ไกลบ้านจะทำให้ก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ คนเกิดวันอังคารนั้นถือว่าเป็นคน มีจิตใจกล้าหาญ การพูดจาไม่ไพเราะและไม่เกรงใจใครไม่เข้าหูคนฟัง มิใช่เป็นคนไม่ดีแต่ไม่มีศิลปะในการพูดเท่านั้น จึงมักทำให้ข า ดเพื่อนแท้

ทั้งนี้ยังชอบงานอิสระมากกว่างานที่ต้องถูกบังคับหรือเป็นแบบแผน ควรระมัดร ะ วั งเรื่องความใจร้อนให้มาก เพราะจะเป็นสาเหตุให้ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะตั้งใจทำงานก็ต าม

ไม้มงคลประจำวันอังคาร ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู เพราะจัดว่าเป็นดอ กไม้ที่ถูกโฉลกและจะเสริมสิริมงคล ได้แก่

ชบา ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่หารงาน ไร้ปัญหาและอุปสรรคก้ำกร า ย

เข็ม เชื่อว่าช่วยให้สมองปลอ ดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี ปัญญาเฉียบแหลม เหมือนเข็ม

กุหลาบ ส่งเสริมให้สุขกายสบายใจ ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

พญายอ การดำเนินชีวิตเป็นไปอ ย่ างราบรื่น ชีวิตสุขสมบูรณ์

โกสน เสริมคุณงามความดีให้กับเจ้าของบ้าน สร้างบุญกุศลให้ชีวิต

คนเกิดวันพุธ

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันพุธ มักมีโ ร คประจำตัวติดตัวมาตั้งแต่เกิด ญาติพี่น้องพึ่งพาไม่ได้ การดำเนินชีวิตมีเกณฑ์จะไม่ได้อยู่ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ ชอบคบเพื่อนที่อายุมากกว่าหรือมีฐานะสูงกว่าตน ถ้าคิดจะบวชจะเป็นพระเด่นในวงการศาสนา คนเกิดวันพุธมักเป็นคน มีเ ส น่ ห์ มีน้ำใจ จิตใจดี ตรงไปตรงมา รักเพื่อนฝูงและใจกว้าง

ชอบเข้าสังคม ชอบความบันเทิงเริงใจ ต้องร ะ วั งการถูกหลอ กลวงเพราะหูเบาและเชื่อคนง่าย

ไม้มงคลประจำวันพุธ ดอ กไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันนี้ ได้แก่

โป๊ยเซียน ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน

วาสนา เกิดความสุขคิดสิ่งใดสมหวังดั่งใจปรารถนา

กุหลาบ หากได้ปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้ท่าน มีความสุขสมบูรณ์สดชื่นแจ่มใสในทุกๆด้าน

ราชพฤกษ์ ช่วยเสริมสิริมงคลอ ย่ างยิ่ง ด้านชื่อเ สี ยง ศักดิ์ศรี เกีรยติยศ

กล้วย ช่วยทำทำให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจตลอ ดไป

พลูด่าง ส่งเสริมให้มีความเจริญงอ กงามในชีวิต ดุจดั่งพลูด่างที่ขยันแตกกิ่งก้านสาขา

โกสน ช่วยสร้างบุญ เพิ่มลักษณะคุณงามความดีให้ผู้ปลูก ให้ร่มเย็นเป็นสุข

คนเกิดวันพฤหัสบดี

ลักษณะคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ผู้ที่เกิดวันนี้มักจะมีรูปร่างสมส่วนสง่างาม และมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ พูดจาฉะฉานละเอียดอ่อน เชื่อถือได้

แต่ในบางครั้งก็มักเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลักจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จึงมีนิสัยชอบเอาชนะคนอื่นอยู่ร่ำไป มีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกเรื่องหากตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ มีความทะเยอทะย านสูง แล้วใฝ่หาชื่อเ สี ยงเกียรติยศและฐานะอยู่ตลอ ดเวลา

ไม้มงคลประจำวันพฤหัสบดี ต้นไม้หรือ ดอ กไม้ที่มีสีข า ว จะจัดเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมดวงให้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่

กุหลาบ เลือ กปลูกดอ กสีข า วหรือสีงาช้าง จะช่วยเสริมในเรื่องความสวยงามสง่างาม น่านับถือ

จำปี หากปลูกไว้จะช่วยเสริมหน้าที่การงาน ส่งผลให้เจริญก้าวหน้าอ ย่ างรวดเร็ว

พุด ผู้ปลูกและสมาชิกในบ้านจะมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

มะลิ เสริมมงคลให้คนในบ้าน มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส สงบ และเป็นที่รักใคร่ของคนที่พบเห็น

คนเกิดวันศุกร์

ลักษณะคนที่คนเกิดวันศุกร์ ผู้ที่เกิดวันนี้มีเ ส น่ ห์ด้านการพูด ช่างเอาอ กเอาใจ แต่ก็มักจะมีความ อ าภั พ ในวัยเยาว์ มีญาติก็เหมือนไม่มีเพราะไว้ใจไม่ได้ ส่วนใหญ่กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก นอ กจากนี้ยังเป็นคนรักสวยรักงาม เป็นคนขี้น้อยใจ แต่ปากร้ า ยเวลาโ ก ร ธ มีความรู้ความสามารถ ไม่ทะเยอทะย าน

ชอบใช้ชีวิตสงบสุข สันโดษ มั่นคง ปลอ ดภั ย ไม่ชอบเสี่ยงโชค มักถูกผู้คนรอบรบกวนนพึ่งพาอาศัย แต่ก็เต็มใจอย ากจะช่วยเหลือ ทำงานที่ใช้พรสวรรค์ได้ดี มักอ าภั พคู่ครอง แต่ไม่มีวันตกย าก

ไม้มงคประจำวันศุกร์ ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู สีม่วง ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโฉลก ได้แก่

โกสน ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน มีความร่มเย็นเป็นสุข มีบุญ

กุหลาบ ควรปลูกกุหลาบสีแดงสด เพื่อเพิ่มความสง่าแก่ผู้ปลูก เสริมความภาคภูมิ

เข็ม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี เฉลียวฉลาด

อัญชัน ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

คนเกิดวันเสาร์

ลักษณะคนที่เกิดในวันเสาร์ เป็นคนแข็งแกร่งกล้าได้กล้าเ สี ย ไม่พูดจานุ่มนวลไพเราะน่าฟัง หรือมักจะพูดน้อยหรือไม่มีหางเ สี ยง แต่เป็นคนสุขุมรอบคอบ นอ กจากนั้นเป็นคนชอบอย ากรู้อย ากทดลองอะไรใหม่ๆเสมอ เป็นคนดื้อเงียบและมีเล่ห์เหลี่ยมลึกลับ และในบางครั้งบางทีก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากไปจนลืมสนใจคนอื่นไปเ สี ยด้วย คนเกิดวันนี้มักมีคู่หล า ยคนและมักไม่ค่อยพบเจอคู่แท้

ไม้มงคลประจำวันเสาร์ ต้นไม้ที่เสริมโชคลาภวาสนาและถูกโฉลกให้กับคนเกิดวันเสาร์ ได้แก่

มะม่วง นอ กจากมีผลไว้กินแล้ว มะม่วงยังเสริมสิริมงคลให้ผู้ปลูกร่ำร ว ยยิ่งขึ้นด้วย

กวนอิม ส่งผลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มีความร่ำร ว ย มีเ งิ นทอง

วาสนา ทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำสื่งต่างๆที่ดี มีความสุขสมหวังเกิดขึ้นตลอ ด

จำปี เสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน การเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

คนเกิดวันอาทิตย์

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์ คนที่เกิดในวันนี้จะมีความทะเยอทะย านสูงกว่าคนทั่วไป ในช่วงวัยเด็กชีวิตอาจไม่ราบรื่นและไม่สุขสบายนักแต่เมื่อเติบใหญ่แล้วจะมีฐานะดีและมั่นคง เป็นคนที่ใจดีใจอ่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้น จึงมักมีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย ดังนั้นจึงต้องระวัดร ะ วั งเรื่องการเชื่อคนง่ายและใจร้อนเพราะจะสร้างศัตรูในอนาคต

ไม้มงคลประจำวันอาทิตย์ ควรปลูกต้นไม้ที่มีดอ กสีเหลืองหรือสีส้ม เพราะเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมสิริมงคล ได้แก่

ราชพฤกษ์ พวงระย้าจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

โป๊ยเซียน ให้ปลูกดอ กสีส้มหรือสีเหลือง จะนำโชคลาภเ งิ นทองเข้าบ้าน

กุหลาบ ให้ปลูกดอ กสีเหลือง ช่วยเสริมสิริเรื่องความสง่างาม ภาคภูมิ บริวาร

โกสน จะช่วยคุ้มครองปกป้องปกปักรั ก ษ าให้คนในบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

จำปา เมื่อปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยนำโชค ช่วยเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย

ท่านใดเกิดวันไหนอ ย่ าลืมปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิดนะคะ แต่ถึงอ ย่ างไรสื่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาศัยไม้มงคลของดีของขลังอ ย่ างไรก็ก็ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าเราไม่ลงมือทำเองนะคะ

ที่มา Item2day  postnoname