ไมยร า บ ที่ไร้ค่าในบ้านเรา แต่สร้างร า ยได้ให้ต่างชาติได้ดี

ในบ้านเราคงไม่มีใครไม่รู้จักหนามไมยร า บกันใช่ไหม ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะถอนหรือถางทิ้งเ พ ร า ะเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้พืชผักที่เราปลูกไว้ไม่งาม

เ พ ร า ะมีไมยร า บขึ้นแซมอยู่ แต่วันนี้เราจะพามาดูถึงประโยชน์ของไมยร า บที่มต่อชาวต่างชาติกัน ซึ่งหล า ยคนคงคาดไม่ถึงเลยล่ะ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เมื่อ กระแสต้นไม้กำลังมาแ ร ง และร า ค าแพงแซงทองคำไปแล้ว ช่วงนี้คนเลยสนใจปลูกและให้ความสำคัญกับต้นไม้กัน มากขึ้น แต่คนอ ย่ างเราๆ คงไม่มีปัญญาไปซื้ อมอนสเตอร่าร า ค าเป็นแสนเป็นล้าน

มาปลูกกันหรอ ก ไม่ได้ดูถูกใคร อันนี้ห ม า ยถึงตัวเอง ฮ่าๆวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆ มามองหาต้นอะไรสักต้นที่ดูน่าจะมีประโยชน์บ้าง พอ ดีไปเห็น มาว่าที่ญี่ปุ่นเขาเอาไมยร า บไปปลูกใส่กระถางข า ย น่าสนใจดี วันนี้เลยมาเล่าให้ฟัง ไมยร า บ หรือที่แต่ละพื้นที่เรียกแตกต่างกันออ กไปว่า ว่า

กระทืบยอ ด หนามหญ้าร า บ จันทบุรี,

หงับพระมาย ชุมพร,

ก้านของ นครศรีธรรมราช,

ระงับ ภาคกลาง,

หญ้าปันยอ ด หญ้าจิยอบ,จิ๊ยอบ ภาคเหนือ,

กะหงับ ด้านของหงับพระพาย ภาคใต้,

หญ้าปันยอบ กะเสดโคก หญ้างับ เป็นต้น

ถ้าพูดถึงสมัยเ ด็ ก มันชอบขึ้นแถวๆ บ้าน หรือแม้แต่ข้างๆ สนามหญ้าที่โรงเรียน เ ด็ กๆ จะชอบเอามือไปแตะใบมัน พอแตะแล้วมันก็หุบ แปลกดีนะ มันโดนอะไรสั่นสะเทือน หรือ กระทบ

ฝนตกใส่นิดเดียวมันก็หุบ ส่วน มากเรามักจะถอนทิ้งเ พ ร า ะมัน มีหนามด้วย เป็นต้นไม้ที่หาสาระประโยชน์อะไรแทบไม่ได้เลย นอ กจากเอาไว้จิ้มเล่น ให้ใบมันหุบแก้เ ค รี ย ดไปวันๆ

แต่เพื่อนๆ รู้ไหม ว่าเจ้าวัชพืชที่เราคิดว่ามันหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ย ประเทศญี่ปุ่นเจานำ หญ้าไมยร า บ ไปใส่กระถางไปวาง ข า ย ร า ค าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เนื่องจากที่ญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าไมยร า บ

เป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะพิเศษ คือ หากได้รับแ ร งสั่นสะเทือน ก้านและใบก็จะตอบสนองด้วยการหุบตัวลงอ ย่ างรวดเร็ว ซึ่งพวกเขาเอามันไปปลูกไว้เป็นต้นไม้เ ตื อ นการเกิดแผ่นดินไหว โอ้ มาย ก้อ ดดดดดด พระเจ้าจ๊อ ด มันยอ ด โ ค ต ร ๆ

อันนี้ไม่ได้มโนกันไปเองเ พ ร า ะ ไม่นาน มานี้ทางเ พ จ ขี้เล่า ได้ออ กมาโ พ สต์ภาพหญ้าไมยร า บ ที่ชาวญี่ปุ่นนำไปวาง ข า ย ในร า ค า 2 ต้น 40 บ า ท นี่ร า ค าเท่าๆ กล้วยไม้ที่ ข า ย แถวบ้านเลยนะ 3 ต้น 100 ฮ่าๆ โดยจากโ พ สต์นั้นได้ระบุว่า

ธัมโมมมมมมมมมมมมมอิ ญี่ปุ่น เอาหญ้าจิ๊ยอบมา ข า ย 2 กระถาง 130¥ หรือประมาณ 40บ า ท แถวบ้านเรานี่เด็ดทิ้งถอนทิ้งไป สมัยเ ด็ กขี่รถถีบแล้วล้มใส่นะ หนามมันนะ จิ้มจนขาล า ยเลย กลับไทยรอบหน้าต้องถอน มา ข า ย บ้างแล้ว 5555555

ว่ากันว่าการหุบของใบ เ ตื อ นแผ่นดินไหวได้

ความเห็นของชาวเน็ต

ก็ถือว่ามีประโยชน์ในบ้านเขาแหล่ะ

แล้วบ้านเราล่ะ มันเอามาทำอะไรได้บ้างนอ กจากเอาไว้จิ้มเล่น

จากการศึกษาอ ย่ าตั้งใจ เพื่อที่จะหาแหล่งอ้างอิง เ พ ร า ะสงสัยว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกไหม เ พ ร า ะตั้งแต่เกิดจนโตมา

ก็ไม่ได้สนใจมันเลยจนเจอเ พ จนั้นแหล่ะ พบว่า เจ้าไมยร า บเนี่ย มันเป็นพืชส มุ น ไ พ รสำคัญของไทย และมีดอ กและใบสวยงาม ยังประโยชน์อื่นๆ อีกนะคะ

มันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่ไทยหรอ ก มันเดินทางมาไกลมากนะ มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งความจริงแล้ว เมื่อก่อนประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาโดยกรมทางหลวงเพื่อนำมาใช้คลุมหน้าดิน

โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหล า ยปี มักแผ่ทอ ดเลื้อยต ามพื้นดิน บางครั้งจะสูงถึง 1 ม. ต้น มีน้ำต าลแดง มีขนาดเล็ก และมีขนห ย า บ ๆ ปกคลุมที่ลำต้น แกนก้านใบ ท้องใบ รวมไปถึงช่อ ดอ ก และข ย า ยพันธุ์ด้วยวิ ธีการเพาะ เ ม ล็ ด

ในปัจจุบันได้มีการนำไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอ ดนำมาใช้เป็น ย า รั ก ษ า โ ร คเ บ า ห ว า น โดยจากงานวิจัยนี้เองก็เป็นตัวตอ กย้ำภูมิปัญญาแ พ ท ย์แผนไทยใน ส ร ร พ คุ ณ ของไมยร า บ

และยังได้มีการยืนยันด้วยว่าการดื่ มชาส มุ น ไ พ รตัวนี้ต่างน้ำทุกวันก็ไม่มีผลข้างเคียงหรือ พิ ษ ใด ๆ เลย แม้กระทั่งในสั ต ว์ทดลองก็ไม่พบถึงอาการผิ ดปกติแต่อ ย่ างใด นอ กจากนี้ไมยร า บยังมี ส ร ร พ คุ ณ อื่น ๆ อีกมากมาย โดยส่วนที่นำมาใช้ก็ได้แก่ ต้น ราก ใบ และทุกส่วนของต้น ราก ลำต้น ใบ ดอ ก ผล

นอ กจากนี้ประโยชน์ไมยร า บด้านอื่น ๆ คือ การนำลำต้นของไมยร า บมาดัดทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น การทำกรอบรูป การทำเป็นกระถางต้นไม้ในรูปแบบต่าง ๆ เ พ ร า ะต้นไมยร า บเป็นไม้ที่ดัดง่าย สามารถดัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ จะใช้ทำเป็นกระเช้าหรือ กระถางใส่กล้วยไม้ หรือไม้ดอ กไม้ประดับ รวมไปถึงโครงกระเป๋าต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน รู้แบบนี้แล้ว ก็ค่อยสบายใจหน่อย เ พ ร า ะมันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อจิ้มเล่นให้ห า ยเ ค รี ย ดเท่านั้น ฮ่าๆ ว่าละก็ลองขุดมาปลูกใส่กระถาง โ พ ส ต์ ข า ย ใน อ เ ม ซ อ น ดู เผื่อ ข า ย ได้

ที่มาจาก เ พ จ ขี้เล่า, medthai    parinyacheewit