ไผ่หลอ ด ปลูกทำหลอ ดดูดน้ำ ปลูกง่าย ทำร า ยได้หลักล้ า น

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราขอนำเสนอะอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาว่าจะทำอะไร เพื่อให้ตัวเองมีร า ยได้ เราอาจจะเคยเห็นแต่หลอ ดพาสติก

กันใช่ไหม แต่วันนี้เราจะพามาดูการปลูกไผ่ทำหลอ ดดูดน้ำ เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ลองนำไปทำกันดู จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยจ้าา

บ้านเรายังมีหลอ ดจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือ หลอ ดดูดน้ำที่ทำจากไผ่ เราเรียกไผ่ชนิดนี้ว่าไผ่หลอ ด ปัจจุบัน มีข า ยพั น ธุ์และปลูกกัน มากพองาม บางถิ่นปลูกไว้มาก

เพื่อทำเป็นธุรกิจเล็กๆ ระดับชาวบ้าน นั่นคือตัดออ กมาวางข า ยเป็นหลอ ดดูดน้ำ ท่ามกลางปัญหาลาสติกล้นโลกอ ย่ างปัจจุบัน ทำให้หลอ ดไผ่ข า ยได้ แม้จะยังข า ยไม่ดีนักก็ต าม

ไผ่หลอ ด เป็นไผ่ ที่มีลำต้น สีเขียวเป็น มัน เป็นไผ่ขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-4 เมตร ปล้องย าวประมาณ 10-15 เซนติเมตร

ไม่มีหนาม ขึ้นเป็นกอ เป็นพุ่ม แขนงสั้นที่ผ่าน มานิยมนำไปตกแต่งสวนและปลูกริมรั้วเป็นรั้วบ้าน ฯลฯ

หากมีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย หรือแม้จะเป็นกระถางก็ต าม เราซื้ อพั น ธุ์มาปลูกไว้ พอไผ่เจริญเติบโตดี แ ต กหน่อออ กมาองาม

ก็เริ่มตัดเอามาทำหลอ ดได้ บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็น ไผ่หลอ ด เป็นไผ่ที่มีลำต้นเล็กๆ ต้นหนึ่งสามารถตัดออ กมาทำหลอ ดได้หล า ยอัน

ทั้งนี้ ในอ ดีต ยังไม่มีกระแสของการล ด เลิก ใช้หลอ ดลาสติก ไผ่หลอ ด จึงไม่ได้มีการกล่าวถึงกัน มากนัก

โดยเฉาะเกษตรกรที่ปลูกไผ่หลอ ด ก็ไม่ได้มองถึง การปลูกเพื่อจำห น่า ย หรือ นำไปใช้ประโยชน์ อะไร

แต่หลังจากที่มีกระแสของสิ่งแวดล้อม ทำให้ไม้ไผ่หลอ ด กล า ยเป็นตัวแทนหลอ ดพลาสติก ได้มีการนำหลอ ดไม้ไผ่ มาทำเป็นหลอ ดแทนหลอ ดลาสติก เกษตรกรที่ปลูกหลอ ดไม้ไผ่ ได้อานิสงส์ จากการทำหลอ ดไม้ไผ่จำห น่า ย

นายธนวรรณ ปรโลกานนท์ เจ้าของ ทาย าท รุ่นที่2

สำหรับไม้ไผ่หลอ ด มีชื่อทางวิทย าศาสตร์ Neohoนzeaนa mekongenรiร ซึ่ง ที่ผ่าน มามี เกษตรกร ที่ปลูกไม้ไผ่ และมีความรู้เรื่องไผ่ อยู่เป็นจำนวน มาก และหนึ่งในนั้น คือ นายธนวรรณ ปรโลกานนท์

เจ้าของมูลนิธิ เกษตรเพื่อ การพึ่งพาตัวเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (สวนลุงโชค) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นทาย าทรุ่นที่สอง ลูกชาย ลุงโชค ปรโลกานนท์

นายธนวรรณ เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อคือลุงโชค เจ้าของ ส ว น ทำการปลูกไผ่ มาได้ประมาณ 20 ปี โดยสวนของเราจะเป็นในรูปแบบของวนเกษตรและสวนของเรายังได้เปิดสอนเป็นศูนย์เรียนรู้การทำวนเกษตร อยู่ที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันที่สวนของ ลุงโชค มีไม้ไผ่กว่า 80 สายพั น ธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไผ่เลี้ยง ไผ่ที่ได้นำมาอบรมควัน ป้องกัน มอ ดและแ ม ล ง และข า ยให้กับ คนที่นำไปแปรรูป เป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ส่วนไม้ไผ่หลอ ด เดิมที่สวนของลุงโชค ปลูกไว้เป็นไม้ประดับและทำรั้ว ซึ่งเดิมไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร จนกระทั่ง เมื่อมีกระแสของหลอ ดไม้ไผ่ ตนเองและพ่อ เริ่มทำ ห ล อ ด ไม้ไผ่ข า ย ครั้งแรก ข า ยได้เล็กน้อยไม่มาก แต่เมื่อมีการรณรงค์

การล ดใช้หลอ ดลาสติก ก็จะมีรีสอร์ท และโรงแรมหล า ยแห่งในกรุงเทฯ เห็นเราโพสต์ข า ยทางออนไลน์ เริ่มสั่งซื้ อเข้ามา จนถึงวันนี้ เรียกว่าออเดอร์ล้น มือ ทำกันแทบไม่ทัน รวมถึงในส่วนของต้นกล้าไผ่หลอ ดก็ได้รับอานิสงส์ ยอ ดข า ยเพิ่มขึ้นไปด้วย

โดยขั้นตอนการทำหลอ ดไม้ไผ่ นำไผ่ไปอบรมควันเช่นเดียวกับไม้ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์ หลังจากนั้น ตัดต ามขนาดที่ต้องการ และขัดให้เรียบและทำล า ยหรือตร า ยี่ห้อ ต ามที่ลูกค้ าต้องการ แค่นี้ก็สามารถจำห น่า ยได้

ส่วนร า ค าหลอ ดขึ้นอยู่กับ จำนวนการสั่งซื้ อร า ค าเริ่มต้น ที่หลอ ดละ 10 บ า ท ที่ผ่าน มา ทางสวน ลุ ง โ ช ค มีออเดอร์

การสั่งซื้ อหลอ ดต่อเดือน หลักหมื่นหลอ ด กลุ่มลูกค้ า ร้านอาหาร และโรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ออเดอร์ต่อเดือนหลักหมื่นหลอ ด

ส่วนร า ค าต้นพั น ธุ์ ข า ยเป็นกอ กอละ 80 บ า ท ส่วนร า ค าหลอ ดขึ้นอยู่กับ จำนวนการสั่งซื้ อร า ค าเริ่มต้น

ที่หลอ ดละ 10 บ า ท สนใจติดต่อสอบถามหรือปรึกษาและสั่งซื้ อได้ที่ ธนวรรณ ปรโลกานนท์. (บิ๊ก)063-1588879 ID Line: Bigtanaan44296

ซึ่งปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่สนใจ ทำ ห ล อ ด จากไม้ไผ่ แบบเป็นอาชีหลักน้อยมาก ส่วนใหญ่คือก็นำไผ่มาจากในป่ามาทำหลอ ด และโสต์ข า ยผ่านทางเฟซบุ๊ก และสาเหตุที่ยังไม่มีเกษตรกรปลูกไผ่หลอ ดเพื่อ การค้ าอ ย่ างจริงจังเพราะด้วยร า ค าสูง เนื่องจากเป็นงานฝีมือ ต้องมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งย าก

ที่มา    poobpub