ใช้แก้วกาแฟปลูกผักชี ปลูกง่ายโตไว พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

การปลูกผักไว้กินเองทำให้เรานั้นประหยัดและจะได้กินผักสดๆในทุกๆครั้งที่เราต้องการกินผัก และไม่ต้องซื้ อมาแช่ตู้เย็นไว้ให้เน่าเ สี ย ฉนั้นเราเลยจะมาแนะนำไอเดียดีๆสำหรับการปลูกผักกัน วันนี้เราขอนำเสนอ การปลูกผักชีในแก้วกาแฟ ที่สามารถทำได้ง่าย และคนที่ไม่มีพื้นที่ก็ทำได้ มีผักชีไว้กิน เก็บง่ายไม่ต้องซื้ อ

แก้วกาแฟเป็นภาชนะในการปลูก สะดวกต่อ การดูแลและเคลื่อนย้ าย และยังเป็นการล ดการเกิดข ย ะพลาสติกได้ดีเลย มีขั้ น ต อ นการปลูกอ ย่ า งไรมาติดต าม อ่ า นกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เมล็ดพันธุ์ผักชี

2 แก้วพลาสติกเหลือใช้

3 ดินปลูก

4 ปุ๋ ย ค อ ก

5 เ ศ ษใบไม้แห้ง

ขั้ น ต อ นการเตรียมดิน

เริ่มต้นที่การเอา ปุ๋ ย ค อ ก มาผสมเข้ากับเศษใบไม้แห้งในปริมาณเท่า ๆ กัน หรืออัตรา 1 : 1 จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเลย ต่อด้วยการต ากดินไว้ประมาณ 7 วันเลย

ขั้ น ต อ นการปลูกผักชี

เอาเมล็ดพันธุ์ผักชีแช่น้ำทิ้งไว้ 2 – 3 เซนติเมตร แล้วก็เอาไปผึ่งลม ต่อด้วยการเ จ า ะ รู ที่ก้ นแก้วพลาสติกเลย แล้วก็เอาดินที่หมั กไว้นั้น มาใส่ให้เต็มแก้วเลย ต่อด้วยการเอาเมล็ดผักชีมาหยอ ดลงไปในแก้วสัก 4 – 5 เมล็ด แล้วก็เอาแกลบมาโรยกลบเอาไว้ จากนั้นก็ให้รดน้ำให้ชุ่มเลยและจะต้องรดน้ำผักชี 2 ครั้ง/วัน เช้า – เย็น แล้วก็เอาไปวางไว้ในพื้นที่แดดรำไรจะทำให้ผักชีเจริญเติบโตได้ดี

พอเริ่มมีต้นกล้างอ กแล้วก็ให้เลือ กตัดต้นกล้าผักชีที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปเลย แล้วเหลือไว้เพียงแค่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ในแก้วสัก 3 ต้น เพื่อจะให้ส ารอาหารนั้นเลี้ยงต้นที่เหลืออยู่อย่ างเพียงพอและทั่วถึง จากนั้นก็รอไปอีกประมาณ 30 – 45 วัน เราก็ถอนต้นผักชีมาประกอบอาหารได้แล้ว หากแก้วเหลือหล า ยใบไม่รู้จะทำอะไรเอามาปลูกผักชีดีกว่า

ที่มา kasetchaoban