ใช้สังกะสีเก่าแค่ 2 แผ่น เผาถ่านใช้เองทำได้ง่ายๆ

ถ้าสมัยแต่ก่อนกว่าจะได้ถ่าน มาเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ทำกันง่ายๆเลยต้องใช้เวลานาน มาก แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้ากัน มาก เพราะสะดวกในการใช้และไม่ต้องเ สี ยเวลาออ กไปหาซื้อถ่านให้ยุ่งย าก แต่สำหรับใครที่ยังใช้ถ่านวันนี้เรามีไอเดียในการเผาถ่านใช้เองมาฝากกัน

ถ่าน ถือว่าเป็นเ ชื้ อ เพลิงอีกชนิดหนึ่งที่ให้ควมร้อน มีใช้กันเป็นบางครัวเรือนในการประกอบอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่สมัยนี้หันไปใช้เตาแก๊สกันหมดแล้ว ก็จะมีบางกลุ่มคน พวกพ่อค้ า แม่ค้ า ที่ค้ าขาย ปิ้งย่าง ที่ยังคงใช้ถ่านกันอยู่ แต่วันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของการใช้ท รั พ ย ากรธรรมชาติให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ สูงสุดโดยไม่ต้องทิ้งเลย

ต้นกระถินถือว่าเป็นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไป บางพื้นที่ต้องกำจัดด้วยการเ w า การตัดเพื่อลดปริมาณให้ น้ อ ย ล ง ที่สำคัญเป็นพืชที่โตเร็วมาก คือเศษกิ่งและต้นของกระถินที่เรา ส า ม า ร ถ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำเ ชื้ อเพลิงคือ ถ่านได้เป็นอย่ างดี วันนี้ใช้เพียงพื้นที่เล็กๆ และสังกะสีแค่ 2 แผ่น ก็สามารถที่จะมีถ่านไว้ใช้กันแล้ว

ขั้ น ต อ นการทำก็ไม่ย ากคือ คือต้องขุดหลุมต ามขนาดที่เราต้องการจะนำกิ่งไม้ กิ่งต้นกระถินลงไปได้ ความกว้าง ความลึก ก็ต ามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะ ต ามจำนวนไม้ ที่เราจะเผา

ขั้ น ต อ นต่อมาก็ก่อไฟในหลุมให้ติดก่อน หลังจากที่ไฟติดแล้ว ก็นกิ่งไม้ของเราที่เตรียมไว้ค่อยๆ ทยอยลงไปเลยค่ะ

เมื่อได้ปริมาณเพียงพอ กับ ข น า ด ของหลุมแล้ว ก็นำสังกะสีเก่าวางทับบนปากหลุม ให้แน่ใจว่า ส า ม า ร ถ คลุมหลุมให้ทั่วถึงก็พอค่ะ จากนั้นใช้ดินกลบให้ทั่วสังกะสีเลย เน้น บ ริ เ ว ณ ขอบของสังกะสี เพื่อให้กิ่งไม้เป็นถ่านได้ดี แล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะ หลังจาก 1 คืน ก็ให้เกลี่ยดินและเอาสังกะสีออ ก ภายในเตาก็จะยุบตัวลง เนื่องจากไม้ภายในเตา ส่ ว น ใ ห ญ่ เป็นถ่าน มวลของไม้จะลดลง จากนั้นก็สามารถเก็บใส่กระสอบไว้ใช้งานได้แล้วจ้า แค่นี้เองค่ะ ดูไม่ยุ่งย่างเลยใช่ไหมคะ ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะ

ที่มา ช่องยุทูปFARMHOUSE channel poobpub