ใครทำบ่อยรู้ไว้ การต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว

ใครจะไปคิดว่าการต้มไข่พร้อมการหุงข้าวจะทำให้เราแย่ขนาดนี้ เชื่อว่าหล า ยๆคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็มักจะทำแบบนี้ แต่วันนี้เราจะพามาดูเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว จะเป็นอ ย่ างไรแล้วทำให้ชีวิตเราแย่จริงหรือเปล่า พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

ในปัจจุบันที่ทุกอย่ างต่างก็รีบเร่ง และมีการลดขั้นตอนต่างๆ ในการทำงาน ไม่เว้นแม้แต่การทำอาหารก็เช่นกัน เราต่างต้องการประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่การต้มไข่ก็ต าม การต้มไข่แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ ยุ่ ง ย า ก แต่ก็ไม่สามารถนำไปใส่ในไมโครเวฟได้ เพราะจะทำให้ระเ บิด รวมถึงก็ควรต้มไข่ไปพร้อมกับการหุงข้าวเช่นกัน เพราะมีอันต ร า ยและข้ อเ สี ยม า ก ก ว่ า ที่คุณคิดอีกด้วย

การต้มไข่ในหม้อหุงข้าว หากเป็นในแง่ของความเชื่อ เปรียบเสมือนการไม่เคารพต่อพระแม่โพสพที่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพืชพันธุ์อาหารอ ย่ า งข้าว ที่ห ล่ อ เ ลี้ ย ง ม นุ ษ ย์ เราเป็นหลักด้วย แต่หากในแง่ของความเชื่อทางวิ ทย า ศ า ส ต ร์ และความเป็นจริงแล้ว การต้มไข่ไปพร้อมกับการหุงข้าวนั้น อาจทำให้ข้าวที่หุงนั้นเ สี ยได้ เพราะเปลือ กไข่นั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมากมาย แม้จะล้างทำความสะอาดก็ยังมีความเ สี่ ย งสูงต่อสุ ข ภ า พเช่นกัน รวมถึงอาจทำให้ในระหว่างที่หุงนั้นเปลือ กไข่แตกขึ้น มา อาจทำให้ไข่หกเลอะเทอะจนไม่สามารถทานข้าวได้อีกด้วย ดังนั้น หากเลี่ยงการต้มไข่พร้อมกับหุงข้าวได้จะดีกว่า เพื่อไม่ให้เ สี่ ย งต่อสุ ข ภ า พในระยะย าวด้วย

ที่มา krustory