ใครชอบทานสับปะรดบ่อยควรรู้ไว้ 7 สิ่งจะเกิดกับร่างกายคุณ

สับปะรด ผลไม้รสหวานอมเปรี้ยว ที่หาซื้ อได้ง่าย และมีให้ทานได้ตลอ ดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดสดๆหรือแปรรูปแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่มากเช่นกัน วันนี้เรามี 7ประโยชน์ที่น่าสนใจที่คนทานสับปะรดบ่อยๆ จะได้รับโดยเฉพาะคนที่มักจะเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ยบ่อย ๆ อ ย า กจะให้หามาทานเพราะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่ างกายได้เป็นอ ย่ า งดีเลยมาดูกันเลยว่าสิ่งที่ได้จากการทานสับปะรด

1 ให้วิต ามินซีที่สูง

ด้วยสับปะรดมีวิต ามินซีสู งมากๆรวมถึงธาตุเหล็กและแคลเซียมด้วยมีมากถึงร้อยละ 2ต ามที่ร่ างกายต้องการต่อวันเลย ฉะนั้นแล้ว สามารถทานสับปะรดทุกวันได้เลยทานวันละ 4 ชิ้นจะทำให้วิต าซีสูงในร่ างกาย

2 ระบบย่ อ ย อ า ห า รทำงานดี

คนที่กินข้าวแล้วไม่ค่อยย่อยทานสับปะรดให้บ่ อย แล้วก็จะทำให้ระบบย่ อ ย อ า ห า รทำงานได้เป็นอย่ า งดีและยังช่วยในการขั บถ่ายอีกด้วย เพราะว่า มีเอนไซด์ที่ช่วยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร และเมื่อระบบย่อยอาหารทำงานอ ย่ า งดีและยังเป็นตัวช่ วยในการล ด น้ำ ห นั กอีกด้วย

3 ล ดการเกิดโ ร คได้ดี

คนที่ป่ ว ยบ่อยหากทานสับปะรดบ่อยจะทำให้ร่ างกายแข็งแ ร ง มีภูมิคุ้มกัน มากขึ้นและช่วยต้ า น อ นุ มู ลอิสระได้ดี ทำให้ร่ างกายแข็งแ ร งและไม่ เ จ็ บป่ ว ย ไ ข้ ป่ ว ยล ดการเกิ ดโ ร คต่างๆที่จะต ามมาด้วย

4 บ ร ร เ ท าความเห นื่ อ ยล้ าได้ดี

เวลาร่ างกายรู้สึกอ่อนล้าสับปะรดช่วยได้ เพราะว่า มีแ มงกานีสซึ่งก็เป็นส่วนช่วยป้องกันเซลล์เสื่อมสภาพ และยังมีผลต่อ การสร้างพลังงานให้กับร่างกายได้ดีด้วย

5 บำรุ งผิ วพรรณ

สับปะรดสามารถบำรุงผิ วพรรณได้ กินบ่อยๆจะทำให้ผิ วเนีย น ล ดการเกิดรอยแดงเอาเซ ล ล์ ผิ วเ ก่าเสื่ อ มสภาพออ กทำให้คอลลาเจนในชั้นผิวเพิ่มขึ้น บำรุงให้ผิวมีความยืดหยุ่น มากขึ้นชะลอ การเกิดริ้วรอย

6 ให้แร่ธาตุสำคัญดีต่อร่ างกาย

สับปะรดนั้น มีส า ร ต้ า นอนุมู ลอิสระและยังช่วยทำให้เจ ริญพันธุ์ได้ดีอีกด้วย ทานแล้วดีต่อร่ างกายสามารถหามาทานกันเป็นประจำ

7 ช่วยบำ รุ งหนังศี รษะ

วิธีการให้เอาสับปะรดมาคั้นน้ำ แล้วผสมกับน้ำมัน มะกอ กน มสดในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน จากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วชโลมลงไปที่เส้นผมและหนังศีรษะ แล้วหมักเอาไว้ 10 นาทีพอครบแล้ว ก็ล้างออ กด้วยน้ำสะอาดสูต รนี้ใช้ 3 ครั้ง/สัปดาห์จะช่วยบำรุงห นังศี รษะและเส้นผมได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดประโยชน์ของสับปะรดใครที่ยังไม่ได้ทาน ก็อย่ าลืมลองหามาทานกันดีต่อร่ างกายอ ย่ า งมากจะทานแบบสดหรือจะทำเป็นเครื่องดื่ มหรือจะนำไปป รุงอ า ห า รก่อนก็ต ามสะดวกเลยนะคะ

ที่มา โลกวันนี้ krustory    kiddeepost