โหระพาใบเขียวใหญ่งามไว ทำง่าย ปลอ ดภั ย แค่ใช้น้ำซาวข้าว

สำหรับวันนี้เรามีสู ต รดีๆในการบำรุง ที่จะมาแนะนำเพื่อนๆที่กำลังปลูกผักใบเขียว ผักสวนครัวหรือต้นไม้ ให้ผักของเพื่อนๆนั้นงาม โดยเฉพาะคนที่ปลูกโหระพาอยู่ สู ต รนี้เหมาะมากๆ ทำให้ต้นโหระพานั้นงาม ใบเขียวใหญ่ จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลย

น้ำซาวข้าวปกติก็มักจะเททิ้งไปเฉย ๆ แทบไม่มีการใช้ประโยชน์อะไรต่อเลย โดยเราจะทำเป็นจุลิ นทรีย์น้ำซาวข้าว ทำง่าย ช่วยบำรุงใบได้เป็นอ ย่ า งดีเลยทีเดียว เนื่องจากมีวิต ามินค่อนข้างสูงพอสมควรและยังให้ธ า ตุอ า ห า รที่สำคัญต่อพืชพรรณอีกด้วย มีขั้ น ต อ นการทำอ ย่ า งไรมาติดต ามกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำซาวข้าว 1.25 ลิตร

2 กร ว ยสำหรับกรอง

3 น้ำต าลทรายแดง 3 ช้อนโต๊ะ

4 ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้

ขั้ น ต อ นการทำ

เริ่มต้นที่การเอาน้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้แล้วมาเทใส่ลงในขวดพลาสติกเกือบเต็มและให้เหลือพื้นที่ตรงคอขวดเอาไว้ จากนั้นใส่น้ำต าลทรายแดงลงไปเลย จัดการปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่ าขวด จากนั้นก็คล า ยฝาออ กเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แรงดันแก๊สทำขวดบวม แล้วก็เอาขวดน้ำห มักไปวางในที่ร่มไม่มีแสงแดด 1 เดือน พอครบต ามเวลาแล้วก็นำมาใช้งานได้

การนำไปใช้งาน

พอเราได้น้ำหมั กจุลิ นทรีย์น้ำซาวข้าวมาแล้วก็เอามาในปริมาณ 20 ซีซี แล้วก็เอามาผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นก็เอามานำไปรดน้ำต้นไม้ได้เลย จากนั้นก็เอาไปแบ่งรดพืชผักต่าง ๆ ได้หมด และให้รดต้นไม้ทุก ๆ 3 – 5 วันได้เลย เท่านี้ก็บำรุงให้ต้นโหระพาใบสวยได้แล้ว

ประโยชน์จากจุ ลิ น ท รี ย์น้ำซาวข้าว

หากคุณมีมะกรูดก็เอามาผสมแล้วทำเป็นน้ำย าล้างห้องน้ำที่มีประสิทธิภาพได้ และจุ ลินทรีย์ชนิดนี้ก็เอามาเป็นตัวช่วยในการเร่งเจริญเติบโตของพืชได้เลย หรือจะเอาไปกำจัดกลิ่นเหม็นได้ดีอีกด้วย อาจจะเป็นในท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นเลย หรือจะดับกลิ่นในชักโครกก็ได้

หากคุณปลูกผักโหระพาหรือพืชผักอื่น ๆ ก็จะบำรุงให้มีใบเขียวงาม ลำต้นแข็งแรงได้แล้ว เราก็จะได้สู ต รที่ไม่ต้องมีส า ร เ ค มีมาใช้บำรุงได้เลย หากมีวัตถุดิบที่กล่ายมานี้อยู่ก็อย่ าลืมเอามาทำเป็นน้ำห มั กใช้ได้เลย

ที่มา kasetchaoban