โสดอาจไร้คู่ แต่การอยู่คนเดียว ก็มีความสุขได้เหมือนกัน

โสดอาจไร้คู่ แต่การอยู่คนเดียว ก็มีความสุขได้เหมือนกัน

คุณจะกลายเป็นคนที่ หลงรักคนอื่นย ากกว่าเดิม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่อย ากเจ็ บ หรือไม่อย ากทุก ข์ใจเพราะใครอีก

อีกส่วน มาจาก การยิ่งใช้ชีวิตคนเดียวไปนานๆ มันยิ่งทำให้คุณรู้ว่า การอยู่คนเดียวก็สามารถมีความสุขได้

คุณอาจมีความเหงาได้บ้าง อย ากมีใครให้อ้อนบ้าง อย ากมีใครให้ซบไหล่บ้าง อย ากมีใครกุมมือ กันเดินเคียงข้างบ้าง

แต่ขณะเดียวกัน ก็คงไม่อย ากเสียนํ้าต าเพราะใครอีก

ถ้าไม่อย ากเจ็บเพราะใครอีก เราสามารถทำได้ด้วยการทำตัวเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดคู่บุญเข้ามา

ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี สั่งสมบุญไปเรื่อยๆ บุญนั้นสามารถทำให้เรา กลายเป็นคนที่มีความสุข อยู่กับตัวเองได้

กระแสของความสุขเย็นจากใจเรา ย่อมดึงดูดคนเย็นๆ เข้ามาสร้างความสุขร่วมกัน

ต่างจากกระแสของคนโสดที่ไม่มีความสุข จิตใจแห้งแล้งที่รอ การเติมเต็มจากคนอื่น

จึงมักดึงดู ดคนที่มีความข า ดเข้ามาเหมือนกัน มากกว่า

แต่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะพบคนรักที่ดีหรือไม่ คุณก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่ดี

ดังนั้น อย่าวัดกันที่โสด หรือไม่โสด แต่ให้ดูที่สุข หรือไม่สุขมากกว่ากัน

สำหรับคนที่มีคู่ การมีความรักที่ดี ควรเป็นไปในทางที่ช่วยกันส่งเสริมในทางบุญกุศล และความเจริญของสติปัญญา

เพราะเมื่อมีความเข้าใจ ในการสั่งสมบุญกุศลแล้ว ผู้นั้นย่อมมีความสุขอยู่กับตัวเอง

เมื่อเข้าใจและยอมรับได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง จิตใจย่อมจะไม่ทุกข์มาก ไม่ดิ้นรน ทุ ร นทุรา ยมาก

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะทุก ข์ และวันใดที่ความไม่เที่ยง ได้มาพรากเขาจากไป

เราจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ อย่างมีความสุข เข้มแข็ง และเบิกบาน

แม้วันนั้น จะไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วก็ต าม