โบราณว่าไว้ ปลูกไว้ที่บ้านแล้วดี การงานราบรื่น

ต้นไม้นอ กจากจะปลูกไว้เพื่อประดับหรือไว้เป็นที่ร่มเงาให้ความสดชื่นสบายต าแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำธุระกิจต่างๆ วันนี้เราก็มีความเ ชื่ อเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

คนไทยกับความเ ชื่ อนับเป็นของคู่กัน ซึ่งต้นไม้ ม ง ค ล จะยังเป็นสินค้ าที่ ข า ย ได้เรื่อยๆ ยิ่งในช่วงนี้ ที่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับบ้าน ง า น อ ดิเรกจึงเป็น ก า ร แต่งบ้านไม่ว่าจะภายใน หรือ ภายนอ ก

1 วาสนา เ ชื่ อว่า มีความเป็นสิริ ม ง ค ล หากบ้านไหนปลูกแล้วมีดอ ก คนในบ้านจะได้ โ ช ค ใหญ่

2 ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน เ ชื่ อว่า ป้องกันอันตร า ยจาก ไ ส ย ศ า ส ต ร์ มนต์ดำ และเป็นว่านแห่ง โ ช ค ลาภ

3 ศุภ โ ช ค เป็นไม้ ม ง ค ล ช่วยดูดเ งิ นดูดทอง หากปลูกไว้จะเรียกเ งิ นเรียกทอง มั่งคั่งร่ำ ร ว ย

4 กวักมรกต เ ชื่ อว่า ถ้าใครปลูกจนเหง้าใหญ่ ออ กดอ ก คนปลูกจะมี โ ช ค ใหญ่

5 กวนอิม เ ชื่ อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เรียกความร่ำ ร ว ย และช่วยให้คนในบ้านสุขภาw แ ข็ ง แ ร ง

6 เ งิ นไหลมา เป็นไม้เถาย าว เ ชื่ อว่าปลูกไว้แล้วเ งิ นจะไหลเข้าบ้าน

7 นางกวัก ช่วยกวักเ งิ นกวักทองเข้าบ้าน

8 ว่าน ร ว ย ล้นฟ้า หรือเขียวหมื่นปี เ ชื่ อว่าปลูกไว้จะช่วยเสริมสิริ ม ง ค ล ให้แก่ผู้ปลูก เมตต ามหานิยม

9 ว่าน ร ว ย ไม่เลิก เ ชื่ อว่าบ้านไหนปลูกไว้เจ้าของจะมี โ ช ค ลาภมาถึงมือแบบฉับไว

10 ใบเ งิ น เ ชื่ อว่า จะนำความ โ ช ค ดีมาให้แก่คนในบ้าน และช่วยเพิ่มพลังบวกให้แก่คนในบ้าน แต่อ ย่ างไรก็ต ามเป็นเพียงความเ ชื่ อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณ และควบคู่กับ ก า ร ขยันทำ ง า น ด้วยนะจ๊ะ

ที่มา  sangkomonline