โบราณว่าเอาไว้ ไม่ควรต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว

เมนูไข่ต้มเป็นเมนูที่ง่ายซึ่งหล า ยๆคนก็ชอบทาน ในยุคนี้เป็นยุคที่เร่งรีบหล า ยคนก็มักจะทำอะไรพร้อมๆกันเพื่อที่จะประหยัดเวลา และจะได้เอาเวลาที่เหลือไปทำอ ย่ างอื่น อ ย่ างเช่นการต้มไข่ ที่หล า ยๆคน มักจะทำพร้อมกันกับการหุงข้าว

ซึ่งหล า ยคนก็มองว่าการต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าวที่เรากินนั้น เป็นสิ่งที่ตัวเราไม่ควรทำ แต่กับบางคนก็มองว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย เพราะทั้งสะดวกและประหยัดเวลาดีด้วย แต่ในวันนี้เราได้มีเหตุผลที่คนโบราณว่ากันว่าไม่ให้ต้มไข่พร้อมเวลาที่เราทำการหุงข้าว เรามาดูเหตุผลของเขากันเลย

พระแม่โ พ ส พ เป็นเทวีแห่งข้าว พั น ธุ์ ธัญญาหาร และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนโบราณมาเป็นระยะเวลาที่ย าวนาน ท่านเป็นผู้ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกต ามฤดูกาล มีคำบอ กเล่าต่อๆกัน มาว่า อ ย่ าต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว เพราะคนสมัยก่อนนั้นเขามีความเชื่อ กันว่า การทำแบบนี้เป็นการไม่เคารพต่อพระแม่โ พ ส พ จะทำให้พระแม่ไม่พอใจ และทำให้ในบ้ านที่อยู่อาศัยนั้น มีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น

หากว่ามองในมุมกลับกันถ้าคนโบราณจะให้ความสำคัญในเรื่องของการทำอาหารเป็นอ ย่ างมาก เพราะสำหรับตัวผู้หญิงแล้วในเรื่องการทำกับข้าวหาอาหารจะต้องมีความพิถีพิถัน และให้ความสำคัญใส่ใจในทุกๆขั้นตอน คนสมัยก่อนเขาจะมองว่าในยุคของคนปัจจุบันนี้ การที่เรานำไข่ไปต้มพร้อมกับการหุงข้าวนั้นเป็นการทำอาหารที่ไม่ให้ความใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญ และดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มักง่ายซะมากกว่า จึงห้ามไม่ให้ทำแบบนั้น

แต่มาในยุคของปัจจุบันนี้ ผู้หญิงไม่ใช่แม่บ้ านที่จะนั่งเฝ้าบ้ านรอสามีกลับบ้ าน มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้ว เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ออ กจากบ้ านไปทำงานหาเงินได้เหมือนกับผู้ชาย ในเรื่องอาหารการกินไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเพียงอ ย่ างเดียวเหมือนในสมัยก่อน จึงมองว่าการต้มไข่ไปพร้อมกับการหุงข้าวก็จะช่วยในการประหยัดเวลาได้มากด้วย

แต่ถ้าหากว่าเรามองในหลักความเป็นจริง จริงๆการที่เรานำไข่ลงไปต้มพร้อมกับการหุงข้าวนั้นอาจจะทำให้เม็ดข้าวที่เราปลูกได้รับความส ก ป ร กจากเปลือ กไข่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของคนกินและถ้าหากว่าไข่เกิดแตกในขณะที่กำลังหุงข้าวอยู่ก็จะยิ่งทำให้เลอะเทอะไปกันใหญ่ จะทำให้ข้าวที่หุงบูดเร็วมากขึ้นด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยสาเหตุใดก็ต ามแต่ การทำอาหารนั้นก็ต้องคำนึงในเรื่องของความส ะ อ า ดเป็นอันดับแรก ควรที่จะแยกไข่ต้มในหม้อหุงข้าวทีละอ ย่ าง ไม่ควรนำมาผสมเข้าด้วยกัน

ที่มา Am Nicha  postsod