แม่บ้านแกงถุงควรรู้ ซื้ อมาแล้ว แช่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติกไม่ควรทำ

ไหนใครที่เป็นแม่บ้านสายแกงถุงเหมือนแอดบ้าง ฮ่าาาา ซื้ อมาเยอะกินไม่หมดก็ยัดใส่ตู้ไปเลยสิค่ะ สะดวกรวดเร็วทันใจ แต่คุณแม่บ้านรู้หรือไม่ว่าการแช่ของทั้งถุงนั้นไม่ควรทำ เป็นเ พ ร า ะอะไรวันนี้เราจะพามาดูว่าทำไมไม่ควรแช่อาหารทั้งถุงพลาสติก

คนเราในยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบายเป้นส่วนใหญ่ มักจะทำทุกอย่ างด้วยความรีบเร่ง และเน้นความสบายเป็นหลัก การออ กไปเลือ กซื้ ออาหารนอ กบ้านกับมาทานที่บ้านก็เช่นกัน แม้จะมีการลดใช้งานถุงพลาสติกที่เป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ขยะล้นโลก แต่บางร้านค้าก็ยังจำเป็นต้องใช้งานถุงพลาสติกอยู่ดี แต่เมื่อเราไปซื้ อของกลับมาถึงบ้าน หล า ยคน มักจะนำไปแช่เก็บไว้ในตุ้เย็นทั้งๆ ที่ยังใส่ในถุงพลาสติกอยู่นั่น เป็นวิ ธีที่ผิ ด และยังส่งผลเ สี ยอ ย่ า งมาก ดังนั้น ไม่ควรแช่อาหารที่ซื้ อมาทั้งถุงพลาสติก ซึ่งจะมีข้ อเ สี ยดังนี้

1 ก่อให้เกิดส า ร ม ะ เ ร็ ง

อย่ าคิดว่าถุงพลาสติกจะสะอาดเสมอไป เ พ ร า ะในถุงพลาสติกนั้นยังมีสา รเคมีบางชนิดที่อาจก่อให้เกิดอั นต รายเข้าไปสะสมในรางกายจนเ กิ ด โ ร ค ม ะ เ ร็ งได้เช่นกัน แม้จะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่หากในระยะย าวจะมีผลต่อสุขภาพแน่นอน

2 เกิดความชื้นสูง ทำให้อาหารเ สี ยเร็ว

ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักผลไม้สดที่ซื้ อมา แล้วนำไปแช่ในตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก อาจทำให้เกิดความชื้นภายในถุง และทำให้อาหาร ผักผลไม้นั้น เ สี ยคุณค่าทางอาหาร รวมถึงอาจทำให้อาหารเ สี ยเร็วกว่าปกติด้วย

3 ไม่สามารถระบายอากาศ เ สี ยคุณค่าทางอาหาร

การนำอาหาร ผักผลไม้ไปแช่เย็นทั้งถุงพลาสติกนั้น อากาศภายในถุงจะไม่สามารถระบายออ กมาได้ ทำให้อาหารมักจะกล า ยเป็นพิ ษ และทำให้เ สี ยรสชาติทางอาหาร รวมถึงไม่ได้คุณค่าทางสา รอาหารใดๆ อีกด้วย ดังนั้นแล้ว การเก็บแช่อาหารในตู้เย็นควรทำอย่ างถูกวิ ธี เพื่อที่จะได้มีอาหาร ของสดเก็บไว้ทานได้นานกว่าเดิม รวมถึงไม่เป็นการสร้างภาระให้กับตู้เย็นจนเกิดไปอีกด้วย

ที่มา krustory