แพคเองทำคนเดียว ไม่ต้องมีหน้าร้านร า ยได้ดี

จำได้หรือไม่ ตอนเ ด็ ก ๆ เราดีใจกับอะไรที่สุด ขน มปี๊บ ปี๊บใหญ่ๆ ที่มักจะได้จากงานกีฬาสี หรืองานประกวดต ามเวทีวันเ ด็ ก แล้วเราเอามาแบ่งกันกับเพื่อนๆ มันช่างเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานคุกรุ่นไปด้วยความทรงจำดีดี และด้วยความทรงจำดีดีที่มีต่อขน มปี๊บนี้แหละ ที่ทำให้ใครหล า ยคนอ ดที่จะคิดถึงไม่ได้

อาชีพที่เราพูดถึงนี้ก็คือ ข า ยขน มปี๊บ ซึ่งปัจจุบันแทบหาไม่ได้แล้วนะ ที่จะมาแบ่งแพ็คข า ย เพราะส่วนใหญ่ก็จะข า ยกันเป็นปี๊บ แล้วแต่ว่าจะเลือ กซื้ อขนาดไหน แม้การข า ยขน มปี๊บเริ่มเลือนห า ยไปเรื่อยๆต ามกาลเวลา เพราะเริ่มมีขน มแพ็คเก็จสวยๆน่าทานออ กมามาก หากดูดีดีแล้วขน มบางยี่ห้อที่เป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ ก็คือ ขน มปี๊บ ที่เคยนิยมนั่นเอง

หากลองสังเกตดูดีดีก็จะเริ่มมีร้านกาแฟ หรือคาเฟ่ต่างๆ เริ่มมีขน มปี๊บแบ่งข า ยในแพ็คเก็จที่น่ารัก และแน่นอนว่าร า ค าก็อัพขึ้นไปด้วย เมื่อลองคิดดูแล้วขน มปี๊บใหญ่ 1 ปี๊บ เมื่อนำมาแบ่งข า ยแล้วข า ยได้หล า ยพันเลย ด้วยแพ็คเก็จสวยๆ และโปรโมชั่น 3 ถุงร้อย ข า ยดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆ และอาชีพเสริมได้กำไรสูงที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือ อาชีพข า ยขน มปี๊บ ซึ่งให้เราจัดลูกค้ า ให้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆก่อนเลย

1 ลูกค้ า ระดับบน นั่นก็คือ ลูกค้ า ที่มักใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีกำลังซื้ อที่ค่อนข้างสูง เราสามารถตั้งร า ค าข า ยอยู่ที่ห่อละ 20-40 บ า ทได้เลย เมื่อคิดต้นทุนแล้วให้อยู่ในร า ค า 16 บ า ท/1 ถุง

2 ลูกค้ า ต ามร้านข า ยของชำ ฐานลูกค้ า จะเป็นนักเรียนเ สี ยส่วนใหญ่ ร า ค าจึงเป็นไปต ามกำลังท รั พ ย์อยู่ที่ 10-20 บ า ท โดยแพ็กเก็จที่ใช้ให้ใช้เป็นแพ็คเก็จธรรมดา เพราะช่วยในการลดต้นทุนลงให้เหลือห่อละ 8 บ า ท

3 ตลาดออนไลน์ เราสามารถโพสต์ไปยัง Platform ต่างๆ เพื่อเป็นการข า ยสินค้ า ที่เรามีอยู่ ลูกค้ า สามารถสั่งได้ทางเม้นท์ข้ อความ หรือเราจะทำการไลฟ์ข า ยของเลยก็ได้ ช่องทางนี้กำลังเป็นที่นิยม โดยไม่ต้องมีหน้าร้านเลย

ต้นทุนเริ่มต้นควรจะมีอยู่ประมาณ 10,000 บ า ท เป็นต้นทุนที่คำนวณคร่าวๆทั้งค่าขน มปี๊บร า ค า 280-450 ต่อ 1 ปี๊บ และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการแพ็กขน ม หากต้องแจงออ กมาให้ชัดๆเลยก็จะมีดังนี้

1 ขน มปี๊บ ขนาด 5 กก. โดยเลือ กเป็นชนิดต่างๆจำนวน 10 ปี๊บก่อนในการลงทุนครั้งแรก

2 เครื่องซีลปากถุงใส่ขน ม

3 ถุงต ามขนาดที่เราต้องการจะข า ย โดยออ กแบบโลโก้ที่เป็นเฉพาะของเราแปะไว้ด้วย เพื่อแสดงแบรนด์ของตัวเองให้ชัดเจน

จากนั้นก็นำไปฝากวางข า ยไว้ต ามตลาดต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้ า และร้านข า ยของชำทั่วไป แล้วแต่ว่าเราจะตีตลาดแบบไหน คำนวณต้นทุน ร า ค าวางข า ยให้ดี จะได้ไม่ข า ดทุน แค่นี้เราก็จะสามารถสร้างอาชีพเสริมให้ตัวเองได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านเลยด้วยซ้ำ

ที่มา Poobpub krustory