แนวคิดสร้างพื้นที่ 1 ไร่ ให้มีร า ยได้ทั้งปี

สำหรับใครที่มีพิ้นที่น้อยๆ จะทำอะไรก็ดูเหมือนไม่พอ วันนี้เรามีแนวคิดการสร้างร า ยได้จากพื้นที่ 1 ไร่มาฝากกัน ให้มีร า ยได้ตลอ ดทั้งปี หล า ยคนอาจจะคิดว่าจะเป็นไปได้หรอถ้าอ ย่ างนั้นเรามาดูแนวคิดนี้กัน

พื้นที่ 1 ไร่ ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำเกษตร ว่ากันว่าถ้าปลูกสิ่งที่เรากินได้มันก็ข า ยได้เหมือนกับมี ATM ไว้รอบบ้านเลย ชวนทุกคนอ่ า นไอเดียบริหารจัดการพื้นที่ 1 ไร่นี้ ให้น่าอยู่ มีร า ยได้ เลี้ยงตัวเองได้สบายไม่ลำบาก เหมาะกับคนที่อย ากมีบ้านสวนทำเกษตรเล็ก ๆ ทำกินแบบเรียบง่าย มาติดต ามอ่ า นวิ ธีจัดสรรกันได้เลย

ส่วนแรกแบ่งสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

จะเป็นกระท่อม บ้าน เถียงนา แล้วแต่ว่าอย ากจะสร้างที่อยู่แบบไหน ออ กแบบกันได้ต ามสะดวกและต ามงบประมาณของแต่ละคนได้เลย แต่ให้อยู่ได้จริงมีความแข็งแรงก็พอ

ส่วนที่ 2 เอามาทำเป็นบ่อน้ำ เลี้ยงสั ต ว์

ในพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำเป็นบ่อน้ำใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสั ต ว์ ซึ่งจะมีการเลี้ยงสั ต ว์น้ำ สั ต ว์บก เช่น ปลา ไก่ เป็ด ห มู ก บ เป็นต้น ซึ่งกินได้และข า ยได้แน่นอนสำหรับสั ต ว์เหล่านี้

ส่วนที่เหลือใช้ปลูกต้นไม้ พืชผัก

เป็นการแบ่งพื้นที่อีกครั้งเวลาจะปลูกพืช เพราะว่าจะต้องแบ่งออ กเป็นระยะของพืชด้วย แต่ละแบบเติบโตไม่เท่ากัน ใช้เวลาต่างกัน โดยการปลูกพืชนั้นให้แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้

1 พืชระยะสั้น

จะเป็นพวกผักสวนครัวต่าง ๆ ที่ต้องเรียกระยะสั้นก็เพราะว่าอายุมันไม่ย าว ส่วน มากปลูกแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องปลูกใหม่ เช่น ผัก บุ้ง คะน้า เห็ดต่าง ๆ ผักหอม ผักชี และอีกสา รพัดผัก ปลูกง่ายโตเร็ว แต่จะต้องปลูกบ่อย

2 พืชระยะกลาง

อายุจะย าวกว่าผักปลูกแล้วกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็อาจจะนานขึ้น อาจจะสัก 1 ปี/ครั้ง หรือบางชนิดก็ 3 ปี/ครั้ง กว่าจะได้ผลผลิต เช่น มะม่วง มะละกอ ลำไย อ้อย มะนาว มะกรูด พริก เป็นต้น

3 พืชระยะย าว

ต ามชื่อเรียกเลยมันย าวนาน มากกว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้แบบนี้ เช่น ย างนา ประดู่ เต็ง พะยูง หรือไม้ยืนต้นอื่น ๆ บางครั้งปลูกตอนนี้ก็ 40 ปีเลยกว่าจะโต กล า ยเป็นไม้มรดกน่าจะเหมาะมากกว่า แต่ปลูกเอาไว้ก็ให้ร่มเงาได้ดี ควรหาพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม

บนพื้นที่เพียง 1 ไร่ ก็ทำอะไรได้ตั้งเยอะ แต่ทุกอย่ างจะต้องผ่ านการวางแผน มาก่อน จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพอเรามีทุกอย่ างต ามกล่าวข้างต้นแล้ว อันไหนที่โตพอจะข า ยได้ก่อนก็นำไปข า ย ทำให้มีอะไรห มุนเวียนทำเ งิ นได้อยู่ตลอ ด

ที่มา kasetchaoban