แนวคิดทำสวนผสมแบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวพื้นที่แค่ 1 ไร่ห า ยจน

การทำสวนเกษตรไม่จำเป็นจะต้องลาออ กจากงานประจำแล้วมาทำ แต่ควรหาเวลาว่างจากวันหยุดแบ่งมาทำจะดีกว่า หากไปได้สวยค่อยลาออ ก ก็ยังได้ เอาล่ะ สำหรับคน มี 1 ไร่ ทำอะไรดีถึงจะมีผลผลิตได้เยอะหน่อย กินได้ ข า ยดี มาดูกันเลย

ก่อนจะลงมือทำอะไรนั้น ควรจะจัดการแบ่งพื้นที่ก่อน โดยให้แบ่งออ กเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสำหรับที่อยู่อาศัย และส่วนที่เป็นการเพาะปลูกทำเกษตร ซึ่งวิ ธีนี้ได้เป็นของคุณ วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ รัสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย ที่ได้นำมาแบ่งปันทุกคน โดยแบ่ง 1 งาน สร้างบ้านและสระน้ำ ส่วนอีก 3 งานก็ทำการเพาะปลูก โดยแบ่งการปลูกเป็นระยะ มี 3 ระยะ คือ พืชระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะย าว นั่นเอง

พืชระยะสั้น

จะเป็นพืชกลุ่มที่มีระยะในการปลูกและเก็บเกี่ยวสั้น ๆ ส่วน มากจะปลูกเอาไว้ทานกันในบ้าน ในครอบครัว เก็บมากินได้ง่าย ๆ หรือจะปลูกไว้ข า ยก็ได้เหมือนกัน พอเหลือ กินแล้ว กินไม่ทันก็ข า ยได้เลย แม้พื้นที่จะน้อยก็ปลูกพืชระยะสั้นได้ โดยพืชระยะนี้ก็จะมีเช่น

1 เห็ดนางฟ้า ปลูกง่ายมาก ๆ ให้ผลผลิตเร็ว ส่วน มากเราใช้พื้นที่น้อยและปลูกรอบบ้านไว้ได้เลย ใช้ โอ่งมาเป็นภาชนะเพาะก็ได้ แล้วก็หาวางเอาไว้ในร่ม จากนั้นก็ขยันรดน้ำหน่อย เช้า กลางวัน เย็น ไปเลย ก็ดูแลไปเรื่อย ๆ จนเริ่มเห็นเห็ดออ กมา ก็ประมาณ 15 วัน เราก็เก็บเห็ดมาทำอาหารได้เลย

2 ผักคื่นฉ่าย หากยังมีพื้นที่เล็ก ๆ อยู่บ้าง หรือจะปลูกลงกระถางก็ได้ ปลูกเอาไว้สำหรับใช้ทำกับข้าวได้ ไม่นานก็เก็บได้ โดยใช้เวลาประมาณ 40 – 50 วันก็เก็บได้แล้ว ปลูกง่ายมาก ๆ

3 ถั่วงอ ก เป็นอีกหนึ่งพืชที่ปลูกง่ายสุด ๆ เลย โตเร็วมาก ๆ ใช้เวลาเพียง 4 วันเท่านั้นเอง ก็เก็บมากิน เก็บข า ยได้แล้ว

พืชระยะกลาง

เป็นพืชที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขึ้น มาหน่อย อาจจะต้องรอ 1 – 2 ปี เลยถึงจะเก็บเกี่ยวได้ เช่น มะละกอ มะพร้าว กล้วย มะม่วง เป็นต้น แต่ว่าต้นไม้เหล่านี้พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ให้ผลผลิตเยอะมาก ๆ ก็คุ้มค่ากับการที่ต้องรอนานเหมือนกัน แถมร า ค ายังสูงกว่าพืช ผักระยะสั้นอีกด้วย

พืชระยะย าว

สำหรับข้ อสุดท้ายนี้จะเป็นพืชระยะย าว ซึ่งใช้เวลาหล า ยปีมาก ๆ กว่าจะเก็บเกี่ยวได้ เช่น ต้นย างนา ต้นสักทอง ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชยืนต้นที่เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และข า ยลำต้นได้ ข า ยไม้ แน่นอนว่าร า ค าต่อต้นนั้นสูงมาก ๆ ยิ่งถ้าใครปลูกเยอะแล้วรอระยะย าวได้ พอจะข า ยทีก็เห็นเงิน มหาศาลเลย ส่วน 1 ไร่ก็จะปลูกได้ย าว 160 เมตร เลย โดยปลูกเว้นระยะห่างไปต้นละ 2 เมตร ถ้าติดกันเกินไปจะ แ ย่ งอาหารกัน โดยเป็นไม้ เศร ษ ฐ กิ จ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวางแผนการทำเกษตรแบบง่าย ๆ โดยคุณสามารถเอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ จะ 1 ไร่ หรือมากน้อยกว่านั้นก็สามารถแบ่งสัดส่วนได้ต ามที่ต้องการเลย การทำเกษตรมันอาจจะไม่ย ากแต่มันก็ไม่ง่าย โดยจะต้องอาศัยการใส่ใจเป็นพิเศษ

ที่มา kasetchaoban