แนวคิดของคนสร้างตัวที่เริ่มจากศูนย์ เกิดมาไม่มีต้นทุน

เราเลือ กเกิดไม่ได้ เมื่อเกิดมาจน มีปัญหาชีวิต จะต้องเริ่มตั้งตัว สร้างอาชีพ สร้างชีวิต โดยเริ่มจากศูนย์ จากไม่มีอะไรเลย ไม่มีโอกาส ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ หากชีวิตมันแย่ขนาดนั้น ก็ยังพอจะมีทางเอาตัวรอ ดได้ไม่ย าก เพียงแต่ต้องมีความรู้ รู้วิ ธีเอาตัวรอ ด รู้วิ ธีหาเ งิ น รู้วิ ธีใช้เ งิ น และบริหารเ งิ นที่หามาได้ ไม่นานก็จะตั้งตัวได้แน่นอน

ทุกวันนี้การทำมาหากินง่ายกว่าเดิม เ งิ น มีอยู่ในอากาศเต็มไปหมด เพียงแต่คนที่มีความรู้ รู้วิ ธีหาเ งิ นก็จะสามารถหาเ งิ นได้ ในขณะที่คนที่ไม่รู้วิ ธีหาเ งิ น ก็จะเอาแต่นั่งโวยวาย โพสต์บ่นในเฟซบุ๊คในยูทูบ ว่าทำไมเกิดมาจน พ่อแม่ไม่ร ว ย ไม่มีเ งิ น ไม่มีทุน เห็นคนนั้นร ว ย คนนี้ได้ดี ก็อิจฉา แต่ตัวเองกลับไม่ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลย ได้แต่นั่งรอให้เ งิ นหล่นทับ

มรดกพ่อแม่ก็ไม่มี คู่ครองก็ไม่ร ว ย แม่ย ายก็ย ากจน แล้วชีวิตมันจะไปร ว ยเหมือนคนอื่นเค้าได้อ ย่ างไร ในโลกนี้ยังมีคนที่ย ากจน มาก ชีวิตติดลบ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ไม่มีพ่อแม่ให้ความดูแล ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัย เป็นเด็กวัด คนเร่ร่อน แต่บางคนก็สามารถตั้งตัวได้ เ พร า ะสิ่งสำคัญก็คือใจสู้ และหมั่นหาความรู้เกี่ยวกับวิ ธีหาเ งิ น สร้างโอกาสให้ตัวเอง

ไม่นั่งรอนอนรอโอกาสให้ใครมาหยิบยื่นให้ ตัวอ ย่ างเ ค ล็ ด ลั บการเอาตัวรอ ด สำหรับคนที่ต้องเริ่มจากศูนย์ ใช้แ ร งเข้าสู้ ใช้แ ร งแลกเ งิ น ถ้าไม่เกี่ยงงาน ก็มีงานประเภทใช้แ ร งงานรออยู่มากมาย ไม่มีทุนก็ทำได้ เช่น รับจ้างทำความส ะ อ า ดบ้าน รับจ้างตัดหญ้า ตัดต้นไม้ในบ้าน รับจ้างล้างจาน รับจ้างส า รพัดงานเหล่านี้ คนไทยเราไม่ทำกันแล้ว เน้นจ้างชาวต่างด้าว

ต้องยอมรับว่านี่คืองานที่ไม่ต้องมีทุน แต่เมื่อเริ่มมีร า ยได้มากขึ้น การหาซื้ อเครื่องมือไว้สำหรับทำอาชีพแนวนั้นโดยเฉพาะ ก็จะช่วยให้สามารถรับงานได้มากขึ้น เช่น จากรับจ้างทำความส ะ อ า ดบ้าน ก็เริ่มรับจ้างตัดหญ้า มีเครื่องตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ คิดค่าแ ร งเพิ่มขึ้น จากนั้นบางคนก็เริ่มธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น มีเครื่องมือ การเกษตรให้เช่า อย ากจะตัดหญ้า ก็ไปเช่าเครื่องตัดหญ้าไม่ต้องซื้ อเอง เป็นต้น

ผู้เขียนเคยเห็นเด็กสาวบางคน เดินหางานต ามร้านอาหาร สมัครแล้วก็เริ่มงานทันที ร า ยจ่ายวันละ 100 บาท ที่เหลือก็ต ามแต่จะได้ทิปจากลูกค้า พากัน มาจากไหนก็ไม่รู้ เดินตรงมาสมัครงานแล้วก็เริ่มทำงานกันเลย คืนนี้จะนอนที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่อย ากจะนึกภาพ เห็นแล้วสงส า ร แต่ชีวิตใครก็ชีวิตมัน แต่ละคนก็ต้องดิ้นรน หาทางเอาตัวรอ ด

ในขณะที่บางคนนั่งบ่นว่าเกิดมาจน ไม่มีทุน แต่มีบ้านอยู่ มีพ่อแม่ดูแล มีข้าวกิน มีเ งิ นใช้ แต่อาจจะไม่มาก ข า ดอยู่สองอ ย่ างเท่านั้น ความรู้ในการหาเ งิ น และการลงมือทำ เดินหาโอกาส อ ย่ ารอให้โอกาสเข้ามาหาเอง การไม่มีทุน ไม่มีเ งิ น ไม่ใช่ปัญหา แต่อ ย่ าปล่อยให้ไม่มีโอกาสให้เ งิ นเข้าถึง เราไม่ร ว ย ไม่มีอะไร แต่ไม่ทำอะไรเลย

นั่งๆ นอนๆ อยู่บ้าน ก็ไม่มีโอกาสหาเ งิ น อย ากมีร า ยได้ต้องรู้จักสร้างโอกาสให้ตัวเอง เช่น ออ กไปติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อของาน บางคนขอล้างจานแลกข้าว บางคนขอทำงานเพื่อแลกกับเ งิ นน้อยนิด ยิ่งสร้างโอกาสให้ตัวเองมากเท่าไร ก็จะมีช่องทาง สร้างร า ยได้มากเท่านั้น เมื่อมีโอกาสเข้ามาในชีวิตแล้ว ก็ต้องรั ก ษ าโอกาสที่บางคนหยิบยื่นให้ไว้ให้ดี เช่น อาจจะได้งานดูแลบ้าน

ทำความส ะ อ า ดบ้าน ก็ต้องพย าย ามรั ก ษ ามาตรฐานในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ า เพื่อให้โอกาสยังอยู่กับเราไปนานๆ มีโอกาสดีๆ เข้ามา ก็อ ย่ าไปทำให้โอกาสกล า ยเป็นวิก ฤ ติ ด้วยการไปลั กข โ ม ยข้าวของในบ้าน หรือทุจริต เข้าถึงแหล่งความรู้ให้เร็วที่สุด ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ไม่มีอะไรเลย การตั้งตัวจะย ากมากหากไม่มีความรู้ โดยเฉพาะความรู้เรื่องเ งิ น การหาเ งิ น

ใช้เ งิ น บริหารเ งิ น ปัญหาการเ งิ น และเรียนรู้วิ ธีสร้างความสุขกับเ งิ นที่หามาได้ ดังนั้น ต้องแบ่งเวลาศึกษา หาความรู้ด้านนี้ เ พร า ะจะช่วยต่อยอ ดหรือสร้างร า ยได้ ในแบบที่คาดไม่ถึงให้เราได้หล า ยแบบ

ที่มา s i a m e b o o k aanplearn