แต่งหน่อ กล้วย ต้นงามไว ออ กเครือใหญ่

การปลูกกล้วย นั้น หล า ยคนคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็สามารถปลูกกันได้ ไม่เห็น มีความซับซ้อนอะไร แต่แท้จริงแล้วหล า ยท่านที่เคยลองปลูกกล้วยแล้วพบว่า มันไม่กล้วยเหมือนกับชื่อเลย ทั้งหากปลูกโดยไม่ได้ศึกษามาก่อนแล้ว อาจทำให้กล้วยนั้นไม่ได้ผลผลิตต ามเป้าหมายที่วางไว้

การปลูกกล้วยเราก็ต้องการให้ได้ผลผลิตเยอะ ๆ และสมบูรณ์เพื่อให้ขายออ กสู่ตลาดได้ในราคาดี วันนี้เรามีสู ต รการบำรุงและตัดแต่งหน่อ กล้วยให้แตกหน่อได้ดี และยังให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ โดยมีมาด้วยกันทั้งหมด 2 วิ ธีให้ได้เลือ กนำไปทำต ามกันได้แบบง่าย ๆ เลย มีขั้นตอนอะไรบ้างมาติดต ามกันได้เลย

สู ต รการตัดแต่งแบบที่ 1

หลังจากที่เราปลูกกล้วยได้อายุ 5 – 6 เดือน ก็ให้ตัดแต่งหน่อ กล้วยเลย โดยจะต้องเป็นระยะที่ยังไม่ตกเครือ โดยให้เก็บหน่อ กล้วยไว้เพียง 2 – 3 หน่อที่อยู่ตรงข้ามกันเท่านั้น ตรงกลางจะเป็นต้นแม่ ส่วนหน่อที่ออ กมาใหมาก็คว้านไว้ในทิ้งไปเลย เสร็จแล้วราดด้วยน้ำมันก๊าส พอเก็บเกี่ยวผลแล้วก็ตัดต้นแม่ต้นเดิมทิ้งไป แล้วรัก ษาหน่อไว้ 1 – 2 หน่อแทนต้นแม่นั่นเอง และตัดแต่งใบแก่ ใบแห้งทิ้งไปด้วยเหลือใบไว้เพียง 7 – 8 ใบก็พอ พอเป็นระยะใกล้ตกเครือก็เหลือไว้ใบ 4 – 5 ใบเท่านั้น

สู ต รการแต่งหน้ากล้วยแบบที่ 2

สำหรับคนที่ปลูกกล้วยในช่วงเดือนกันย ายน – พฤศจิกายน จะเริ่มแตกหน่อออ กมาในช่วงเดือน มิถุนายนให้เห็นประมาณ 4 – 7 หน่อ/กอ รอให้มีใบคลี่ออ กมาก็ทำการปาดยอ ดหน่อ กล้วยทิ้งเลย โดยจะต้องปาดในแนวเฉียง ความย าวจากพื้นขึ้น มา 20 นิ้วโดยประมาณ แล้วก็ปาดหน่อเฉียงในทางตรงข้ามกับครั้งแรกทุก 15 วัน จะทำให้หน่อ กล้วยนั้นสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถปาดบ่อยแค่ไหนก็ต ามสะดวกเลย

ในระหว่างที่มีการแตกหน่อของกล้วยนั้น พอเราเลือ กหน่อสมบูรณ์ไว้หรือจะปาดยอ ดก็ต ามควรจะทำไปพร้อมกับการตัดแต่งใบกล้วยด้วย เพื่อให้สา รอาหารนั้นไปเลี้ยงส่วนที่เหลือไว้อย่ างเต็มที่ การทำแบบนี้จะทำให้เราได้ต้นกล้วยที่แข็งแ ร งสมบูรณ์และยังได้ผลผลิตดีกล้วยเครืองามอีกด้วย

ที่มา kasetchaoban