แค่ให้แม่ทุกเดือน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีกินไม่มีหมด

เรื่องราวต่อไปนี้ได้มีผู้เขียนเอาไว้อีกทีหนึ่ง ซึ่งอ่านเจอมาแล้้วรู้สึกว่า มันดีม า กๆ เลยค่ะ อ่านแล้วน้ำ ต า ไหลนึกถึงแม่ขึ้น มาทันทีเลย คิดถึงตอนที่ตัวเองนั้นให้เงิ นแม่ บางเดือนก็ให้ บางเดือนก็ไม่ได้ใด้ เ พ ร า ะบางเดือน มีเยอะก็ให้เยอะ แต่บางเดือน มีน้อย ก็ไม่ให้เลย อ่านจบ ทำให้คิดได้ทันทีเลยว่า ต้องให้ทุกเดือนอ ย่ างน้อย 1 พั นบ า ท โดยเรื่องมีอยู่ว่า

อาจารย์ของผมท่านได้ให้ เ งิ น แม่เดือนละ 1 พันบ า ทเป็นประจำทุกเดือน ผมสงสัยทําไมต้องให้ในเมื่อแม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกับอาจารย์อยู่แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจารย์ก็จั ด ก า รทั้งหมดอยู่แล้ววันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ผมจึง ตัดสินใจถามอาจารย์ว่า อาจารย์กำลังทำอะไรครับอาจารย์ตอบว่า ผมกำลัง ตัดร า ยจ่ายอยู่ผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวคนขับรถ คนสวน ค่าใช้จ่ายในบ้าน และให้แม่อีกเดือนละ 1 พันบ า ทตอนนี้ร า ยได้กับรา ยจ่ ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กัน ต้อง ตั ดร า ยจ่ายลงบ้าง

ผมเลยบอ กว่า เ งิ น เดือนที่ให้แม่ 1 พันตั ดได้นี่ครับอาหาร 3 มื้อ อาจารย์ ก็จัดให้ท่านเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ซื้ อให้ใหม่ปีละ 3 ชุด ไม่สบายอาจารย์ก็พาหมอมาฉีด ย า ให้คุณแม่ต า บ อ ด ไม่ได้ไปไหนฉะนั้น เ งิ น เดือน 1 พันนี่ตัดได้ครับอาจารย์บอ กว่า ตัดไม่ได้เด็ดข า ด 1 พันบ า ทนี่สำคัญที่สุดเ พ ร า ะเป็น เ งิ น สำหรับหล่อเลี้ยงหัวใจแม่

ผมฟังแล้วอึ้ง เ งิ น หล่อเลี้ยงหัวใจแม่ เคยได้ยินไหมครับอาจารย์บอ กต่อ หัวใจต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้เอิบอิ่ม เบิกบาน เป็นสุขคุณลองนึกดู คนที่ไม่มี เ งิ น อยู่ในตัวเลยนี่เป็นยังไงหัวใจมันแฟบ หัวใจมันเฉาเหมือนดอ กไม้ย ามเย็นใครที่เป็น มนุษย์ เ งิ น เดือนจะรู้ พอเลยวันที่ 25 ไปแล้วนี่มันเฉา ยังไงชอบกล ไม่มี เ งิ น ค่ารถ ค่าอาหาร

ซื้ อข้าวส า รมันเฉาไปจนถึงสิ้นเดือนแม่อยู่กับเราก็จริง แต่ถ้าแม่ไม่มี เ งิ น อยู่ในมือนี่หัวใจท่านเฉา พอถึงวัน เ งิ น เดือนออ กทุกคนหน้าบานเหมือนดอ กไม้ ย า มเช้าจิตใจสดชื่นเบิกบาน มีความสุข รับ เ งิ น เดือน มาใหม่หน้าสดใส สั่งกาแฟยังเ สี ยงดังฟังชัด

ทุกสิ้นเดือนพอ เ งิ น เดือนออ กผมเข้าไปสวัสดีแม่ บอ กแม่ว่า วันนี้ เ งิ น เดือนออ กครับผมเอา เ งิ น ใส่มือแม่ 1 พันบ า ทแม่ก็ให้พรเเล้วเก็บ เ งิ น ไว้ใต้หมอนไว้อ ย่ างมีความสุข 1 พันบ า ท เลี้ยงหัวใจแม่อ ย่ างไร วันหนึ่งน้องของอาจารย์พาภรร ย า ไปคลอ ดลูกคุณแม่ก็ซื้ อทองให้หลานด้วย เ งิ น 1 พันบ า ทที่เก็บสะสมไว้ ท่านกอ ดหลานสาว สวมสร้อยให้พร้อมให้พรพอเด็กคนนี้โตพอพูดได้ มีคนถามว่าสายสร้อยนี้ใครซื้ อให้ก็จะตอบว่าคุณย่าซื้ อให้ ชี้มือไปที่คนต า บ อ ด คนที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน

คือ คุณย่าไม่ใช่พ่อแม่ เ พ ร า ะ เ งิ น 1 พันบ า ทนี่ทำให้คนต า บ อ ด ดูน่าเกรงขราม ถ้าคุณแม่ไม่มี เ งิ น จะรับขวัญหลานได้อ ย่ างไร เห็นไหมครับ ไม่ใช่ว่าพอโตขึ้น มีคนถามว่าคนนี้เป็นใครเด็กบอ กว่า ย า ยแก่ต า บ อ ด ที่มาอาศัยพ่อแม่ฉันอยู่เห็นหรือยังคุณว่า เ งิ น เดือน 1 พันบ า ทนี่ทำให้คนแก่ต า บ อ ด มีคุณค่าขึ้น มาได้

วันดีคืนดี แม่ครัวล้างชามเสร็จคุณแม่ก็บอ กให้มานวดขาให้แม่ครัวหน้ามุ่ยทำงานเหนื่อยยังต้องมานวดให้อีก นั่งขยำ คว่ำหน้าพอนวดเสร็จคุณย่าหยิบ เ งิ น ให้ 1OO บ า ทแม่ครัวยิ้มหน้าบาน ยกมือไหว้ ขอบคุณค่ะวันรุ่งขึ้นพอล้างจานเสร็จ รีบวิ่งมานั่งใกล้วันนี้นวดอีกไหมคะคุณย่า เห็นไหม เ งิ น เดือน 1 พันบ า ทที่เราให้แม่ของเรามีฤทธิ์ขึ้น มาทันทีเลย

ได้มีคน มายกมือไหว้ มีคน มาปรนนิบัติมีคน มานวดให้ ถ้าไม่มี เ งิ น เดือน 1 พันบ า ทนี้แม่เราจะมีความน่าเกรงขาม ได้อ ย่ างไรบันไดไปส ว ร ร ค์ ด้วย เ งิ น 1 พันบ า ทเห็นไหมคะว่า เรื่องเพียงเล็กน้อยนี้ คนส่วนใหญ่ทำได้ แต่มักไม่ทำเราเ สี ยเงิ นกับการดื่มมากมายแค่ไหน แต่กลับไม่มีเงิ น 1 พันบ า ทให้แม่

ราเ สี ยเงิ นกับการจ่ายภาษีสังคม ซื้ อ กาแฟแก้วละ 2 ร้อย แค่ 5 วันเงิ นพันก็หมดแล้ว แต่บางทีเงิ นที่เราให้แม่ไป แกไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำ แกเก็บเอาไว้ พอเราเดือ ดร้อน ไปหยิบยืมมาได้อีก ไม่รู้ว่าเก็บได้ยังไง เงิ น 1 พันที่ให้แม่ทุกเดือน จริงๆ หากเป็นเรา ลองคิดูว่าเรามันพอไหม บางคน 1 พันบ า ทใช้วันเดียวก็หมดแล้ว

ที่มา ธรรมะเกษตรก้าวหน้า parinyajai