แค่ดูดอ กก็รู้ มะละกอไม่ติดผล งามแต่ใบ

สวัสดีจ้าเพื่อนๆใครบ้างที่ปลูกมะละกอแล้วไม่ติดผล แต่ต้นใบงามสมบูรณ์ดี วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าทำไมมะละกอที่ปลูกไว้นั้นไม่ติดผล และต้องทำอ ย่ างไร ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย

มะละกอถือเป็นผลไม้ที่หล า ยคน มักปลูกไว้ติดบ้านโดยสามารถรับประทานได้ทั้งผลสุกและดิบ การปลูกมะละกอให้ออ กผลผลิตนั้น มีปัจจัยหล า ยอ ย่ าง อีกหนึ่งสาเหตุที่ปลูกแล้วมะละกอมักโตแต่ต้นแต่ไม่มีลูกออ กมาเ สี ยที บางทีอาจจะเกิดจากเ พ ศดอ กของมะละกอก็เป็นได้ค่ะ

ดอ กมะละกอประกอบไปด้วย 3 เ พ ศ ดังนี้

1. มะละกอตัวเมีย (ดอ กมีเกสรตัวเมีย)

ดอ กของมะละกอตัวเมีย จะมีลักษณะดอ กตูมประกอบด้วยกลีบดอ ก 5 กลีบ คล้ายๆดอ กกระดังงา ดอ กมีสีเหลืองอมเขียว กลีบดอ กจะบานทั้ง 5 กลีบและบานแยกจากกัน ซึ่งจะให้ผลกลม ข้างในกลวง เนื้อบาง ไม่อร่อย จึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

2. มะละกอตัวผู้ (ดอ กมีเกสรตัวผู้)

ดอ กของมะละกอตัวผู้ จะมีลักษณะเป็นพวงมีช่อ ดอ กย าวแตกแขนงเป็นสายย าว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีสีข า วครีม ก้านดอ กช่อย าวเป็นสาย ปล า ยกลีบแยกออ กจากกัน 5 แฉก แต่ส่วนโคนดอ กติดกัน ดอ กแบบนี้โอกาสติดผลจะน้อยมากหรือแทบจะไม่ติดผลเลย

3. มะละกอ ก ะ เ ท ย (ดอ กสมบูรณ์เ พ ศดอ กที่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียอยู่ในดอ กเดียวกัน)

ถือเป็น มะละในแบบที่ออ กผลได้ดีที่สุด โดยช่อ ดอ กแตกแขนงสั้น โดยดอ กก่อนจะบานจะมีลักษณะเรียวย าว เมื่อ ดอ กบานกลีบดอ กช่วงส่วนปล า ยจะแยกออ ก แต่โคนกลีบยังติดแน่นกันอยู่ เมื่อสังเกตดีๆจะเห็นเกสรตัวผู้สีเหลืองภายในชัดเจน ลักษณะคล้ายดอ กจำปี ลูกมะละกอจะมีผลเรียวรีย าว เนื้อแน่นหนา ให้ลูกดกเป็นที่ต้องการของตลาด

วิ ธีแกล้งมะละกอให้กล า ยเป็นก ะ เ ท ย

1. ขั้นแรกให้นำ มี ด มา ก รี ด ช่วงของต้น มะละกอให้เป็นริ้วๆสัก 4-5 เส้น เพื่อสะดวกต่อ การโน้มต้นลงมา

2. จากนั้นจึงค่อยๆโน้มต้น มะละกอลงมาแล้วนำเสามาปักไว้แล้วจึงเอาเชือ กมัดต้น มะละกอยึดติดกับเสาไว้

3. ขั้นต่อมาทำการรดน้ำทุกวันแล้วดูแลบำรุงต ามปกติ ต้น มะละกอก็จะให้ผลผลิต ดังรูป

4. เมื่อระยะเวลาผ่านไปมะละกอจะออ กกยอ ดใหม่กิ่งใหม่ในจุดที่เรา ก รี ด ไว้ ซึ่งสามารถนำไปต อ นต่อ และลงดินปลูกได้เลยค่ะ ปลูกมะละกอครั้งต่อไปหรือบ้านใครมีมะละกอแต่ยังไม่ออ กผลเ สี ยทีให้ลองไปสังเกตดอ กกันดูนะคะ

ที่มา รักบ้านเกิด Postnoname