แก้ปัญหามือถือความจำเต็มเร็ว เครื่องช้า ทำได้เองง่ายๆต ามนี้

สำหรับมือถือตอนซื้ อมาใหม่ๆจะโหลดอะไรก็ง่ายลื่น แต่พอใช้นานไปกลับเริ่มช้าลง จะเก็บข้ อมูลก็ไม่ได้ จะโหลดอะไรเพิ่มก็จะขึ้นเ ตื อ นว่าความจำเต็ม วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิ ธีแก้ปัญหามือถือความจำเต็มเร็ว โดยไม่ต้องเข้าร้านหรือซื้ อเครื่องใหม่ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

หล า ยคนที่ใช้มือถือมักเจอปัญหาเดียวกัน นั่นก็คือ การไม่สามารถถ่ า ยภ า พหรือลงแอพพลิเคชั่นใหม่ๆได้ เนื่องจากมือถือของเราแจ้งเ ตื อ นว่า เมมโมรี่เต็มไม่สามารถลงข้ อมูลเพิ่มได้ ทำเอาไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆ แม้ว่าจะลบแอพฯที่ไม่ได้ใช้และรูปภา พออ กหมดแล้ว ก็ยังขึ้นว่าเมมฯเต็มอยู่ วันนี้เราจะม าแน ะนำวิ ธีจัดก า ร กับเรื่องนี้กัน

เนื่องจากผู้เขียนเคยเขียนเรื่องนี้ขึ้น มาเพราะแฟนสาวต้องการเปลี่ยน มือถือเครื่องใหม่เพราะไม่สามารถโหลดอะไรเพิ่มเติมได้ เจ้าของเรื่องจึงนำโทรศัพท์ของแฟ นส า วมาเ ช็ คอ ย่ า งละเอียดว่าทำไมเครื่องจึงเต็มจนไม่สามารถโหลดอะไรเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งพื้นที่ของแอพฯใช้มากที่สุดในพื้นนี้ไป 1.8 GB. ก็คือแอพฯ LINE ซึ่งก็ขำเป็นที่จะต้องใช้ติดต่องานต่างๆ

เขายิ่งสงสัยเข้าไปอีกเพราะขนาดของไฟล์ LINE นั้น มีขนาดเพียงแค่ 1.8 GB.เท่านั้นเอง ในส่วนที่เกิน มานั้น มันก็คือประวัติก า ร แ ช ทที่ผ่ า น มา ซึ่งแฟนสาวไม่เคยได้ลบทิ้งเลย หล า ยคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าหลังจากที่เราเปิดแอพ LINE คุยกันหรือเปิดเป็นร้านข า ยของ ซึ่งมีการส่งข้ อมูลทั้งภา พและวิดิโอให้กันอยู่ทุกวัน ก็เป็นหนึ่งในส า เ ห ตุ ที่ ทำให้ข้ อมูลเต็มได้เช่นกัน

วิ ธีการลบข้ อมูลที่ผ่ า นไปแล้วของ L I N E เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้ง า น ก ลั บคืน มา เริ่มต้นด้วยการ ไปที่แอพฯไลน์ กดเข้าไปที่หน้า การตั้งค่า แล้วเลือ ก ห้องแชท ดังภา พด้านบน

จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง จะมีข้ อความให้เลือ ก ลบข้ อมูล เมื่อเราตรวจสอบไฟล์ที่จำเป็นต้องเก็บไว้แล้วก็ให้เราเลือ กปุ่มลบข้ อมูลที่ไม่จำเป็นออ กได้เลย

ส่วนหน้านี้จะมีการแสดงให้เห็นว่าเราลบอะไรไป ก็ให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องการลบไฟล์เหล่านี้ แล้วกดปุ่ม ลบข้ อมูลที่เลือ ก ได้เลย และทันทีที่เมมโมรี่ของมือถือเรากลับคืน มาจะเห็นว่ามีการใช้ข้ อมูลการแชทอยู่ที่ 1.8 เมกะไบต์ ซึ่งจัดว่าเป็นเนื้อที่ๆกินหน่วยความจำของมือถือมาก เมื่อลบทิ้งแล้วก็จะทำให้เครื่องกลับมาใช้งานได้อ ย่ า งรวดเร็วขึ้นได้

หลังจากนั้น ให้เราหาโปรแกรมที่ช่วยล้างแคชในเครื่อง เพื่อทำให้มือถือของเราไม่มีข้ อมูลขยะ หรือข้ อมูลที่ไม่จำเป็นด อ งอยู่ในเครื่องอีกต่อไป หลังจากที่ทำการลบข้ อมูลและล้างแคชเรียบร้อยแล้ว ควรรีสต าร์ทมือถือใหม่หนึ่งครั้ง เพื่อให้มือถือได้เซ็ทระบบพื้นที่การจัดเก็บและการใช้งานใหม่อีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้ อเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนให้เมมฯใหญ่ขึ้นอีกแล้ว ลองเอาไปทำต ามกันดูรับรองว่าใช้มือถือได้ อย่ า งรวดเร็วทันใจเหมือนใหม่เลยทีเดียว

ที่มา krustory