แกนผักกาดข า วกินเหลืออ ย่ าทิ้ง นำมาแช่น้ำปลูกใหม่ได้

หล า ยท่านคงเคยได้ยินเรื่อง การนำผักที่รับประทานแล้วมาปลูกใหม่ อาทิเช่น หอมใหญ่ คื่นช่าย มันฝรั่ง ผักกาดข า ว แต่สงสัยไหมคะว่า ทำไมทำต ามแบบทุกอ ย่ างแล้วผักกลับไม่ขึ้น ซ้ำยังเกิดผักเน่าส่งกลินเหม็นอีกต่างหาก เราจึงมีขั้ น ต อ นการปลูกผักที่รับประทานแล้วให้ได้ผลแน่นอน มาฝากค่ะ และวิ ธีก็ง่ายมากๆ ไปดูกันเลย

อุปกรณ์

1.ผักกาดข า ว

2.น้ำส ะ อ า ด

3.ดินสำหรับปลูก

4.ถ้วยเล็ก

5.กระถางใบเล็ก

วิ ธีปลูก

1.นำผักกาดข า ว ริดใบออ ก ส่วนใบก็นำไปประกอบอาหารต ามปกติ เหลือไว้แค่เพียงส่วนโคนผักกาด โดยวัดความย าวขึ้นจากโคนรากมาประมาณ 1 นิ้ว เราจะนำส่วนนี้มาใช้ปลูกใหม่อีกรอบ

2.นำถ้วยเล็กใส่น้ำ โดยน้ำที่ใส่ให้มีปริมาณไม่เกินโคนราก นั่นคืออ ย่ าเติมน้ำให้สูงจนโดนหัวผักกาดเด็ดข า ด สำคัญมาก เพราะเป็นเคล็ดลับที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้รากเน่า โดยผู้ที่เคยปลูกผักเช่นนี้ส่วนใหญ่มักใส่น้ำเยอะเกินไปจนท่วมแกนผักกาดส่วนบน จึงทำให้รากเน่าก่อนที่ผักกาดจะเจริญเติบโต

3.ตั้งไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดด และต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน ผ่านไป 7 วัน จะพบว่าเริ่มมีรากงอ กออ กมา แล้วมีต้นอ่อนขึ้น มาใหม่ด้านบนผักกาดข า ว เป็นการบ่งบอ กว่าเตรียมย้ายลงไปปลูกในดินได้ เตรียมดินโดยหากระถางเล็กๆ ใส่ดินสำหรับปลูก

4. ตอนนี้ก็สามารถย้ายต้นผักกาดข า วลงปลูกในดินได้แล้วค่ะ เมื่อปลูกลงดินให้รดน้ำทุกวันสม่ำเสมอ

5. รอให้เจริญเติบโตออ กมาเป็นต้นแล้วก็เป็นใบต ามปกติต่อไป เพียงเท่านี้เราก็จะมีผักกาดข า วไว้กินได้อีกเรื่อยๆแล้วค่ะ มีผักชนิดอื่นอีกที่สามารถปักชำแบบนี้ได้นะคะ ลองเอาเป็นไอเดียดูค่ะ

หล า ยท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า ผักสวนครัวหล า ยๆชนิดเราสามารถนำมาปลูกซ้ำใหม่อีกรอบได้ และ วิ ธีการปลูกก็ไม่ยุ่งย ากอ ย่ างที่คิดเลย เป็นการใช้ประโยชน์จากพืชผักได้อ ย่ างคุ้มค่า และ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วย

ที่มา SasahzSurprise, pinterrest  postnoname