เ พ า ะเห็ดโคนใหญ่ ไว้กินเอง ทำง่ายไม่ต้องซื้ อ

สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยกับการเ พ า ะปลูกผัก ต้นไม้ผลต่างๆที่เรานำเ ค ล็ ด ลั บการปลูกมาฝากกัน และเช่นเคยวันนี้เราก็มีวิ ธีเ พ า ะเห็ดโคนใหญ่มาฝากกัน

เพราะกว่าเราจะได้กินเราต้องรอหน้าฝน และก็ออ กแค่ปีละครั้งเท่านั้น พอถึงช่วงออ กก็คงไปเก็บไม่ทันเขาบ้าง ฉนั้นเรามาเ พ า ะไว้กินเองจะดีกว่า ไม่ต้องเมื่อยเดินเข้าป่า ว่าแต่จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมกันเลย

เห็ดโคนใหญ่ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ( เ ห็ ด ป ล ว ก ) นั้น เป็นเห็ดที่เจริญเติบโตขึ้นต ามธรรมชาติ จึงทำให้เห็นโคนใหญ่นั้นหาได้ย าก เพราะ ไม่สามารถปลูกเองได้ จึงมีร า ค าสูง

โดยปกติแล้วเห็ดโคนใหญ่จะเกิดจากการทิ้งรังของ ป ล ว ก และ เมื่อพื้นที่นั้นๆ มีความชื้น และ อุณหภูมิที่เหมาะสม จะเกิดเป็นดอ กเห็ดชนิดนี้ขึ้น แต่ก็มีชาวบ้านได้คิดค้นวิ ธีการปลูกเห็ดโคนใหญ่ขึ้น โดยสามารถทำเองได้ง่ายๆ ต ามขั้ น ต อ นดังนี้

เริ่มด้วยการหา รั ง ป ล ว ก ให้ได้ และ นำเอาจาว ( ด้านในของรัง ) เพียงเล็กน้อยมาผสมกับ ข้าวสวย 1 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน แล้วให้เติมน้ำเปล่าลงไป 20 ลิตร ห มั กทิ้งไว้อ ย่ างน้อย 7 วัน

จนสังเกตุเห็นน้ำที่ห มั กไว้เริ่มเปลี่ยนไป ขุ่นขึ้น และ เกิดเป็นฝ้าสีขาวๆ แสดงว่า จุ ลิ น ท รี ย์ เริ่มขย ายตัวแล้ว จากนั้นให้นำน้ำที่ห มั กไว้นี้ไปรดลงบนโคนต้นไม้ที่มีความชื้นที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดเห็นโคนใหญ่ขึ้น

หรือจะให้เกิดเห็ดดี และ เห็นผลไวกว่า ให้นำฟางข้าวมาสุมไว้ แล้วรดน้ำห มั กที่ทำไว้ลงไป

นำเศษใบไม้มาคลุมให้ทั่วอีกที รดน้ำเพียงแค่ให้พอเปียกชุ่มประจำอ ย่ างน้อย 10 วัน จะสังเกตุว่ามีเห็ดโคนใหญ่งอ กขึ้น มาอ ย่ างแน่นอน

นอ กจากนั้นคุณยังสามารถใช้สำหรับรดน้ำบนสวนผักผลไม้ต่างๆ ผสมน้ำเพื่อให้สั ต ว์ในฟาร์มได้กิน ก็หรือนำน้ำห มั กจุลินทรีย์ จำนวน 1 ลิตร

ผสมเข้ากับน้ำ 10 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นต ามสวนหรือแปลงผักต่างๆ จะช่วยเร่งการย่อยสล า ยตัวของเศษวั ช พื ช และ เป็นส่วนผสมของปุ๋ ยห มั กได้เป็นอ ย่ างดี

เห็ดโคนใหญ่ที่ได้จาก น้ำ ห มั ก จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น รั ง ป ล ว ก นั้นจะมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อยกว่าเห็ดโคนชนิดอื่นๆ สามารถนำไปจำหน่ายหรือประกอบอาหารได้ต ามต้องการ

ที่มา postnoname  bitcoretech