เ พ า ะมะละกองอ กไว 7 วัน เอาไปปลูกได้

มะละกอเ พ า ะง่ายงอ กเร็วเพียงแค่ 7 วันก็งอ กแล้วนำไปปลูกได้เลย อัตราการงอ กสูง วันนี้เรามีขั้นตอนการเ พ า ะและการปลูกมะละกอให้เจริญเติบโตได้ดี แข็งแ ร งให้ผลผลิตดี ซึ่งคุณทำต ามได้อย่ างแน่นอนไม่มีอะไรย ากเลย หล า ยคนนำไปเ พ า ะปลูกต ามแล้วได้ผลดีมากทีเดียว มาอ่านขั้นตอนพร้อมกันได้ที่ด้านล่างนี้ จบแล้วทำต ามได้ทันที

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เมล็ดพันธุ์มะละกอแห้ง

2 น้ำอุ่น 1 แก้ว

3 กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด

4 กระดาษทิชชู่

ขั้นตอนการเ พ า ะ

นำเมล็ดมะละกอแห้งมาแช่ในน้ำอุ่นไว้ก่อนเป็นเวลา 1 คืน จากนั้นนำออ กมาใส่ในกล่องพลาสติก โดยให้วางกระดาษทิชชู่ก่อน 3 แผ่นแล้วพรมน้ำนิดหน่อยแต่พอชื้นค่อยใส่เมล็ดมะละกอ กระจาย ๆ ลงในกล่อง พอใส่เมล็ดเสร็จแล้วเอากระดาษทิชชู่มาวางทับด้านบนอีก 3 แผ่น แล้วพรมน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง ทำการปิดฝากล่องให้เรียบร้อยสัก 1 สัปดาห์ แล้วก็รอให้มีรากงอ กออ กมาเราก็เอาไปลงถุงเ พ า ะกล้าได้เลย

การปลูกมะละกอ

เตรียมพื้นที่ปลูกให้พร้อมดินปลูกต้องระบายน้ำได้เป็นอย่ างดี พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ขนาดของหลุมปลูกนั้นประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร โดยให้ต ากดินไว้ก่อน 7 วันค่อยเอาปุ๋ ยคอ กมารอง ก้ น ห ลุ มโดยคลุกผสมกับดินในนั้นเลย จะช่วยทำให้ดินปลูกมีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้น ส่วนระยะห่างในการปลูกอยู่ที่ 3 x 3 เมตร

ปลูกมะละกอในช่วงฤดูฝนจะทำให้ตั้งต้นได้เร็ว แต่ก็ควรจะร ะ วั งอย่ าให้น้ำท่วมขังเด็ดข า ด หน้าฝนจะดีตรงที่เราไม่ต้องคอยรดน้ำให้ย ากเลยมีฝนช่วยอยู่แล้ว สำหรับต้นกล้าที่พร้อมสำหรับการย้ ายมาปลูกนั้นจะเป็นขนาด 1 เดือน มีใบจริงออ กมาแล้วสัก 4 – 6 คู่ แล้วถอนย้ ายได้เลย เอาต้นกล้าวางลงหลุมที่เตรียมไว้เสร็จแล้วกลบให้แน่นพอประมาณ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ในระยะแรกของการปลูกต้น มะละกอจะต้องรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ 2 ครั้ง/วัน ในตอนเช้ากับเย็น เพราะว่าช่วงนี้มะละกอจะต้องการน้ำเยอะเป็นพิเศษ เว้นแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรด พออายุได้สัก 2 เดือนค่อยปรับการให้น้ำมาเป็น 1 ครั้ง/วัน และในช่วงที่มะละกอเริ่มติดดอ กผล 1 – 2 เดือน ต้องการน้ำมากเช่นเดินก็กลับมาให้น้ำเป็น 2 ครั้ง/วันอีกครั้ง และเอาปุ๋ ยคอ กมาใส่บำรุงด้วย 1 กิโลกรัม/ต้น ให้ 3 ระยะแบ่งไปตั้งแต่ระยะแรกตอนปลูกร อ ง ก้ น ห ลุม ระยะติดดอ ก และระยะที่สามตอนติดผล แล้วหลังจากนั้นให้ปุ๋ ยอินทรีย์ 2 เดือน/ครั้งด้วย

เพียงเท่านี้ต้น มะละกอของเราก็เจริญเติบโตได้ดีแล้ว ทำให้ได้ผลผลิตออ กมาเป็นที่น่าพอใจ ต้น มะละกอแข็งแ ร งทนทานต่อโ ร คไม่เป็นอะไรง่าย ๆ ด้วย สำหรับใครที่สนใจอย ากจะปลูกมะละกอเอาไว้ทานเองหรือปลูกขายก็ดีนำเอาสู ต รนี้ไปปรับใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban