เ พ า ะพริก 7 วันไว้ปลูกกินเอง ทำง่าย ใครก็ทำได้

วันนี้เราจะพาทุกคนได้ดูวิ ธีการ เ พ า ะเมล็ดพริกสำหรับพร้อมปลูก ด้วยขั้ น ค อ นง่ายๆ ในเวลา 7 วัน ก็มีต้นกล้าพริกสำหรับเ พ า ะปลูกแล้ว

พริก เป็นพืชผักสวนครัวที่จะต้องมีติดบ้านไว้สำหรับทุกคน เพราะเป็นวัถุดิบที่ข า ดไม่ได้เลยในบ้านเรา แต่ถ้ามีต้นพริกปลูกไว้เองที่บ้านก็คงจะสะดวก และประหยัดเงินได้ไม่น้อยเลยนะ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เม็ดพริก

2. กระดาษทิชชู

3. กล่องพลสติก ที่มีฝาปิด

ขั้ น ค อ นการเ พ า ะเมล็ดพริก

1. ผ่ ากลางเม็ดพริกออ กเป็น 2 ซีก เพื่อเอาเมล็ดพริกที่อยู่ข้างในออ กมา แล้วนำมาคัดเอาเมล็ดที่ดูสมบูรณ์ จากนั้นก็พักใส่ถ้วยไว้

2. ใส่กระดาษทิชชูลงในกล่องพลาสติกที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย แล้วเทน้ำลงไปเล็กน้อย เพื่อให้กระดาษทิชชูมีความชุ่มน้ำอยู่

3. จากนั้นก็ใส่เมล็ดพริกที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรก เกลี่ยให้กระจายออ กจากกัน ให้ทั่วแผ่นกระดาษทิชชู

4. หลังจากนั้นก็ทำการปิดฝากล่องพลาสติก แล้วนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดา เป็นเวลา 1 คืน

5. เมื่อแช่ครบ 1 คืนแล้ว ก็ให้นำกล่องออ กมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน โดยที่ยังไม่ต้องเปิดฝากล่องออ ก

6. เมื่อครบ 7 วันแล้ว ต้นอ่อนของพริกก็จะเจริญเติบโตต ามที่ได้เห็น และสามารถย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงหรือในกระถางที่เตรียมไว้ต่อไปได้เลย

เพียงเท่านี้คุณก็จะมีต้นกล้าที่ไว้สำหรับเพราะปลูกพริกไว้ที่บ้านของคุณเองได้ง่ายๆ ใช้เวลาแค่ 7 วัน ก็เห็นต้นอ่อนน้อยๆแล้ว ต่อไปก็มีต้นพริกไว้ที่บ้าน ไม่ต้องสิ้ นเปลืองเงินไปซื้ ออีกแล้ว

ที่มา  bitcoretech