เ พ า ะถั่วงอ กไว้กินเองในแก้วกาแฟ ทำง่าย ประหยัด 3 วันก็ได้กิน

ถั่วงอ ก คือ ต้นถั่วที่มีร า กงอ กมาจากเมล็ดถั่วดำ ถั่วเขียว ถั่วลันเตา และถั่วเหลือง ถั่วงอ กหัวโต จัดว่าเป็นผักชนิดหนึ่ง ผักที่หล า ย ๆ คนอาจจะไม่ชอบกินและมักจะเขี่ยทิ้ง

เพราะมีกลิ่นเฝื่อนและมีรสฝาดเฉพาะตัว ซึ่งถั่วงอ กที่เ พ า ะมาจากถั่วดำหรือถั่วเขียวจะมีวิต ามินและเกลือแร่สูง ส่วนถั่วงอ กที่เ พ า ะมาจากถั่วเหลืองจะมีโ ป ร ตี นและไขมันสูง

ถั่วงอ กเป็นพืชที่มีการนำไปประกอบอาหารอ ย่ างหลากหล า ย ทั้งต้ม ผัด รวมถึงเอามาทานแบบดิบๆ เพราะมีรสชาติเฉพาะตัวและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี

ใครๆก็รู้ว่าการปลูกนั้นไม่ย ากเลย ใครที่ยังไม่เคยลองเ พ า ะดูอย ากให้ลองและยิ่งมีแก้วกาแฟเยอะแบบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนอ กจากทิ้ง ลองนำมาใช้เป็นภาชนะในการเ พ า ะถั่วงอ กลองดู มันจะทำให้แก้วมีประโยชน์มากขึ้น และถั่วงอ กนั้นเ พ า ะง่าย 3 วันก็งอ กขึ้น มาให้เราเก็บเกี่ยวได้แล้ว มาดูขั้ น ต อ นการเ พ า ะกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 แก้วกาแฟ

2 กระดาษทิชชู่

3 เมล็ดถั่วเขียวเกรด A

4 น้ำเปล่า

ขั้ น ต อ นในการเ พ า ะ

เอาเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ในน้ำอุ่นไว้ประมาณ 1 คืนแล้วก็คัดเมล็ดที่แช่แล้วลอยน้ำออ ก จะใช้เฉพาะเมล็ดที่จมน้ำเท่านั้น ต่อไปก็เอากระดาษทิชชู่มาพรมน้ำให้ชุ่มแล้วใส่ลงในแก้วกาแฟ

จากนั้นก็หยอ ดเมล็ดถั่วเขียวลงไปในแก้วกาแฟเลย แล้วเกลี่ยเมล็ดให้กระจายอย่ าให้เมล็ดทับซ้อนกัน จากนั้นก็เอาแก้วมาซ้อนกันไว้ 3 ชั้น แล้วนำแก้วไปวางไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดแล้วรดน้ำทุกวัน ปลูกไปในระยะเวลา 3 – 4 วัน ถั่วงอ กจะเริ่มงอ กออ กมาแล้วก็เก็บมาประ ก อ บ อ า ห า รได้เลย

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ถั่วงอ กสวย ๆ ปลอ ด ส า รพิ ษเอาไว้ประกอบอาหารกันแล้ว ไม่มี ส า รฟอ กข า วอย่ างแน่นอนเพราะว่าเราปลูกด้วยตัวเอง ต้องการใช้ถั่วงอ กเยอะแค่ไหนก็ปลูกได้ต ามต้องการเลย ปลูกง่ายมากหล า ยคนทำเป็นอาชีพเ พ า ะถั่วงอ กข า ยก็มี ลองทำกันดูนะ

ที่มา  kasetchaoban