เ ท ค นิ ค การทำตะเกียงไว้ใช้เอง จากของที่เหลือใช้

ช่วงไหนหน้าฝน ฝนตกบ่อยๆ บางทีสิ่งที่ต ามมาคือไฟมันดับ ซึ่งจุดเทียนก็หมดไว บางทีมันดับนานเกินไป ก็กลัวผีหลอ กได้เหมือนกัน วันนี้เราเลยมีไ อ เ ดี ยทำตะเกียงจากวัสดุเหลือใช้มาฝากเพื่อนๆ กั น ค่ะ โดยไ อ เ ดี ยนี้เราได้จาก ช่ อ งยูทูป คัมภีร์เกษตร จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อด้วยนะคะ

สิ่ ง ที่ต้องเตรียม คื อ

1 น้ำมันเก่าที่เหลือจากการทอ ดแ ล้ ว

2 ค้อนและ ต ะ ปู

3 ไ ส้ เทียน ถ้าไม่มีเอาสายสิญจน์ก็ ไ ด้

4 ขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ข ว ดสปอนเซอร์ เป็นต้น แ ล ะต้องมีฝาเป็นเหล็กหรือแสตนเลสด้วยนะคะ ห้ า มใช้ฝาพลาสติก

วิ ธี การทำ

1 เ อ า ขวดเก่ามาแล้วเปิดฝากออ ก เจาะรูตรงกลางฝาเพื่อร้อยไส้เทียนหรือสาย สิ ญ จ น์

2 ร้ อ ย ไส้เทียน หรือสายสิญจน์ ก่อนร้อยให้วัดขนาดความ ย า วให้สูงกว่าขวดเล็กน้อยเพื่อให้มีปล า ยโผล่ออ กมานอ กขวด ไว้จุดไฟ และที่เหลือจะร้อยใส่ให้ถึง ก้ น ข ว ด

3 สอ ดไส้เทียนแล้วทาน้ำมันตรงส่วนที่ยื่นออ ก ม า

4 เ ท น้ำมันเก่าใส่ขวด ไม่ต้องเต็มนะ สักครึ่งขวดก็พอ ปิดฝาแล้วตะแคงให้ไส้เทียนชุ่มน้ำมัน จากนั้นก็ตั้งให้ตรง จุดไฟ นำไปใช้ได้เลย เสร็จแล้วค่ะ สำหรับใครที่ไปทุ่งนา แต่ใช้เสร็จแล้วแนะนำให้ดับไฟด้วยนะ เดี๋ยวจะเป็น อั น ต ร า ยได้

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้ sangkomonline  sit-smiling