เ ท ค นิ คใช้กล้วยสุกเ สี ยบยอ ดมะม่วง ติดง่ายเป็นเร็ว

การเ สี ยบยอ ดมะม่วงถือเป็นอีกหนึ่งวิ ธีการที่เป็นที่นิยมของเกษตรกรในการขย ายพันธุ์หรือเปลี่ยนพันธุ์มะม่วง โดยอาจจะปลูกต้น มะม่วงพันธุ์อื่นอยู่ก่อนแล้วแต่อย ากได้พันธุ์อื่นด้วยและไม่อย ากเ สี ยเวลาปลูกอีกหล า ยปีก็สามารถใช้เ ท ค นิ คการเ สี ยบยอ ดมะม่วงได้ค่ะ โดยวันนี้จะเ สี ยยอ ดมะม่วงหล า ยยอ ดพร้อมๆกันและใช้กล้วยสุกเป็นตัวประสานซึ่งกล้วยอุดมไปด้วยแร่ธาตุบำรุงพืช

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กล้วยสุกพันธุ์ใดก็ได้

2. พลาสติกปิดรอยกันน้ำเข้า

3. ยอ ดมะม่วงที่ต้องการจะทำการเ สี ยบยอ ด

4. ต้น มะม่วงที่เป็นต้นแม่ที่ต้องการจะนำยอ ดมาเ สี ยบ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเฉือนเปลือ กต้นแม่ออ กเป็นช่องสามช่อง เนื่องจากครั้งนี้จะเ สี ยบยอ ด 3 ยอ ด ให้ทำดังรูป

2. ขั้นต่อมาให้ริดใบยอ ดมะม่วงที่จะนำมาเ สี ยบให้หมดจนไม่เหลือใบทำแบบนี้ทั้ง 3 ยอ ด

3. จากนั้นให้ตัดความย าวของยอ ดมะม่วงให้พอ ดีกับช่องที่ตัดไว้แล้วแล้วให้ตัดโคนยอ ดเป็นรูปลิ่มสำหรับเ สี ยบเข้าไปในเปลือ กต้นแม่

4. เมื่อทำการเ สี ยบยอ ดเข้าไปแล้วทำการปอ กเปลือ กกล้วยสุกแล้วนำกล้วยไปถูให้ทั่วบริเวณรอยแ ผ ลที่เฉือนไว้ใหทั่วจนเนื้อ กล้วยไปอุดไว้ต ามรอยจนไม่มีช่องว่าง

5. จากนั้นให้นำพลาสติกมาพันรอบต้นแม่และปิดรอยไว้อ ย่ างน้อย 4-5 รอบ จน มั่นใจว่าน้ำและอากาศไม่สามารถเข้าได้ (ไม่ต้องพันไปถึงยอ ดมะม่วงให้เหลือยอ ดไว้)

6. นำซองพลาสติกเล็กมาสวมยอ ดไว้แล้วจึงนำพลาสติกมาพันรอบปิดทับรอยอีกทีจนแน่นให้แน่ใจว่าน้ำและอากาศไม่สามารถเข้าได้

7. เมื่อเวลาผ่านไป 15-20 วันจะสังเกตได้ว่ายอ ดทมะม่วงที่เ สี ยบไว้เริ่มมียอ ดอ่อนขึ้น มา ให้ค่อยๆแกะพลาสติกออ ก

8. ภายในระหว่างรอยที่ปิดไว้จะสังเกตได้ว่ากล้วยสุกที่ทาลงไปนั้นสล า ยรวมกับย างมะม่วงกล า ยเป็นสีดำติดแน่นกับต้นแม่อ ย่ างแน่นหนา

9. ยอ ดมะม่วงที่เ สี ยบใหม่ก็สามารถเติบโตได้ดีและยึดติดกับต้นแม่มียอ ดเขียวแข็งแ ร งพร้อมเติบโตให้ผลผลิตต่อไปค่ะ

คำแนะนำเพิ่ม

1. การเ สี ยบยอ ดควรทำในช่วงก่อนที่ต้น มะม่วงจะออ กผลลิตประมาณ 1 เดือน

2. ควรปลิดยอ ดช่อ ดอ กของต้นแม่ทิ่งออ กเ สี ยบ้างเพื่อไม่เป็นการแย่งอาหารของยอ ดที่ทำการเ สี ยบ

3. ในช่วงที่เ สี ยบยอ ดให้บำรุงรดน้ำใส่ปุ๋ ยต้นแม่ให้ดีและสม่ำเสมอ

การใช้กล้วยสุกช่วยในการเ สี ยบยอ ดจะช่วยเพิ่มเร่ธาตุให้การเ สี ยบยอ ดได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากกล้วยนั้นอุดมไปด้วยโพแ ท ส เ ซี ย มธาตุอาหารหลักของพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแ ร งและช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อ ย่ างรวดเร็ว

ที่มา Postnoname