เ ท ค นิ คแต่งหน่อ กล้วย เครือใหญ่ แ ต กหน่อ ดี

การตัดแต่งหน่อ กล้วย ให้มีจำนวนพอเหมาะ ไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง เริ่มตั้งแต่ปลูกกล้วยไปแล้ว 5-6 เดือน ในระยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อนเพียง 2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตรงกันข้ามโดยมีต้นแม่กั้นกลาง เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด ส่วนหน่อที่เกิดต ามมา เรียกว่า หน่อต าม ให้ตัดออ กแล้วคว้านไส้ในทิ้ง ราดด้วยน้ำมันก๊ า ด หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้ตัดต้นเดิมทิ้ง รั ก ษ าหน่อไว้ 1-2 หน่อ แทนต้นแม่ต่อไปได้อีก 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรั ก ษ า ทั้งนี้ ต้องตัดแต่งใบที่แห้ง หรืออมโ ร คเผาทำล า ย เหลือไว้เพียง 7-8 ใบ จนถึงระยะใกล้ตกเครือ ตัดให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง 4-5 ใบ ก็พอ

ปลูกกล้วยเพื่อให้ได้ผลนั้นเราต่างก็ต้องการกล้วยที่มีผลสวยงามได้มาตรฐานต ามความต้องการของตลาด วันนี้เราะมาแนะนำวิ ธีในการตัดแต่งหน่อ กล้วยเพื่อให้ได้กล้วยเครืองามใหญ่ ๆ ซึ่งเกษตรกรบางท่านอาจจะรู้วิ ธีนี้อยู่แล้ว สำหรับท่านใดที่เป็น มือใหม่ในวงการกล้วยแล้วอย ากจะหาเ ค ล็ ด ลั บดี ๆ เอาไว้ใช้แวะเข้ามาอ่ า นกันได้เลย

เ ท ค นิ คการตัดแต่งหน่อ กล้วยในระยะแ ต กหน่อ

เราะทำการปาดหน่อ กล้วยครั้งแรกในระยะที่กล้วยนั้นแ ต กหน่อมาประมาณ 7 กอ มีใบกางคลี่ออ กมาแล้ว ก็ปาดยอ ดทิ้งเลย โดยให้ปาดในแนวเฉียง ทำมุมประมาณ 45 องศา ห่างจากพื้นดิน 20 เซนติเมตรโดยประมาณ แล้วก็จะต้องปาดครั้งที่ 2 ห่างกัน 15 วัน แต่ว่าปาดกลับด้านกัน ซึ่งหน่อ กล้วยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะแก่การนำไปปลูกแล้ว ซึ่งสามารถปาดได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ขนาดของต้นต ามที่ต้องการ

เ ท ค นิ คการตัดแต่งหน่อ กล้วยในระยะยังไม่ตกเครือ

พอเราปลูกกล้วยได้อายุประมาณ 6 เดือน จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการตัดหน่อแล้ว ซึ่งตัดให้เหลือไว้ 3 หน่อที่ตรงข้ามกัน ก็คือแต่ละหน่ออยู่กันคนละทิศนั่นเอง ต้นแม่จะอยู่ตรงกลาง พอระยะเวลาผ่ านไปจะมีหน่อใหม่งอ กมาก็ให้ตัดแล้วคว้านไส้ออ กไปเลย หลังจากการเก็บเกี่ยวก็ราดน้ำมันก๊าดแล้วตัดต้นเดิมทิ้งไป รั กษ าหน่อไว้เพียง 1 – 2 หน่อก็พอ อยู่แทนต้นแม่ได้ประมาณ 3 – 4 ปี ใบแห้งตัดทิ้งเหลือไว้ 7 – 8 ใบ พอใกล้เครือตกก็ตัดใบที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปเหลือเพียง 4 – 5 ใบก็เพียงพอ

สำหรับคนที่ต้องการปลูกกล้วยให้ได้เครืองามก็ลองเอาวิ ธีนี้ไปปรับใช้ในการปลูกของตัวเองดูได้เลย เป็นเ ค ล็ ด ลั บวิ ธีอย่ างง่ายที่หล า ยคนทำได้แน่นอน กล้วยไม่ได้ปลูกย ากอย่ างที่คิดแม้จะเป็น มือใหม่ก็ยังสามารถปลูกได้ หากชอบก็อย่ าลืมแ ช ร์แบ่งปันให้หล า ยคนเข้ามาอ่ า นกันด้วยนะ

ที่มา kasetchaoban