เ ท ค นิ คเ พ า ะโหระพาในน้ำ ร า กออ กไว ปลูกติดไว

โหระพา เป็นผักและส มุ น ไ พ รที่หล า ย ๆ คนชื่นชอบเป็นพิเศษ เ พ ร า ะความหอมเฉพาะตัวที่พอมาอยู่ในอาหารก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสให้มีก ลิ่ นหอมหวนชวนน้ำล า ยสอมาก ๆ โหระพาเป็นไม้ล้มลุก ความสูงของลำต้นประมาณ 0.5-1 เมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม กิ่งอ่อนสีม่วงอมแดง ใบโหระพาเป็นใบเดี่ยว

วันนี้พาทุกท่าน มาปลูกผักแบบง่ายๆกันค่ะรับรองว่าทำได้ทุกคนนั่นคือ การ ปั ก ชำโหระพาในน้ำ นั่นเอง หล า ยท่านบอ กไม่ได้ผล ต้ น เ น่ า ไ ม่ แ ข็ ง แ ร ง วันนี้จึงมีทริคเล็กๆมานำเสนอค่ะ รับรองว่าสู ต รนี้ได้ผลแน่นอนโดยสู ต รนี้ได้รับการเผยแพร่โดย คุณดาว ยูทูปชาแนลช่อง ดาว บ้านนา Villager

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ยอ ดโหระพา

2.เครื่องดื่ มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้

3.น้ำส ะ อ า ด

4.แก้วน้ำเหลือใช้หรือภาชนะทรงสูงสำหรับ ปั ก ชำ

วิ ธีการทำ

1.เริ่มจากการ ตั ด ยอ ดโหระพากะความย าวประมาณ 1 คืบ เลือ กยอ ดที่สมบูรณ์แข็งแ ร ง

2.นำยอ ดโหระพาที่ได้มาริดใบออ กให้หมดและส่วนโคนของยอ ดให้ ตั ด โคนให้ชิดข้ อสุดท้ายที่สุด

3.จากนั้นนำยอ ดโหระพาใส่ไว้ในแก้วน้ำหรือในภาชนะทรงสูงสำหรับปักชำแล้วเติมน้ำใส่ลงไปโดยให้น้ำเกินข้ อสุดท้ายของยอ ดโหระพามาเล็กน้อย

4.นำเครื่องดื่ มชูกำลังเทต ามลงไปโดยกะเอาประมาณ 1/2 ฝา พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะ

5.จากนั้นทำการเปลี่ยนน้ำทุกวันโดยวันต่อๆมาไม่ต้องผสมเครื่องดื่ มชูกำลังแล้วให้เปลี่ยนน้ำส ะ อ า ดพอ แล้วนำแก้วปั ก ชำไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไร ไม่กี่วันร า กและใบโหระพาก็จะออ กเยอะและแข็งแ ร งทุกต้นค่ะ

เป็นวิ ธีการเ พ า ะหระพาแบบง่ายๆที่ต้องใช้ดินนะคะ โดยวิ ธีนี้สามารถใช้กับพืชผักชนิดอื่นได้ด้วย เช่น แม งลัก สะระแหน่ กะเ พ ร า เป็นต้นค่ะ อ ย่ าลืมลองไปทำกันดูนะคะ

ที่มา คุณดาว ยูทูปชาแนลช่อง ดาว บ้านนา Villager Postnoname