เ ท ค นิ คเ พ า ะเห็ดฟางในตะกร้า ลงทุ นน้อย พื้นที่น้อยก็ทำได้

สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวรักการทำเกษตรทุกท่าน วันนี้เราก็มีเรื่องราวไ อ เ ดี ยดีๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคย ใครที่ชอบทานเห็ดฟางอย ากจะปลูกเ พ า ะทานเอง เรามีวิ ธีเ พ า ะแ บ บง่ายๆ ประหยัดพื้นที่มาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เห็ดฟาง จัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทาน มากเป็นอันดั บต้นๆ ของเห็ดทุกชนิด นิยมรับประทานทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ในรูปของเห็ดสด

เห็ดแห้ง และเห็ดแปรรูป เช่น น้ำพริกเห็ด กะปิเห็ด เป็นต้น เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีรสนุ่ม กลิ่นหอม ร า ค าถูก สามารถปลูก และหาซื้ อได้ง่ายต ามท้องตลาด

อ ย า กจะปลูกเห็ดฟางในงบประหยัดวันนี้เรามีไ อ เ ดี ยมาฝาก สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้โดยจะใช้ตะกร้าเป็นอุ ป ก ร ณ์ ห ลั ก ในการทำ โดยเรา

แทบไม่ต้องลงทุ น เ ย อ ะ แยะเลย ไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงเรือนอีกด้วย หล า ยคนปลูกเห็ดฟางด้วยวิ ธีนี้ก็ได้ข า ยด้วย มาดูขั้ น ต อ นการเ พ า ะเห็ดได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ตะกร้าพลาสติก

2 หั ว เ ชื้ อเห็ดฟาง 1 ก้อน

3 วัสดุการเ พ า ะ เช่น ก้อนเห็ดเก่า

4 ฟางข้าว/ผักตบชวาแห้ง

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาฟางข้าวที่มีนั้นไปแช่น้ำไว้ก่อนประมาณ 1 คืน แล้วก็นำไปผึ่งแดดให้หมาด ๆ ชื้นนิด ๆ ไม่ถึงกับแห้งสนิท ซึ่งให้ชื้นสัก 10เปอร์เซน หรือถ้าหากหาฟางข้าวไม่ได้ก็จะใช้เป็นผักตบชวา แล้วก็เอามารดน้ำให้ชื้นเพื่อเตรียมการเ พ า ะในขั้ น ต อ นต่อไป

จากนั้นก็เอาฟางมาเรียงกันลงในตะกร้าเป็นการปูพื้น เสร็จแล้วก็เอาวัสดุเ พ า ะมาโรยเลยเป็นวัสดุที่ผ่านการเ พ า ะมาแล้ว แล้วก็ใส่

หั ว เ ชื้ อเห็ดฟางต ามลงไปเลย โดยเวลาโรยนั้นจะต้องโรยไปต ามขอบตะกร้า เพราะว่าเห็ดจะออ กมาต ามต าของตะกร้า

จากนั้นก็ทำซ้ำแ บ บเดิมวนไปจนเต็มตะกร้าเลย ส่วน มากจะได้ประมาณ 4 ชั้น และในชั้นบนสุดนั้นให้โรยเ ชื้ อ ก้อนเห็ดเต็ม ๆ เลยเห็ดฟางจะงอ กตรงบ้านบนเต็มตะกร้าเลย พอเสร็จแล้วก็ครอบด้วยถุงพลาสติก จากนั้นปลูกไปสัก 4 – 5 วัน แล้วจะเห็นละอองน้ำเป็นฝ้าเกาะรอบถุงเลย แ บ บนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าความชื้นเพียงพอแล้ว

จากนั้นพอครบ 9 – 12 วันแล้วเห็ดจะเริ่มเกิดออ กมา และในช่วงนี้อ ย่ าเพิ่งเปิดถุง เพราะจะทำให้เห็ดชะงักการเจริญเติบโต หลังจากเห็ดผลิดอ กมาแล้ว เก็บได้ประมาณ 5 วัน เราก็จะได้ประมาณ 2 กิโลกรัม พอเราเก็บหมดแล้วก็เอาวัสดุเ พ า ะนั้น มาใช้งานได้อีก

หากต้องการเห็ดปริมาณเยอะขึ้นก็อาจจะทำหล า ยตะกร้า พอรับประทานไม่ทันก็เก็บข า ยได้ เพราะว่าเห็ดฟางนั้นตลาดต้องการตลอ ด สามารถเก็บข า ยได้เสมอ หรือจะติดต่อ กับร้านอาหารต ามสั่งก็ได้ร้านไหน มีเมนูเห็ดฟางเราก็เสนอข า ยเห็ดให้ หรือจะข า ยในช่องทางอื่น ๆ ต ามแต่สะดวกของแต่ละคน

ที่มา sites    kasetchaoban