เ ท ค นิ คเ พ า ะพันธุ์มะนาวด้วยใบ ใช้ต้นเดียวได้อีกเป็นพั น

มะนาวนับว่าเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนใช้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะพ่อค้ าแม่ค้ าส้มตำ ต้องใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบ สำหรับใครที่อย ากจะขย ายพันธุ์ปลูกจากต้นของตัวเองที่มีอยู่ เพื่อประหยัดในการซื้ อต้นพัธุ์ใหม่ วันนี้เรามีเ ท ค นิ คในการเ พ า ะขย ายพันธุ์มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ปัจจุบัน มะนาวมีความต้องการทางตลาดสูง และ เป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีร า ค าก็ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนั้น มะนาวข า ดตลาดมักจะมีร า ค าแพงเอามากๆเลยทีเดียว หากสามารถขย ายพันธุ์ในจำนวน มากๆ และ ทำให้ผลผลิตออ กได้ในช่วงหน้าแล้งได้ก็สามารถทำเงินได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

วันนี้จึงขอนำเสนอ เ ท ค นิ คการขย ายพันธุ์มะนาว ด้วยใบ ต ามแบบฉบับของ ครูติ่ง ณ ศูนย์เรียนรู้เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง ธ.ก.ส. บ้านเกาะเนียง จ.สตูล มาให้ลองได้ศึกษาและลองทำดู ซึ่งเป็นวิ ธีที่สามารถขย ายพันธุ์มะนาวได้ทีละมากๆ ในคราวเดียว

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กาบมะพร้าว

2. กิ่งมะนาวที่มีใบติดด้วย ไม่อ่อนจนเกินไป

3. หนังย าง

4. น้ำย าเร่งร า ก

5. ถุงร้อน

ขั้ น ต อ นวิ ธีการทำ

1. นำกาบมะพร้าวมาตัดเป็นท่อนย าวราว 2.5-3 ซม. แล้วนำไปแช่น้ำไว้จนชุ่มจากนั้น ใช้ค้อนทุ บจนกาบมะพร้าวแตกออ กนุ่มขึ้น เพื่อทำให้กาบมะพร้าวนุ่ม และ ม้วนเป็นก้อนได้ง่าย

2. เมื่อได้กาบมะพร้าวที่นุ่มดีแล้ว ให้นำมาห่อม้วนเป็นรูปทรงกลม แล้วรัดหนังย างให้แน่น แนะนำให้นำตะปูปักลงไปบริเวณด้านบนของกาบมะพร้าวเพื่อเจาะรู เพื่อง่ายต่อ การปักกิ่งมะนาว

3. จากนั้นทำการเตรียมใบมะนาว โดยการตัดใบให้ติดกับก้านด้านบนใบเล็กน้อย ย าวประมาณ 1-1.5 ซม. ดังรูป

4. ขั้นต่อมาตัดใบมะนาวออ กให้เหลือเพียงครึ่งใบ การทำแบบนี้จะให้การขย ายพันธุ์มะนาวเป็นไปอ ย่ างรวดเร็วและลดภาระการคายน้ำของใบมะนาว

5. จากนั้นทำการลอ กเปลือ กหุ้มก้าน วิ ธีการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการออ กร า กของมะนาว โดยให้ใช้มีดตั ดต ามความย าวของก้าน มะนาว 1-3 รอย ขั้ น ต อ นนี้ต้องระมัดระวังอ ย่ าออ กแรงมากเกินไปจนทำให้ก้าน มะนาวข า ดออ กจากกัน

หากไม่ทำเช่นนี้ร า กจะออ กเฉพาะที่ปล า ยรอยตัดเท่านั้น ทำให้ต้น มะนาวที่นำไปปลูกไม่แข็งแรงออ กร า กน้อย ขั้ น ต อ นนี้ถือเป็นขั้ น ต อ นสำคัญที่จะเพิ่มพื้นที่ในการออ กร า กมากขึ้นนั่นเอง

6. จากนนั้นให้นำกิ่งที่ลอ กเปลือ กเรียบร้อยแล้ว ไปจุ่มในน้ำย าเร่งร า ก แล้วเอาไปผึ่งลมให้แห้งสนิท ถ้าไม่แห้งสนิทเมื่อนำไปเ สี ยบในกาบมะพร้าวอาจจะทำให้กิ่งและใบมะนาวเน่าได้

7. เมื่อ กิ่งและใบมะนาวแห้งดีแล้ว นำไปเ สี ยบในกาบมะพร้าวที่เตรียมไว้จน มิดก้าน พอเ สี ยบได้ 4 ก้อน ก็ให้นำนำมามัดรวมกันแล้ว ไปจุ่มน้ำให้ชุ่มแล้วใส่ไว้ในถุงร้อน ทำถุงร้อนให้พองออ กแล้วมัดปากถุงให้แน่น โดยระวังอ ย่ าให้ใบมะนาวสัมผัสกับถุงร้อน ถ้าเกษตรกรท่านใดมีห้องพ่นหมอ ก สามารถนำพันธุ์มะนาวที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าเ พ า ะในห้องพ่นหมอ กได้เลย อากาศและความชื้นในห้องพ่นหมอ กจะช่วยให้แตกร า กเร็วขึ้นและที่สำคัญเพิ่มอัตร า การรอ ดของพันธุ์มะนาวได้มาก

9. เมื่อได้ถุงที่มีก้อนกาบมะพร้าวเ สี ยบใบมะนาวอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้ว ให้เอาไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงา ให้โดนแสงบ้างเล็กน้อย เมื่อผ่านไป 1 เดือน จะพบว่ามะนาวจะเริ่มออ กร า กหรือเริ่มติดต ายอ ด หรือถ้าเป็น มะกรูดจะใช้เวลานานประมาณ 3-4 เดือน จึงจะเริ่มออ กร า กและติดต ายอ ด ซึ่งถ้าจะให้สมบูรณ์ควรรอทั้งร า กและต าออ กมาทั้งคู่ จึงเริ่มนำไปลงถุงชำต่อไปได้เลยค่ะ

ข้ อ ดีในการขย ายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

ถึงแม้ว่าเกษตรกรมีพันธุ์มะนาวที่ดี เพียงต้นเดียวก็สามารถขย ายพันธุ์มะนาวได้เป็นจำนวนหล า ยร้อยหล า ยพันต้นได้ ซึ่งได้ผลผลิตจำนวน มากกว่าการปักชำกิ่มะนาวหรือ การขย ายพันธุ์มะนาวที่นิยมกัน และ ยังทำให้มะนาวที่ลูกดกสามารถรั ก ษ าลักษณะดีๆของต้นเดิมเอาไว้ได้ เช่น ลูกดก ต้นต่ำ แข็งแรง

ที่มาข้ อมูลและรูปภาพจาก คมชัดลึก บันทึกลุยทุ่งกับ ธกส. postnoname    bitcoretech