เ ท ค นิ คเ พ า ะถั่วงอ กในกระติก โตเร็ว

วันนี้เรามีวิธีในการเ พ า ะถั่วงอ กแบบง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้ โดยใช้กระติกที่มีฝาปิด เพราะว่าในกระติกนั้นช่วยในการรัก ษาอุณหภูมิได้ดีนั่นเอง ถั่วงอ กปลูกมาจากถั่วเขียว ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็เติบโต ไม่เกิน 3 วันเท่านั้นก็โตให้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว มีขั้ น ต อ นในการเ พ า ะอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ถุงต าข่าย

2 กระติกน้ำ

3 เมล็ดถั่วเขียว

4 น้ำส ะ อ า ด

ขั้ น ต อ นการเ พ า ะถั่วงอ ก

เอาเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ดี ๆ มาแช่ในน้ำอุ่น 1 คืน พอครบแล้วก็ตักเมล็ดที่ลอยทิ้งไป จากนั้นเราจะใช้เมล็ดที่จมเท่านั้น มาเ พ า ะ

ต่อไปเอาเมล็ดถั่วเขียวที่แช่แล้วมาใส่ในถุงต าข่ายในปริมาณ ¼ ของถุง แล้วมัดปากถุงเอาไว้ เพื่อรอให้งอ ก

ต่อไปเอามาใส่ในกระติกเล็ก ๆ วางไว้ที่ ก้ น กระติกเลย วางกึ่งกลางกระติกแล้วปิดฝาให้สนิท วางในอุณหภูมิห้อง

หลังจากผ่ านไปแล้ว 1 วัน ก็เปิดฝากระติกออ กมา แล้วเอาถุงต าข่ายออ กมาจะเริ่มมีรากอ่อนงอ กออ กมาแล้ว ต่อไปเรานำกะละมังไปใส่น้ำแล้ววางถุงต าข่ายนั้นแช่ไว้ 20 วินาที แล้วก็นำกลับมาใส่ในกระติกอีกครั้ง

หลังจากผ่ านไป 2 วันแล้วก็เอาถุงต าข่ายออ กมาแช่น้ำเหมือนเดิม จะเห็นว่าถั่วงอ กเริ่มแท งต้นออ กมาจนเต็มถุงแล้ว

พอผ่ านไป 3 วัน ก็เอาถุงต าข่ายออ กมา เราจะได้ถั่วงอ กสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปประกอบอาหารแล้ว เวลาแกะก็ค่อย ๆ แกะออ กมา แล้วนำถั่วงอ กออ กมา เท่านี้ก็เรียบร้อย

การปลูกถั่วงอ กแบบนี้ก็ง่ายเอามาก ๆ กระติกเพียงหนึ่งใบก็ทำให้เราปลูกถั่วงอ กได้เร็ว ใครชอบทานถั่วงอ กไม่อย ากจะหาอุปกรณ์ยุ่งย าก ไม่ต้องการลงทุนเยอะวิธีนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว

ที่มา kasetchaoban