เ ท ค นิ คเ พ า ะต้นพริก ให้งอ กไว ปลูกโตเร็วด กกิ่งแทบหั ก

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะชวน มาเ พ า ะกล้าและปลูกพริกให้เติบโตด้วยวิ ธีง่าย ๆ กัน ซึ่งการจะง่ายกว่าเ พ า ะเมล็ดนั้นก็คงเป็นการหาซื้ อต้นกล้ามาเลยก็ได้ แต่สำหรับคนที่อย ากลองเ พ า ะเองก็ใช้วิ ธีต ามที่จะแ น ะนำนี้ได้เลย

เพราะพริกเป็นผักสำคัญที่เราจะต้องมีติดตู้เย็นเอาไว้ ในบางช่วงในแต่ละปีนั้นจะเห็นว่า พริกนั้นราคาแพงอยู่เหมือนกัน เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ประก อ บ อ า ห า ร โดยเฉพาะคนที่ชอบรสชาติที่จัดจ้านสักหน่อยพริกเป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียว ฉนั้นเรามาลองปลูกไว้กินเองกันดู

การเ พ า ะกล้าพริก

เ พ า ะพริกนั้นจะขุดแปลงเ พ า ะหรือหากะบะเ พ า ะมาใช้ก็ได้ ซึ่งเราจะต้องเ พ า ะให้ได้ต้นกล้าก่อนค่อยทำการย้ ายไปปลูก โดยเมล็ดที่เ พ า ะนั้นให้เอาไปแช่น้ำไว้ก่อน 1 คืน วางในที่ร่ม 2 วัน แล้วก็เ พ า ะได้เลย โดยดินเ พ า ะนั้นให้ใช้ดินผสมกับมูลสัตว์ แกลบ ขี ้เถ้าแกลบ ในอัตรา 2 ต่อ 1 ส่วน หากเ พ า ะบนแปลงก็ให้ขุดแบบยกร่องแปลงสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร แล้วก็คลุกให้เข้ากัน

หว่านเมล็ดพริกหรือหยอ ดลงไปในกะบะเ พ า ะ 3 – 4 เมล็ด/หลุม ก็ต้องดูว่าขนาดของกะบะหรือแปลงนั้นใหญ่แค่ไหนปรับใส่ต ามสัดส่วนได้เลย พอต้นกล้าพริกที่เ พ า ะโตได้ประมาณ 5 – 10 เซนติเมตรแล้วก็ให้ถอนแยกออ กเหลือ 1 ต้น/หลุม แล้วรดน้ำต ามได้เลย ที่ต้องทำแบบนี้เพราะเราจะได้พริกต้นที่แข็งแรงมากที่สุดนั่นเอง

การเตรียมดินปลูกพริก

พื้นที่สำหรับการปลูกพริกนั้นจะต้องไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขังได้ง่าย เพราะจะทำให้พริกเน่าได้ ดินปลูกจะต้องระบายน้ำได้ดี เตรียมดินปลูกให้ไถแปลงแล้วต ากดินไว้ก่อนสัก 7 วัน กำจั ด วั ช พืชออ กไปแล้วเอาปุ๋ ยคอ กมาใส่ 2 – 3 ตัน/ไร่ กรณีดินเป็นกรดให้ใส่ปูนขาวด้วย 200 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมกับไถกลบยกร่องแปลงสูง 30 เซนติเมตรโดยประมาณ ความกว้างแปลงประมาณ 40 – 60 เซนติเมตร กว้าง 30 – 50 เซนติเมตรสำหรับปลูกเป็นแถวเดี่ยว หรือ 80 – 100 เซนติเมตร สำหรับแถวคู่

การปลูกพริก

หลังจากการเ พ า ะกล้าต้นกล้าอายุได้ 30 – 40 วัน สูง 15 – 20 เซนติเมตรโดยประมาณ เห็นใบจริง 5 – 7 ใบ จากนั้นก็รดน้ำก่อนวันถอนย้ ายสัก 3 วัน เพื่อจะทำให้ถอนได้ง่าย ส่วนหลุมปลูกให้เว้นระยะห่างระหว่างหลุมที่ 50 เซนติเมตร ก็กะระยะเอาต ามขนาดของทรงพุ่มพริกแต่ละสายพันธุ์ที่เลือ กมาปลูกได้เลย นำไปลงปลูกแล้วกลบดินให้แน่นพอ ดี แล้วรดน้ำต ามให้ชุ่ม และต้องรด 2 ครั้ง/วัน เช้ากับเย็น

ในส่วนของการดูแลนั้นพอต้นกล้านั้น หลังกล้าตั้งต้นได้สัก 2 สัปดาห์ให้เอาฟางข้าวหรือพลาสติกมาคลุมรอบโคนต้นเอาไว้ ในระยะแรกของการปลูกให้รดน้ำ 2 ครั้ง/วัน แต่พอต้นพริกเริ่มโตแล้วหรือเป็นช่วงผลแก่ก็ปรับการให้น้ำลดลงมาได้

ปุ๋ ยก็ใช้เป็นปุ๋ ยคอ ก 500 กิโลกรัม/ไร่ ให้ทุก 3 เดือน ร่วมกับสู ต ร 15 – 15 – 15 หรือ 14 – 14 – 21 ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ แต่หากเป็นระยะออ กดอ กให้ใช้ 12 – 12 – 24 ในอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ และคอยกำ จั ดวัชพืชรอบโคนต้นพริกออ กในทุกเดือนด้วย

พอเราปลูกพริกไปเรื่อย ๆ แล้ว เมื่อผลพริกเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นส้ม จากส้มเป็นแดง ก็แปลว่าพริกสุ กพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้วนั่นเอง แต่ว่าใครอ ย า กจะเก็บตอนเขียว ตอนสีส้มก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าผลพริกนั้นสามารถนำไปประกอบอาหารได้ตั้งแต่ผลอ่อนยันแก่เลย

ที่มา kasetchaoban