เ ท ค นิ คเปิดแอร์ทั้งวัน ไม่เปลืองค่าไฟ

บ้านเมืองร้อนแบบเรา ไปบ้านไหนส่วน มากก็จะมีแอร์ไว้ติดบ้าน ด้วยร า ค าที่จับต้องได้ง่ายขึ้น และการผ่ อ นจ่ายสำหรับคนที่ไม่มีเงินก้อนเพื่อซื้ อ แต่ต้องมาเ สี ยค่าไฟในการใช้งานแทน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะ ย า ว ด้วยเ ค ล็ ด ลั บดีดีดังต่อไปนี้ จะทำให้คุณสามารถประหยัดค่าไฟได้เป็นหมื่น และสามารถเปิดได้ตลอ ดทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องคอยมากังวัลเรื่องค่าไฟที่จะเพิ่มขึ้น

เรามาคิดจากแอร์ที่มีขนาด 1 ตัน ซึ่งจะใช้ไฟอยู่ที่ 3,500 วัตต์ หากเราต้องเปิดเป็นเวลา 8-10 ชั่ ว โมง คิดจากค่าไฟหน่วยละ 3.5 บ า ท รวมเป็นค่าไฟที่ต้องเ สี ยต่อปี 19,000 บ า ท แต่ในระหว่างการใช้แอร์นั้น แอร์จะตัดการทำงานเองเมื่ออุณหภูมิในห้องคงที่ต ามที่กำหนดคิดเป็น 20เปอร์ซน ก็จะทำให้ค่าไฟล ดลงเหลือปีละ 15,000บ า ท

และเป็นที่สิ่งที่ทำกัน มาเสมอ คือ จะตั้งอุณภูมิของแอร์ไว้ที่ 25 องศา เ พ ร า ะประหยัดไฟได้มากที่สุดต ามคำแนะนำของช่าง ความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ที่ 50 แต่หากเราตั้งอุณภูมิแอร์ไว้ที่ 27 องศา ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 70 ก็จะทำให้ค่าไฟที่ 15,000 บ า ท ล ดลงเหลือเพียง 10,000 บ า ทเท่านั้น โดยที่ไม่ร้อนอบอ้าวแต่ยังคงความเย็นสบายอยู่

แต่ถ้าเราลองตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ 28-30 องศาดูล่ะ แล้วเปิดพัดลมแบบส่ายควบคู่ไปด้วยซึ่งพัดลมนี้จะกินไฟเพียง 50 วัตต์เท่านั้น หากเปิดเป็นเวลา 10 ชั่ ว โมง/วัน ปีหนึ่งเราจะเ สี ยค่าไฟเพียง 630 บ า ท และหากตั้งอุณหภูมิต ามที่กำหนดไว้ข้างต้น ก็จะสามารถล ดค่าไฟที่เกิดจากแอร์ได้ถึง 2,000 บ า ท เหลือเพียง 8,000 บ า ท/ปีเท่านั้น แล้วตัดค่าไฟตอนที่แอร์หยุดทำงานออ กอีก บวกกับค่าพัดลมที่ต้องเ สี ยต่อปีแล้ว จะเหลือเพียง 6,500 บ า ทต่อปี

ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วจะสามารถประหยัดค่าไฟต่อปีรวมเป็นเงินถึง 12,500 บ า ท โดยที่เรายังเย็นสบายได้ทุกวัน ทั้งสบายใจและสบายกระเป๋าอีกด้วย ประหยัดค่าไฟได้อีก ก่อนที่เราจะเปิดแอร์นั้น เราควรที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนภายในห้องออ กก่อน อาจจะใช้พัดลมเป่าช่วยก่อนในตอนแรก เมื่อปล่อยให้ความร้อนออ กจากห้องได้ซักพักแล้ว ก็ค่อยปิดหน้าต่างทั้งหมดและเปิดแอร์ ก็จะช่วยทำให้แอร์เย็นได้เร็วขึ้น และไม่ต้องทำงานหนัก ค่าไฟก็จะล ดลงไปโดยปริ ย า ย

หากเรารู้จักใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แอร์ก็จะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินค่าไฟมากใดใดเลย ด้วยวิ ธีง่ายๆแบบนี้ก็จะทำให้สบายกระเป๋า ไม่ต้องจ่ายเยอะแม้ในหน้าร้อน แถมยังสามารถใช้แอร์ได้ต ามใจ ต ามความต้องการของเรา พอเข้าหน้าร้อนก็สามารถอยู่ในบ้านอ ย่ างสบายใจ ไม่ต้องต่อรถต่อเรือออ กไปต ากแอร์ที่ห้าง ให้เปลืองค่าเดินทางอีก ประหยัดได้หล า ยต่อเลยทีเดียว

ที่มา Postsara krustory