เ ท ค นิ คเก็บกะเพร าโหระพาให้กินได้นาน ข้ามปียังใช้ได้

การที่เรารู้จักถนอมอาหารจะทำให้เรานั้น มีอาหารไว้กินในตอนที่ของสิ่งนั้นหาย าก อย่างเช่นผัก มะนาว วันนี้เราก็มีวิ ธีการเก็บอาหารมาฝากกันคือ การเก็บกะเพร าใบโหระพาแม่บ้านทั้งหล า ยลองเก็บไปทำต ามกันดู

กะเพร าโหระพาถือเป็นผักที่นิยมรับประทานกัน มากแต่ก็สามารถเก็บไว้รับประทานได้ในระยะเวลาอันสั้นไม่กี่วันก็เหี่ยวเฉาแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีเก็บใบกะเพร าโหระพาด้วยวิ ธีง่ายๆโดยสามารถเก็บไว้กินได้ข้ามปีเลยทีเดียวค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.กะเพร าโหระพาสด

2.ถุงซิปล็อค

วิ ธีทำ

1.เริ่มจากเด็ดใบกะเพร าและโหระพาเตรียมไว้แล้วล้างให้สะอาด แล้วต้มน้ำสะอาดใส่หม้อให้เดือ ดจัด

2.นำใบกะเพร าโหระพาที่เด็ดเรียบร้อยแล้วมาลงลวกในหม้อต้มน้ำเดือ ดคนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วให้รีบตักขึ้นแช่น้ำเย็นจัดทันที

3.จากนั้นให้นำกะเพร าโหระพาที่แช่น้ำเย็นเรียบร้อยมาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วบีบน้ำออ กพอหมาดแล้วเก็บใส่ในถุงซิปลอค

4.แล้วนำถุงซิปลอคที่ใส่กะเพร าโหระพาไปแช่ในช่องแช่แข็งจะเก็บไว้ได้นานข้ามปีเลยค่ะ

วิ ธีการนำผักแช่แข็งออ กมาทำอาหาร

นำกะเพร าโหระพาออ กมาต ามแค่ความต้องการจะใช้แล้วลงละล า ยในแช่ในน้ำธรรมดารอจนกะเพร าและโพระพาแตกตัวก็นำเอาไปทำอาหารได้เลยค่ะ วิ ธีการนี้แม้กะเพร าโหระพาจะไม่มีกลิ่นหอมเท่าเดิมแต่ก็สามารถทดแทนย ามไม่มีกะพเรากิานกันได้นะคะ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่อยู่เมืองนอ กมากๆเลย

ที่มา tukata001  postnoname