เ ท ค นิ คสอนทำมะม่วงต้นเตี้ยลูกด กเรี่ยดิน

โดยปกติแล้วต้น มะม่วงที่เราพบเห็นโดยทั่วไปมักเป็นไม้ผลที่สูงใหญ่ให้ร่มเงาหนาทึบจะเก็บผลผลิตทีก็ต้องสอยลูกลงมาและดูแลผลผลิตได้ไม่ทั่วถึงและต้องใช้พื้นที่เยอะในการปลูก ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอเ ท ค นิ คจากชาวสวน มะม่วง อาจารย์ศุระศักดิ์ ได้เผยแพร่วิ ธีการทำมะม่วงให้ต้นเตี้ยลูกด ก ออ กลูกให้เก็บทั้งปีโดยมีวิ ธีการที่ไม่ซับซ้อนและไม่ใช้ส า ร เ ค มี ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย ใครปลูกมะม่วงก็สามารถทำได้ทุกคน

วิ ธีการปลูกต้น มะม่วงให้ต้นเตี้ย และออ กลูกเต็มต้น

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการขุดหลุมปลูกมะม่วงอย่าขุดหลุมลึกให้ขุดหลุมลึกประมาณ 1 คืบ แล้วไม่ต้องรองก้นหลุมก่อนปลูก

2. จากนั้นให้กลบดินแล้วนำฟางข้าวมาคลุมดินแล้วนำมูลวัวโรยทับฟางข้าวด้านบนจะเป็นการบำรุงดินและบำรุงต้น มะม่วงให้โตเร็ว

3. ขั้นต่อมาให้ทำการตั ดแต่งกิ่งเพื่อ กระตุ้นต้น มะม่วงให้แตกยอ ดใหม่ โดยให้ตั ดจากยอ ดย าว 1 ข้อยอ ด

4. ทำการโน้มกิ่งให้ขนานกันกับพื้นโดยให้เชือ กฟางยึดไว้ทุกกิ่ง การโน้มกิ่งจะทำให้ข้อไม่ย าวช่วยกระตุ้นการเกิดใบและดอ ก

5. หลังตั ดแต่งกิ่งและโน้มกิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ปุ๋ ยโดยเน้นตัวกลางนั่นคือธาตุฟอสฟอรัส(ธาตุP) นั่นคือ การใช้ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 และ 18-46-0

6. จากนั้นให้ใส่ไดโลไมท์ ต้นละ 2 กำมือ โดยโรยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อปรับปรุงดินดินเปรี้ยวดินเค็ม ลดสภาพความเป็นกรดด่างของดิน หมั่นใส่ทุกๆ 3เดือน

7. เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดมีดอ กมะม่วงออ กมาให้เห็นแล้วออ กลูกห้อยเต็มต้นในขณะที่ต้นยังเตี้ยอยู่ บางต้นผลจะห้อยย้อยลงมาเตี้ยเรี่ยดิน

8. เมื่อเก็บผลมะม่วงแล้วก็ให้ตั ดแต่งกิ่งเรื่อยๆมะม่วงก็จะต้นเตี้ยและไม่สูงและออ กออ กดอ กผลมีให้เก็บตลอ ดทั้งปี เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บจากชาวสวนที่สามารถทำต ามได้ทุกคนรับรองว่ามะม่วงด กและมีให้เก็บทั้งปีค่ะ

ที่มา ชาวสวนยุคใหม่ Postnoname