เ ท ค นิ คปักชำกิ่งมะม่วงแบบควบแน่น

การขย ายพันธ์ไม้นั้นสามารถทำได้หล า ยวิ ธี ซึ่งการขย ายเองทำให้เราไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซื้ อต้นพันธ์ใหม่ และวันนี้เราก็มีการขย ายพันธ์มะม่วงอีกหนึ่งวิ ธีที่จะนำมาฝากเพื่อนๆกัน เผื่อหล า ยคนลองมาหล า ยวิ ธีแต่ไม่ค่อยได้ผลก็ลองมาทำวิ ธีนี้กันดู

มะม่วง ถือเป็นไม้ผลที่บ้านเรานิยมปลูกเนื่องจากมีผลที่มีรสชาติดีและต้นสูงใหญ่เป็นร่มเงาให้ที่สำคัญปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย การขย ายพันธุ์ของมะม่วงก็ทำได้หลากหล า ย ไม่ว่าจะเป็น ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดต า ปักชำ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอ การขย ายพันธุ์มะม่วงอีกวิ ธีหนึ่งนั่นคือ การ ปักชำแบบควบแน่น ซึ่งวิ ธีนี้ทำได้ง่ายและสามารถเป็นเร็วกว่าวิ ธีอื่น โดยเ ท ค นิ คนี้รับรองว่าเป็นทุกกิ่งแน่นอนค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ถุงร้อน

2. ทรายหย าบ

3. เชือ กหรือย างรัด

4. กิ่งมะม่วงพันธุ์ใดก็ได้

5. แก้วพลาสติกเหลือใช้

6. น้ำส ะ อ า ด

7. ว่านหางจระเข้

วิ ธีการปักชำกิ่งมะมะม่วงแบบควบแน่น

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือ กกิ่งพันธุ์มะม่วง โดยให้เลือ กกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป ให้ริดใบออ กจหมดและตั ดเป็นท่อนๆย าวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

2. จากนั้นให้ใช้มี ด ขูดเปลือ กรอบๆช่วงโคนของกิ่งโดยขูดให้มีความย าวประมาณ 1 นิ้ว ขูดให้เห็นสีข้างในเป็นสีข า ว ดังรูป

3. ขั้นต่อมาให้นำว่านหางจระเข้มาปอ กเปลือ กออ กให้เหลือแต่วุ้นแล้วนำกิ่งพันธุ์ที่ขูดเปลือ กไว้มาทาวุ้นว่างหางจระเข้เคลือบให้ทั่ว วิ ธีนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและเร่งให้ร า กออ กเร็วขึ้น

4. ระหว่างรอให้วุ้นว่านหางที่เคลือบกิ่งแห้งดี ก็ให้มาเตรียมวัสดุปลูกโดยให้นำแก้วพลาสติกเหลือใช้แล้วนำทรายหย าบใส่ลงในแก้วแล้วเคาะๆให้ทรายแน่นดีโดยไม่ต้องใส่ทรายจนเต็มแก้ว

5. จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์มาม่วงลงปักตรงกลางแก้ว แก้วละ 1 กิ่ง จากนั้นให้รดน้ำต ามลงไปให้ชุ่ม โดยจะรดน้ำครั้งที่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

6. ขั้นต่อมาให้นำถุงร้อน มาคลุมแก้วเพาะไว้แล้วรัดหนังย างหรือเชือ กให้แน่น โดยจัดรูปทรงถุงร้อนให้พองๆและอ ย่ าให้ถุงสัมผัสกับกิ่งพันธุ์เพื่อให้กิ่งเจริยเตบโตได้เต็มที่ แล้วนำไปตั้งไว้ที่ๆมีแสงแดดรำไรอ ย่ าให้โดนแดดจัดเด็ดข า ด

7. เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ก็จะสังเกตว่ามีหยดน้ำขึ้นออ กเกาะเต็มถุงเป็นไอน้ำและเริ่มมียอ ดอ่อนของมะม่วงเริ่มออ กมาให้เห็น แสดงว่าการปักชำแบบควบแน่นเป็นอันได้ผล

8. เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน ก็จะพบว่ายอ ดอ่อนกล า ยเป็นใบใหญ่ออ กเกือบทุกต าของกิ่งพันธุ์แน่นเต็มถุง โดยให้เราลองแกะถุงออ กมาดูสักกิ่งเพื่อเช็คร า กว่าขึ้นเยอะหรือยังถ้าขึ้นเยอะแล้วก็สามารถนำลงปลูกได้เลยแต่ถ้าร า กยังขึ้นน้อยก็ให้ชำต่อไปซัก 10 วันก็สามารถนำลงปลูกต่อไปได้เลยค่ะ เป็นวิ ธีปักชำแบบควบแน่นง่ายๆที่ใช้เวลาไม่นานและกิ่งพันธุ์มะม่วงโตและออ กร า กเร็วแข็งแรงพร้อมนำไปปลูกต่อได้ สนใจก็ลองไปทำกันดูค่ะ

ที่มา Postnoname