เ ท ค นิ คปลูกแตงกวา ให้ได้ผลผลิตดี ผลติดด ก ไม่ถึงเดือนเก็บกินได้

แตงกวา เป็นผักที่ใครหล า ยๆคนรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นต ากันเป็นอย่างดี เป็นผักที่นำไปประกอบอาหารและยังสามารถทำอาหารได้หลากหล า ยเมนู เป็นพืชผลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ๆ ใช้ทั้งภายในและภายนอ กเลย จะทานก็ได้จะเอามาใช้เป็นส มุ น ไ พ ร หรือตัวช่วยบำรุงผิวก็ยังได้เลย แตงกวาในตลาดอาจมีให้เราเห็นกันอยู่ไม่ข า ดแต่ตลาดยังต้องการเสมอ เ พ ร า ะว่าคนยังต้องกิน ต้องใช้แตงกวา เอาล่ะวันนี้เราก็ชวนทุกท่าน มาปลูกแตงกวาให้ได้ผลผลิตดี 28 วันสามารถเก็บเกี่ยวได้เลย มีขั้ น ต อ นการปลูก อ ย่ า ง ไ ร มาติดต ามได้ด้านล่างนี้เลย

การปลูกแตงกวา

ต้นแตงกวานั้นร า กลึกปานกลางเวลาไถดินปลูกก็ให้ไถประมาณ 20 – 25 เซนติเมตรกำลังลึกพอ ดีเลย ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ใช้เป็นปุ๋ ยคอ กเก่า เอามาผสมกับดิน ซึ่งเวลาปลูกจะนิยมหยอ ดเมล็ดลงแปลงเลย ดินปลูกจะต้องร่วนซุยละเอียดระบายน้ำได้ดี หากปลูกเป็นหลุมก็จะใช้ระยะห่างระหว่างแถวที่ 1.5 เมตร ระหว่างต้น 1 เมตร หยอ ดเมล็ดลงไป 3 – 5 เมล็ด/หลุม ในความลึกในดิน 2.5 เซนติเมตรแล้วกลบด้วยปุ๋ ยคอ ก

แปลงก็ยกร่องหากปลูกแบบแถวเดี่ยวก็ให้อยู่ในระยะห่าง 1.5 เมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร แบบนี้ไม่ต้องปักไม้ค้างก็ได้ หากยกร่องแปลงเล็ก ๆ ปลูกแบบเป็นแถวคู่ก็จะทำไม้ค้างให้ต้นแตงเลื้อย ระยะการปักก็อยู่ที่ 100 – 50 เซนติเมตร หลังการหยอ ดเมล็ดปลูกก็ใช้ฟางข้าวมาคลุมบาง ๆ รดน้ำต ามในทันที พอต้นกล้างอ กใบจริงแล้ว 2 ใบก็ถอนให้เหลือ 1 ต้น/หลุม เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุด พอได้ 14 วันก็จะเริ่มเลื้อยแล้ว

การบำรุงดูแล

สำหรับระบบน้ำนั้นให้แบบ Furrow System ก็จะดีเลย เ พ ร า ะจะทำให้เถาแตงไม่ต้องเปียกน้ำมากเกินไป และควรจะพรวนดินและกำ จั ดวัชพืชออ กไปด้วย เนื่องจากระบบร า กนั้นไม่ได้ลึกมากการพรวนดินจึงต้องเบามือร ะ มั ด ร ะ วั งและเถาแตงก็ค่อนข้างเปราะง่ายด้วย การให้ปุ๋ ยใส่ปุ๋ ยคอ กในการไถเตรียมดินเลยในอัตรา 2 ตัน/ไร่ ในระยะแรกก็ใส่โซเดียมไนเตรด 1 ช้อนโต๊ะ/หลุม และบำรุงผลด้วยปุ๋ ย 14 – 14 – 21 ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่

การเก็บเกี่ยวแตงกวา

พอแตงอายุได้ 28 – 40 วันหลังการหยอ ดเมล็ดจะมีผลผลิตมาให้ทยอยเก็บได้เรื่อย ๆ และเก็บได้เรื่อย ๆ ประมาณ 1 เดือน สำหรับการเก็บทานสดก็หลังการผสมเกสร 6 – 7 วันเก็บเลย และให้เก็บตอนผลเป็นสีเขียวอ่อนปนข า ว หากปล่อยไว้จนผลแก่ต้นแตงจะโ ท ร มเร็ว การปลูกแตงกวาก็มีขั้ น ต อ นเท่านี้เอง ส นใ จอย ากจะปลูกลงมือได้เลยประมาณ 28 วันก็สามารถทยอยเก็บเกี่ยวได้แล้ว ทานได้ทุกวันหรือหากมีปริมาณผลผลิตเยอะก็ยังสามารถนำไปข า ยได้อีกด้วย

ที่มา kasetchaoban