เ ท ค นิ คปลูกแตงกวา ให้งาม ผลดก

แตงกวา เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟักทอง บวบ มะระ น้ำเต้า ซึ่งมีการปลูกกันอ ย่ างแพร่หล า ยทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้เวลาเพียง 30-45 วัน หลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบร า ยได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หล า ยชนิดแล้ว แตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทำร า ยได้ดีทีเดียว สำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายหล า ยชนิด เช่น การนำไปแกงจืด ผัด จิ้มน้ำพริก หรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดอง จะเห็นได้ว่าแตงกวาเป็นพืชที่เข้ามามีบทบ า ทต่อ การค้าทั้งในและต่างประเทศ

อย ากปลูกแตงกวาไม่ใช่เรื่องย ากอะไร จะปลูกเยอะ ๆ หล า ยไร่หรือจะปลูกไว้ทานเองก็ทำได้เหมือนกัน มีวิ ธีการปลูกไม่ย ากเลย อ่านจบเรื่องนี้ก็สามารถลงมือปลูกแตงกวาได้เลย เหมือนกับจับมือทำ ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะก็ทำเกษตรได้ หรือใครมีที่แต่ยังไม่รู้จะปลูกอะไรดีเอามาปลูกแตงกวาข า ยก็ทำร า ยได้ได้ดีไม่เบาเลย มีขั้นตอนการปลูกอย่ างไรมาติดต า มอ่ า นพร้อมกันได้เลย

การเตรียมดินปลูกแตงกวา

ให้ทำการไถพรวนก่อนจากนั้นต ากดินไว้สัก 7 วัน จะได้จัดการเหล่าศัตรูพืชออ กได้ เวลาปลูกหญ้าจะได้ไม่ขึ้น มาเร็วเกินไป ส่วนระยะห่างระหว่างต้นตอนปลูกนั้นควรจะอยู่ที่ 1 เมตร และระยะห่างระหว่างแถวก็ให้อยู่ที่ 1.5 เมตร กำลังพอ ดี

วิ ธีปลูกแตงกวา

จะใช้วิ ธีปลูกแบบหยอ ดเมล็ดลงไปในหลุมโดยตรงเลยก็ได้ ซึ่งก็ทำได้แต่ว่าจะค่อนข้างสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์พอสมควรเลย หรือจะใช้วิ ธีการเพาะกล้าก่อนแบบนี้ก็จะได้ต้นแตงกวาที่แข็งแรงพร้อมปลูก โดยเอาดินเพาะใส่ลงในถาดเตรียมไว้ได้เลย ทำการหยอ ดเมล็ดลงไปในถาดเพาะ หลุมละ 1 – 2 เมล็ด และทำการดูแลรดน้ำทุกวัน บำรุงด้วยปุ๋ ยและวางถาดเพาะในแดดอ่อน ๆ แดดรำไร รอให้ต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 4 – 5 ใบ แล้วค่อยทำการย้ ายลงปลูกได้เลย

การดูแลต้นแตงกวา

โดยในช่วงแรก ๆ ที่ปลูกนั้นเราจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอทุกวันเพื่อไม่ให้ต้นแตงกวาข า ดน้ำ และพอต้นกล้ามีใบจริงแล้วก็ทำการย้ ายไปปลูกลงแปลง โดยเราจะต้องดูสภาพพื้นดินด้วยว่ามันแห้งมากไหม อย่ าปล่อยให้มันแห้งเด็ดข า ย รดน้ำรั ก ษ าความชื้นให้ดี ส่วนปุ๋ ยก็ให้แบ่งใส่ออ กเป็น 3 ระยะ

โดยระยะต้นกล้าในช่วง 7 วันแรกให้บำรุงโดยใช้ปุ๋ ยคอ กในอัตรา 1 – 2 ตัน/ไร่ และปุ๋ ยสูตรรองพื้น 15-15-15 เป็นต้น ในอัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ ย 1 ลูกต่อ 2 ไร่ และปุ๋ ยสูตรเสมอ 15-15-15 ในอัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่ ในส่วนระยะที่ต้นแตงกวาเริ่มเติบโตแล้วเราก็ใช้เป็นปุ๋ ยสูตร 46 – 0 – 0 หรือ 24 – 7 – 7 ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ต่อไปในระยะที่ 3 เป็นระยะของการออ ก ด อ กเราก็ใช้เป็นปุ๋ ย 15-15-15 หรือถ้าอย ากจะบำรุง ด อ กด้วยก็ใช้ 8 – 24 – 24 หรือ 13 – 13 – 21 แทนกันได้ ในอัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับการปลูกแตงกวา มันก็มีวิ ธีเพียงเท่านี้การปลูกไม่ย ากการที่จะให้แตงกวาเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเราเป็นสำคัญ หากชอบก็อย่ าลืมนำไปทำต ามกันด้วยนะ

ที่มา  kasetchaoban