เ ท ค นิ คปลูกสะระแหน่ให้ยอ ดงาม

สะระแหน่หรือมิ้นต์ถือเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลุกงามเป็นเร็วแต่จะให้งามและแตกยอ ดตลอ ดก็ต้องอาศัยเ ท ค นิ คในการปลูกเล็กน้อยวันนี้มีวิ ธีปลุกสะระแหน่ให้รอ ดทุกต้นไม่มีเน่าแน่นอนค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กิ่งสะระแหน่

2. แก้วน้ำหรือขวดพลาสติก

3. ดินปลูก 3 ส่วน

4. กาบมะพร้าวสับ 2 ส่วน

5. แกลบเก่า 1 ส่วน

6. มูลไก่

7.เปลือ กไข่

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการปรุงดินปลุกด้วยการใส่ดินปลูก กาบมะพร้าวสับ แกลบเก่า และมูลไก่เล็กน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วขยำเปลือ กไข่ลงผสมเพื่อเพิ่มแคลเซียม

2. จากนั้นให้นำดินใส่แก้วหรือขวดพลาสติกที่เจาะรูไว้ที่ก้นแก้วแล้วซ้อนแก้วกันไว้โดยด้านล่างจะใส่น้ำเลี้ยงต้นไว้

3. ขั้นต่อมาให้นำกิ่งสะระแหน่มาปักลงในแก้วโดยเลือ กกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปแก้วละต้น

4. จากนั้นให้โรยแกลบทับอีกชั้นหนึ่งแล้วโรยเปลือ กไข่ไว้ด้านบนรดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปตั้งไว้ในที่แดดส่องรำไร

5. เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 วัน สะระแหน่จะแตกใบอ่อนออ กมาให้เห็นรอให้สะระแหน่ขึ้นคลุมเต็มแก้วจึงค่อยตัดยอ ดไปประกอบอาหารได้เลยค่ะ

6. เมื่อเก็บยอ ดสะระแหน่จนหมดแล้วให้เริ่มใส่ปุ๋ ยคอ กเล้กน้อยและหมั่นพรวนดินอ ย่ างเบามือเพื่อไม่ให้โดนร า ก สะระแหน่ก็จะแตกยอ ดใหม่ออ กมาเรื่อยๆค่ะ

ที่มา Postnoname