เ ท ค นิ คปลูกมันเทศใน​กระสอบ งามไว หัวใหญ่ดก ประหยัดเวลาการปลูก

สำหรับวันนี้เรามีไ อ เ ดี ยดีๆในการปลูกมันเทศมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคย สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย หรือไม่อย ากยุ่งย ากในการไถพรวนดินละก็ ไ อ เ ดี ยนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวอย ากจะรู้กันแล้วใช่ไหมละ งั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย ว่าจะเป็นไ อ เ ดี ยแบบไหนกัน

มันเทศ อุดมไปด้วยแหล่งอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต เส้นใยอาหาร วิต ามิน เอ วิต ามิน ซี แ ค ล เ ซี ย ม โพแทสเซียม และส า รต้านอนุมูลอิสระเ บ ต้ าแคโรทีน ทำให้มีความเชื่อว่า มันเทศอาจมีประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พ และอาจรั ก ษ าหรือป้องกันโ ร คบางชนิดได้

มันเทศเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีรสหวาน มีเนื้อในหลากสีสันต ามสายพันธุ์ เช่น สีส้ม สีขาว สีแดง สีเหลือง หรือสีม่วง เป็นต้น ในมันเทศมีเอนไซม์ที่สามารถเปลี่ยนแป้ง

ให้เป็นน้ำต าลได้ โดยมันเทศจะมีรสหวานยิ่งขึ้นเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานหรือนำไปปรุงอาหาร วิ ธีประกอบอาหารส่วนใหญ่ที่คนนิยม คือ นำไปต้ม นึ่ง อบ หรือทอ ด

เราจะเห็นการปลูกมันเป็นไร่ในพื้นที่กว้างหล า ยไร่เลย แต่ทราบไหมว่าเราเอ า มั นเ ท ศมันปลูกในกระสอบก็ได้และยังปลูกได้หัวใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย พื้นที่ไม่ต้องเยอะ

ไม่ต้องเ สี ยเวลาในการไถพรวนประหยัดเวลาในการปลูกไปได้เยอะเลยทีเดียว ทุกคนสามารถทำได้จะปลูกข า ยหรือปลูกไว้ทานก็ได้เหมือนกัน มีขั้ น ต อ นการทำอ ย่ า งไรมาติดต ามอ่ า นกันได้เลย

การปลูกมันเทศในกระสอบ

อย่ างแรกเลยดินปลูกจะต้องพร้อมโดยจะใช้เป็นดิน 2 ส่วน กาบมะพร้าวสั บ หย า บ 1 ส่วน ต ามมาด้วยฟางข้าวสับ 1 ส่วน ปุ๋ ยค อ กไก่ 1 ส่วน แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้คลุกให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ในกระสอบ อ ย่ า ลืมเจาะรูระบายน้ำ

ที่ก้ นกระสอบด้วย และวางในที่มีแสงแดดส่องถึง โดยแนะนำว่าจะต้องมีแดดเนื่องจากมันเทศนั้นชอบแดดจัดมาก หากอยู่ในร่มการเจริญเติบโตจะไม่ดีเท่าที่ควร

จากนั้นเอากิ่งพันธุ์ของ มั น เ ท ศ ญี่ ปุ่ น มาปลูกได้เลย โดยจะเลือ กเป็นกิ่งที่ก้านย า วสมบูรณ์ ย า วสักประมาณ 30 เซนติเมตร ร า ค าไม่แพงหาซื้ อได้ต ามร้านพันธุ์ไม้ทั่วไปหรือจะหาสั่งอ อ นไ ล น์ก็มีข า ยเพียบเลย

และก่อนปลูกนั้นก็เอากิ่งพันธุ์ไปแช่น้ำก่อนสัก 2 คืน พอมีรากงอ กออ กมาแล้วก็ค่อยนำลงไปปลูกในกระสอบได้เลย พอปลูกไปได้สัก 7 วันแล้วจะเห็นยอ ดอ่อนโผล่ออ กมาทักทาย

พอเราปลูก มั น เ ท ศได้สัก 28 วันยอ ดอ่อนจะแตกออ กมาจากลำต้นจำนวนเยอะมากขึ้น พอย่ างเข้าไปในวันที่ 35 ยอ ดอ่อนต ามลำต้นที่ขนาดย าวขึ้น

และเริ่มเลื้อยแล้ว ในส่วนการปลูกช่วงแรก ๆ ช่วง 30 วันแรกนั้นให้รดน้ำวันละ 1 ครั้งแล้วค่อยปรับไปเป็นรด 2 – 3 วัน/ครั้งเมื่อต้น มันเทศเริ่มตั้งต้นได้แล้ว

แล้วพอเราปลูกไปได้ประมาณ 60 วันปุ๋ ยมาเตรียมให้พร้อมโดยเราจะใช้เป็นสู ต ร 15 – 15 – 15 ในปริมาณ 2 ช้อนแกง และพอเราปลูกไปแล้วประมาณ 80 – 100 วันก็ปรับมาเป็นปุ๋ ย 0-0-20 ในปริมาณ 2 ช้อนแกง/กระสอบ

ย่ างเข้าวันที่ 119 เราเตรียมเก็บเกี่ยวได้เลย เริ่มทยอยขุดหัวมันเทศขึ้น มาจะเห็นว่ายังไม่โตเท่าไหร่แต่ก็นำมาข า ย นำมาประกอบอาหารได้แล้วแต่ถ้าอย ากได้แบบหัวเหง้าโต ๆ

เลยก็รออีกสักประมาณ 2 สัปดาห์ก็เก็บผลผลิตได้อ ย่ า งเต็มที่เลย หากนับไปก็จะประมาณวันที่ 140 แล้วจะทำให้เราได้หัวมันที่ยอ ดเยี่ยมเลย เพียงเท่านี้เราก็จะได้มันหัวใหญ่แล้ว

ที่มา kasetchaoban pobpad