เ ท ค นิ คปลูกมันเทศในกระถางลอยฟ้า

ถ้าพูดถึงมันเทศเพื่อนๆนึกถึงเมนูอะไร ส่วนใหญ่แล้วก็คงนึกถึงการทำขน มกันใช่ไหมล่ะ แล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเคยเห็นเขาปลูกเป็นแบบไหน ทำแปลงหรือว่าปลูกใส่อะไรไว้ ส่วน มากก็คงเห็นปลูกลงแปลงกันใช่ไหมละ แต่วันนี้เราจะพามาดูการปลูกแบบใหม่ ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีไม่แพ้กับแบบแปลงเลย จะเป็นวิ ธีไหนนั้นเราไปดูกัน

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ในปัจจุบันนี้ การปลูกมันเทศในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ ได้มีการนำพันธุ์มันเทศจากต่างประเทศมาปลูกในเชิงพาณิชย์กัน มากขึ้น นอ กจากการปลูกมันเทศในแปลงที่มีการเตรียมดินและระบบน้ำที่ดี ได้มีการประยุกต์วิ ธีการปลูกในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปลูกเพื่อ การบริโภคในครัวเรือน มีพื้นที่น้อย

อยู่ในบ้านจัดสรรหรือปลูกเพื่อเป็นร า ยได้เสริม ด้วยการ นำมาปลูกในพื้นที่จำกัด เช่น กระถางดำ กระสอบปุ๋ ยเก่า ตะกร้าพลาสติก ย างรถยนต์เก่า วงบ่อปูน ฯลฯ ใช้เวลาปลูกเพียง 3 เดือนครึ่ง ถึง 4 เดือนครึ่งเท่านั้น ต ามอายุเก็บเกี่ยวแต่ละสายพันธุ์ สามารถขุดหัวมาบริโภคหรือจำ ห น่ า ยได้ และวันนี้เราได้นำวิ ธีปลูกมันในกระถางมาฝากกันค่ะค่ะ เผื่อมีใครชอบ และสนใจวิ ธีการปลูกมันกระถาง หรือมันลอยฟ้า ก็ลองนำไปปลูกกันดูจ้า

อุปกรณ์

ดินปลูก

ผ้าสำหรับพันลำต้น และวัสดุปลูกที่สำคัญคือ ดินร่วน แกลบดำ แกลบดิบ และปุ๋ ยคอ กเก่า

กระถาง สำหรับปลูกมันเทศหวานญี่ปุ่น ห่วงร้อยกระถาง หรือประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น

การผสมดินปลูกในอัตราส่วน 1:1:1:1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำกระถางมาตัดเจาะกระถาง นำยอ ดมันเทศที่เตรียมไว้ ตัดยอ ด ให้มีความย าว 30 เซนติเมตร ใช้ผ้าทับลำต้น มันไว้ใช้ดินปลูกใส่กระถางให้เต็ม นำห่วงที่เตรียมไว้มาร้อยหูแขวนให้เรียบร้อยรดน้ำให้เปียก รดน้ำทุกวัน 5 วันแรก 15 วัน ใส่ปุ๋ ยคอ ก อ ย่ าลืมรดน้ำนะคะสามวันครั้งหนึ่ง

การปลูกมันเทศในกระถางและมีความต้องการให้มีการลงหัวและรสชาติที่ดี จำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ ยเคมีบ้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ในช่วงแรกใส่ปุ๋ ยสู ต รเสมอ 16-16-16 เพียง 1 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน หลังจาก 7-10 วัน จะพบว่า ยอ ดมันที่ปักชำลงไปเริ่มแทงร า กออ กมาให้เว้นการให้น้ำให้ห่างขึ้นเป็นวันเว้นวัน และห่างเป็น 2-3 วัน ต่อครั้ง ต ามความเหมาะสม เมื่อต้น มันเทศมีอายุต้นได้ 45 วัน และพบว่า ใบมันเทศไม่มีอาการเหี่ยวให้เห็น ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำ เนื่องจากการให้น้ำบ่อยๆ จะทำให้ต้น มันเทศมีอาการบ้าใบและไม่ลงหัว

ความรู้ดีๆ จากfacebook คุณรัตนตรี มังสุไร

ที่มา panyacheewit